Hopp til innhold

Vatten och sanitära förhållanden

I takt med industriell utveckling och folkförflyttning har tillgången på rent dricksvatten och vatten till sanitärt bruk sjunkit avsevärt i stora delar av världen.

Vatten och sanitära förhållanden

Länder i väst började på 1970-talet att kontrollera utsläppen av farliga kemikalier och annat som skadade deras vattenreserver. Många fattiga länder i dag saknar dock den här typen av kontroll.

Många länder saknar också grundläggande sanitära system som kloaker och rinnande vatten.

Avsaknaden på rent dricksvatten och grundläggande sanitära tjänster bidrar till att sjukdomar sprids fort och många insjuknar och dör.

Det drabbar de minsta barnen särskilt hårt. Förorenade vattenkällor bidrar inte bara till att människor blir sjuka utan det är också skadligt för djur och naturområden.

1989
2000

Chiverusjön i Zimbabwe ger dricksvatten till huvudstaden Harare och vatten till jordbruket i området. Sjön är hårt angripet av alger och vattenhyacinter som en följd av utsläpp från Harares kloaksystem. Läs mer

Svenska FN-förbundet © 2017