Hopp til innhold

Energi och resurser

Förvaltningen av världens naturresurser och utmaningarna knutna till energiförbruk och centrala frågor alla världens medborgare.

Energi och resurser

Fördelningen av resurser och utsläpp från smutsiga energikällor är idag extremt skev, och stora ändringar måste till. De fattigaste länderna är idag de som lider mest över utsläpp från i-länderna samtidigt som de inte har tillgång till samma resurser.

För att jämna ut skillnaderna måste rikaste länderna i världen prioritera bärkraftig resursanvändning och satsa på utveckling av förnybara energikällor. De fattigare länderna måste få möjlighet till att utveckla egen industri, istället för att bara exportera alla sina värdefulla naturtillgångar ut ur landet.

 

Svenska FN-förbundet © 2017