Hopp til innhold

Eritrea

Staten Eritrea

Eritrea är ett av världens yngsta och mest fattiga länder. Sedan självständigheten har landet varit en auktoritär enpartistat där omfattande brott mot mänskliga rättigheter begås.

Uppdaterat 30.06.2015

Geografi och miljö

Eritrea är ett smalt och torrt kustland. Det är drygt 1100 km från den mest sydliga punkten till den mest nordliga . Låglandet i söder är en del av Danakilöknen som delvis ligger under havsnivån. Här är klimatet varmt och temperaturen kan bli uppemot 50°C. Naturen består av trädlös stäpp och öken. Det bördiga höglandet i norr är en del av den nordetiopiska platån. Här är klimatet mer måttligt och den genomsnittliga temperaturen ligger på 16°C. Som i resten av länderna i Östafrika är torka och bristen på vatten stora problem i Eritrea. Landet har upprepade gånger blivit drabbat av längre perioder av torka. Detta har påverkat jordbruksproduktionen och skapat hungersnöd hos befolkningen. Eritrea står inför miljöproblem som bland annat avskogning och jorderosion. År 2009 blev landet extra hårt drabbat av väderfenomenet El Niño som resulterade i översvämningar.

Ecoprint

0.2 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Eritrea, skulle vi behöva 0.2 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Eritrea är en av världens yngsta nationer. Olika delar av Eritrea ingick tidigare i olika lokala stater framtill landet fick sin självständighet 1993. Italien ockuperade Eritrea 1885 och italienarna stannade i landet tills de blev utdrivna av brittiska styrkor under andra världskriget. Eritrea var ett brittiskt protektorat fram till FN bestämde att landet skulle införlivas i det etiopiska kejsarriket år 1952. Under federationen med Etiopien påbörjades förtrycket av eritreansk kultur och identitet. År 1962 blev Eritrea annekterat av Etiopien och landet blev en etiopisk provins. Eritreanska nationalister gjorde uppror och ett 30 år långt inbördeskrig följde. Eritrea vann kriget mot Etiopien år 1991. År 1998 bröt det emellertid ut ett nytt krig mellan de två länderna. När Eritrea och Etiopien sedan ingick ett fredsavtal två år senare hade 100 000 människoliv försakats. Kriget påverkade det eritreanska näringslivet negativt och gjorde Eritrea ekonomiskt beroende av andra länder.

Samhälle och politik

Eritrea är en enpartistat där partiet People's Front for Democracy and Justice (PFDJ) är det enda partiet som tillåts. Isaias Afwrki är Eritreas president. Afwreki var ledare redan under inbördeskriget med Etiopien. Den olösta gränskonflikten mellan Eritrea och Etiopien bidrar fortfarande till att hämma den demokratiska och ekonomiska utvecklingen i landet. Nationella val har planerats men på obestämd tid. 1997 antogs en grundlag som ska garantera demokrati och mänskliga rättigheter, men den har aldrig trätt i kraft. Landet leds fortfarande av en övergångsregering. Politisk opposition är inte tillåten och religionsfriheten är begränsad. Det finns ingen pressfrihet och all media styrs av staten. Uppskattningsvis sitter tusentals samvetsfångar i eritreanska fängelser utan att först ha prövats i rättegång. Landet har dessutom sociala utmaningar, såsom analfabetism och hög arbetslöshet. Eritrea är överlag ett slutet land och det världssamfundet har ofta svårt att få tillgång till information. Under svältkatstrofen på Afrikas Horn 2010-2012 förnekade Eritrea att de befann sig i en kris.

Ekonomi och handel

Sedan frigörelsen från Etiopien har Eritrea kämpat med en dålig ekonomi. Landet är bland de fattigaste i världen och den eritreanska ekonomin är sluten. Myndigheterna har lagt upp en självförsörjningspolicy, något som begränsar den externa handeln. Det finns restriktiva bestämmelser för internationella investeringar i näringslivet och för etableringen av bistånds- och hjälporganisationer. Nationalisering av näringslivet favoriseras framför privatisering. Detta syns genom att staten, partiet och militären är involverad i så gott som all näringslivsverksamhet. Den eritreanska ekonomin är främst baserad på jordbruket och det uppskattas att ungefär 80 % av befolkningen är sysselsatt i jordbrukssektorn. Detta gör att landet är extra sårbart eftersom regionen har varit kraftigt utsatt för torka. Eritrea har tillgång till naturresurser såsom guld, koppar, zink, magnesium och marmor. Förekomsten antas vara stor men resurserna har tidigare inte utvunnits i någon större skala. På senare år har gruvindustrin växt. För att få kontroll på den ekonomiska situationen i landet har den eritreanska myndigheten annonserat att de vill använda priskontroller och justering av räntan som ekonomiska verktyg de närmsta åren.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Asmera

Etniska grupper:

Tigrinya 55%, tigre 30%, saho 4%, kunama 2%, rashaida 2%, bilen 2%, andra/ospecificerade/ingen (inkluderar afar, beni amir, nera) 5% (2010)

Språk:

Tigrinya (officiell), arabiska (officiell), engelska (officiell), tigre, kunama, afar, andra kushitiska språk

Religion:

Muslimer, kopter, katoliker, protestanter

Politisk ledare:

Isaias Afwrki (president)

Befolkningsmängd:

6 737 634

Areal:

117,600 kvadratkilometer

Valuta:

Nakfa

BNI per citizen:

1 411 PPP$

Nationaldag:

24 maj

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017