Hopp til innhold

Kvinnor och konflikt

I väpnade konflikter är kvinnor i en sårbar situation. Därför måste kvinnor ha en aktiv roll i arbetet med att lösa konflikten samt i återuppbyggnads- och försoningsprocessen.


Sexuellt våld mot kvinnor i konflikter (på norska)

Sexuellt våld mot kvinnor i konflikter (på norska): Figuren visar exempel från konflikter under de senaste 20 åren.

Läs mer om Sexuellt våld mot kvinnor i konflikter (på norska)

Våldtäkt som vapen

I dagens konflikter är civilbefolkningen de största offren. Kvinnor och flickor är en särskilt sårbar grupp. Våldtäkt och sexuella övergrepp är utbrett i konflikter över hela världen och används som ett maktmedel under en konflikt eller som en följd av laglösheten under en konflikt.

DR Kongo och Liberia

Under de senaste 20 åren har den Demokratiska republiken Kongo genomgått en blodig konflikt. Runt 200 000 kvinnor har våldtagits under konflikten. I Liberia blev nästan hälften av kvinnorna utsatta för sexuella övergrepp under kriget mellan år 1999 och 2003.

Kvinnor i fredsstyrkor

FN:s fredsstyrkor ska beskydda civilbefolkningens mänskliga rättigheter och se till att de politiska processerna fungerar, att val kan genomföras samt avväpna soldater som deltagit i konflikten. För att kvinnor i konfliktområden ska få tillit till FN-styrkorna krävs det kvinnliga soldater och poliser. Endast 3 procent av soldaterna och 10 procent av poliserna i FN-styrkorna är idag kvinnor.

Kvinnor i polisväsendet

I många konflikter har polis och säkerhetsstyrkor varit aktiva parter - även i övergrepp på flickor och kvinnor. För att förbättra tilliten till polisen efter konflikter krävs det kvinnliga poliser. Fler kvinnor vågar ta kontakt med polisen ifall de kan prata med en annan kvinna.

Fler kvinnor inom polisen innebär fler anmälda övergrepp (på norska)

Fler kvinnor inom polisen innebär fler anmälda övergrepp (på norska): Figuren visar att fler kvinnliga poliser leder till att andelen sexuella övergrepp som anmäls ökar.

Läs mer om Fler kvinnor inom polisen innebär fler anmälda övergrepp (på norska)

Svenska FN-förbundet © 2017