Hopp til innhold

Albanien

Republiken Albanien

Det bergrika Albanien var en av de sista kommuniststaterna i Europa. Albaniens ekonomi är fortfarande förhållandevis underutvecklat och är ett av de fattigaste länderna i Europa.

Uppdaterat 23.11.2014

Geografi och miljö

Albaniens landskap är präglat av berg och cirka 70 procent av landets area ligger över 300 meter över havet. Landets högsta fjäll är det 2753 meter höga Korab. I bergen rinner det många floder som mynnar ut i det adriatiska havet. Albanien har en 362 kilometer lång strandlinje längs det adriatiska havet. Jordbruket finns huvudsakligen längs de bördiga kustslätterna. Klimatet varierar i landet; i bergområdet är klimatet kallare medan kusten har ett typiskt Medelhavsklimat. Längs kusten är vintern mild med mycket nederbörd och sommaren är varm och torr. Albanien står inför miljöutmaningar som jorderosion och vattenföroreningar.

Earth Ecoprint

1.1 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Albanien, skulle vi behöva 1.1 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Albanerna härstammar från illyrerna som under antiken bodde i det nuvarande Albanien. Det Osmanska riket erövrade Albanien på 1400-talet. Efter det första balkankriget förklarade sig Albanien självständigt år 1912 från det Osmanska riket. Under det första världskriget utspelade sig många strider i Albanien och landet fick stöd från Italien. År 1939 ockuperades landet av Benito Moussolinis Italien. Den kommunistiska motståndsrörelsen, ledd av Enver Hoxha, förde albanerna till seger och år 1946 deklarerade sig Albanien själständig och antog namnet folkrepubliken Albanien. Stridigheter med grannlandet Jugoslavien ökade i styrka och Albanien allierade sig först med Sovjetunionen och sedan Kina. Fram till 1990 var Albanien ett mycket isolerat och slutet land. De första fria valen hölls år 1991 och sedan dess har det socialistiska och demokratiska partiet skiftat med att ha regeringsmakten. År 2005 fick det demokratiska partiet makten igen.

Efter valet 2005 påpekades det från flera källor att valet inte hade genomförts korrekt. De två största partierna fick kritik för att de förklarade sig själva som vinnare, innan vallokalerna hade stängt. 2006 godkände Albanien en viktig överenskommelse med EU, det första steget mot medlemskap. Under 2008 erbjöds landet medlemskap i Nato, som för tjugo år sedan skulle ha varit otänkbart. Mellan 2005 och 2013 styrde partiet PD med Sali Berisha som premiärminister.

2013 var det nytt parlamentsval där socialistpartiet tog åter regeringsmakten efter åtta år i opposition. Partiledaren Edi Rama blev landets nya premiärminister.

Samhälle och politik

Albanien var det sista landet i Europa som övergav kommunismen. De fria och demokratiska valen som som infördes på 1990-talet innebar slutet på 50 år med kommunistiskt styre. Landet är likaväl präglad av instabilitet och många invånarna har flytt landet. Trots utvandringsströmmarna är befolkningstillväxten i Albanien en av de högsta i Europa. Albanerna röstade år 1998 för en ny grundlag som gjorde den politiska styrelseformen mer demokratiskt. Presidenten väljs på femårs perioder och presidenten utnämner statsministern. Statsministern utnämner de andra ministrarna som måste bli godkända av presidenten. Albanien blev medlem i NATO i april 2009 och ansökte om EU-medlemskap den 28 april 2009 och erhöll den 24 juni 2014 kandidatstatus. 

Ekonomi och handel

Albanien är ett av Europas fattigaste länder trots en positiv ekonomisk tillväst på 2000-talet. Den internationella handeln har vuxit, främst med Tyskland Grekland och Italien. Övergången till marknadsekonomi varit långsam och Albaniens industri är fortfarande underutvecklat. Arbetslösheten är hög och korruption har hållit utländska investerare borta. År 1997 blev en landsomfattande pyramidspel avslöjat och kaoset lamslog regeringen. Över 1500 albaner dödades i de efterföljande oroligheterna. När NATO bombade Jugoslavien år 1999 flydde cirka en halv miljon till Albanien försvagades Albaniens ekonomi. Pengar som utlandsboende albaner skickar till sitt hemland är en betydlig inkomstkälla för Albanien.

Kort om

Albanien

Huvudstad:

Tirana

Etniska grupper:

Språk:

Albanska och olika grekiska, romani och slaviska dialekter

Religion:

Politisk ledare:

Bujar Nishani

Befolkningsmängd:

3 196 981

Government:

Parlamentarisk demokrati

Areal:

28 748 kvadratkilometer

Valuta:

Lek

BNI per citizen:

11 305 PPP$

Nationaldag:

28 november (frigörelse från det osmanska riket år 1912) och 29 november (besegrandet av utländska trupper år 1944)

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017