Hopp til innhold

Mänskliga rättigheter

Alla människor har gemensamt att de är födda fria och lika i värde och rättigheter. Det slår FN:s deklaration om mänskliga rättigheter från 1948 fast. Om man ser världen som helhet, har det blivit bättre sedan dess. Kunskapen om, och respekt för, de mänskliga rättigheterna är större idag än någonsin. Ändå finns inte ett enda land i världen där alla medborgare tillkännages sina rättigheter. Allvarliga brott mot mänskliga rättigheter i form av fattigdom, diskriminering och politiskt förtryck drabbar fortfarande hundratals miljoner människor.

Mänskliga rättigheter

Svenska FN-förbundet © 2017