Hopp til innhold

Hälsa

Globalt är försämrad hälsa först och främst ett problem i de allra fattigaste länderna, där tillgång på utbildad sjukvårdspersonal och läkemedel ofta är dålig eller inte finns.

Alle ressurser om helse på Globalis

Även i rika länder är det många som upplever hälsoproblem på grund av föroreningar och dålig arbetsmiljö utan att landets stat gör tillräckligt för att lösa problemen trots kraven ifrån FN:s konvention om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

I många länder är sjukvården dyr och otillgänglig för de flesta, något som skapar större klyftor och förstärker fattigdom och andra sociala problem. FN arbetar för att bredda tillgången på grundläggande sjukvård i de allra fattigaste länderna.

Svenska FN-förbundet © 2017