Hopp til innhold

Kvinnor och utbildning

Även om det idag går ungefär lika många flickor som pojkar i skolan så finns det fortfarande stora skillnader i utbildningsnivå mellan könen.


Kan inte läsa

När vuxna människor inte har lärt sig att läsa och skriva kallas det för analfabetism.

Även om det blir allt färre analfabeter på jorden så finns det fortfarande områden där utbildning inte är tillgänglig för alla.

I alla delar av världen är det fler kvinnor än män som är analfabeter.

Analfabeter

Analfabeter: Figuren visar hur många procent kvinnor och män som inte kan läsa och skriva i olika delar av världen.

Läs mer om Analfabeter

Rätt till utbildning

Alla barn och unga har rätt till utbildning.

Dessa rättigheter är nedskrivet i FN:s barnkonvention och konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter.

Det är FN:s medlemsländer som har ansvaret för att rättigheterna upprätthålls.

Flickor i skolan

I många länder blir flickor nedprioriterade när fattiga familjer måste välja vilka barn som ska gå till skolan.

Trots detta har allt fler flickor har börjat gå till skolan de senaste åren. Idag är det nästan lika många flickor som pojkar i grundskolan.

FN:s arbete

Alla FN:s medlemsstater har enats om att arbeta för att både flickor och pojkar ska få utbildning genom det andra millenniemålet.

Millenniemålet är åtta mål som ska reducera fattigdomen i världen och ska efter planerna vara uppfyllda innan år 2015.

Svenska FN-förbundet © 2017