Hopp til innhold

Fattigdom

Fattigdom innebär brist på valmöjligheter och brist på anständig levnadsstandard. Fattigdom begränsar människors möjlighet till att ha inflytande över sin egen livssituation och begränsar de enskilda valmöjligheterna.

Fattigdom

Definitionen av vad som är nödvändigt för att överleva varierar från kultur till kultur, en fattig amerikan kan i en indiers ögon framstå som en välbärgad man. För att lättare kunna skilja mellan olika grader av fattigdom är det vanligt att man använder begreppen absolut och relativ fattigdom.

Absolut fattigdom innebär avsaknaden av tillfredställande grundläggande behov så som mat, kläder, bostad och tillgång till grundutbildning och primär sjukvård. I internationell statistik har gränser för absolut fattigdom satts till 1 dollar om dagen, ca 7 svenska kronor. Relativ fattigdom innebär fattigdom sett i förhållande till större delar av befolkningen, som oftast fastställs genom en nationell fattigdomsgräns, med utgångspunkt i befolkningsgenomsnittet.

Det är stor skillnad på dessa två former av fattigdom – någon som är relativt fattig i ett rikt land som Sverige skulle vara förmögen i många av världens fattigaste länder. Omvänt skulle en relativt välbärgad människa från ett fattigt land tillhöra medelklassen i Sverige.

FN arbetar mot fattigdom genom olika organ som exempelvis FN:s världslivsmedelsprogram (WFP), FN:s utvecklingsprogram (UNEP) och Världshälsoorganisationen (WHO).

Alla FN:s organ och medlemsstater arbetar tillsammans för att uppnå millenniemålen, som är åtta mål för att bekämpa fattigdom.

 

Svenska FN-förbundet © 2017