Hopp til innhold

Jordbruk och arealanvändning

Världens landyta är vårt gemensamma världsarv och det är upp till alla länders regeringsmakter att förvalta ytan på ett förnuftigt sätt.

Jordbruk och arealanvändning

Under många tusen år har lantbruk varit den viktigaste näringen, men detta håller på att förändras.

Allteftersom befolkningen ökar och samhällen förändras behövs det plats för nya bostäder, industri, kraftstationer och mycket mer.

Samtidigt effektiviseras jordbruket och det krävs inte längre lika stora arealer för att skörda det som behövs.

En globaliserad handel gör att resursutnyttjandet i alla världens hörn hänger ihop; priset på en skörd som odlas i Sydostasien kan i dagens globala samhälle få avgörande konsekvenser för inkomsterna hos små jordbrukssamhällen i Västafrika.

För att lösa utmaningen knutet till utnyttjandet av världens landområden krävs det att alla världens länder samarbetar.

 

Svenska FN-förbundet © 2017