Hopp til innhold

Fred och säkerhet

Ett fredligt samhälle är inte bara ett samhälle utan krig, utan ett samhälle där medborgarna kan känna sig säkra och de grundläggande mänskliga rättigheterna respekteras.

Fred och säkerhet

Internationell fred och säkerhet är FN:s huvuduppgift. När organisationen grundades år 1945 var det för att förhindra världen från att drabbas av krig som det andra världskriget (som medförde miljoner människors död över hela världen).

FN arbetar för att öka fred och säkerhet genom att vara en mötesplats för alla världens länder, där sådant som kan vara orsak till krig och konflikter kan tas upp och debatteras.

FN arbetar aktivt med att skapa fred i länder där det pågår eller har pågått konflikt. FN-organ bistår med allt från livsmedel och hälsa till politisk rådgivning och teknisk support.

Indikatorn visar antalet registrerat döda i väpnade konflikter (statliga, mellanstatliga och icke-statliga) per 100 000 invånare
Läs mer | Statistik

Svenska FN-förbundet © 2017