Hopp til innhold

Kvinnor och makt

Över hela världen är det fortfarande stora skillnader mellan kvinnor och män när det gäller ekonomi, makt, utbildning och inflytande.


Vem tar hand om hemmet?

Män och kvinnor använder tiden olika.

I många fall är det kvinnor som har ansvaret för att laga mat, passa barnen, hämta vatten och/eller tvätta golvet.

FN har räknat ut hur mycket tid kvinnor och män brukar göra på sin fritid och på betald arbetstid.

Tidsfördelning - betald och obetalt arbete (på norska)

Tidsfördelning - betald och obetalt arbete (på norska): Figuren visar hur mycket tid kvinnor och män använder på betald och obetalt arbete i tre exempelländer.

Läs mer om Tidsfördelning - betald och obetalt arbete (på norska)

Jämställdhet på arbetet

I fattiga länder är avlönad arbete ofta förbehållet medelklassen i städerna. På landsbygden är det flest män som får tillgång till arbete utanför jordbruket.

När välståndet ökar får kvinnor större möjligheter att ta del i inkomstbringande arbete. Detta ger kvinnorna bättre villkor på alla områden av samhällslivet.

Politisk makt

Kvinnor är i minoritet i alla världens parlament.

Detta beror dels på kvinnors generellt dåliga tillgång till utbildning, kulturella normer och dels vad för slags arbeten kvinnor traditionellt har haft.

Parlamentet antar lagar och andra viktiga beslut. Det är därför ett stort problem att kvinnor hålls utanför.

Kvinnir i parlament (på norska)

Kvinnir i parlament (på norska): Figuren visar länderna med högst och lägst andel kvinnor i parlamentet.

Läs mer om Kvinnir i parlament (på norska)

Lag och ordning

För att upprätthålla kvinnors rättigheter på det bästa möjliga sättet är det viktigt att kvinnor är välrepresenterade i rättsväsendet.

Kvinnliga poliser kan exempelvis bidra till att fler kvinnor törs anmäla sexuella övergrepp.

Andel kvinnor bland dommare, åtalsmyndigheter och polis (på norska)

Andel kvinnor bland dommare, åtalsmyndigheter och polis (på norska): Figuren visar hur stor procentandel kvinnor som arbetar som dommare, i åtalsmyndigheter och polis i olika regioner.

Läs mer om Andel kvinnor bland dommare, åtalsmyndigheter och polis (på norska)

Svenska FN-förbundet © 2017