Hopp til innhold

Teknik och information

Tillgång på information och teknologiska lösningar som förbättrar levnadsvillkoren är en bristvara i många fattiga länder.

Teknik och information

I takt med att informations- och teknologiutvecklingen har tagit fart de senaste decennierna har skillnaderna mellan de som har tillgång och de som inte har det ökat avsevärt.

Utvecklingen kallas ofta den ”digitala klyftan” och bidrar till att de fattigaste länderna inte får samma möjligheter att utvecklas som de rikare länderna.

För att rätta till utvecklingen har flera initiativ tagits för att ge de fattigaste länderna tillgång till samma teknologi som de rika länderna har idag.

Andel av befolkningen som använder internet.
Läs mer | Statistik

 

Svenska FN-förbundet © 2017