Hopp til innhold

Samhälle och politik

Det finns ingen idealmodell för hur samhällen och politiska system ska organiseras.

Samhälle och politik

Trots att det inte finns någon idealmodell för hur samhället och det politiska systemet ska organiseras har majoriteten av väldens länder genom åren enats om en rad principer för samhällsorganisation som är dokumenterat i flera internationella avtal.

Några exempel på dessa principer är yttrandefriheten, religions- och församlingsfrihet, allas likhet inför lagen, rätten till liv och rätten till att inte bli diskriminerad.

Dessa principer är dock öppna för tolkning. Exempelvis är tolkningen av religionsfriheten väldigt olika i olika länder.

Hur resurser ska fördelas, vilka rättigheter och skyldigheter medborgare ska ha och hur förhållandet till andra länder ska vara är också något som uppfattas mycket olika av olika samhällen i världen.

Indikatorn visar graden av korruption i landet som näringslivet, akademiker och riskanalytiker uppfattar den.
Läs mer | Statistik

Svenska FN-förbundet © 2017