Hopp til innhold

Jemen

Republiken Jemen

Jemen enades år 1990 och är det fattigaste landet i Mellanöstern. Landet har varit präglat av inbördeskrig, politiskt våld och oro. Ekonomiska svårigheter i landet bidrar också till en ökad osäkerhet om Jemens framtid.

Uppdaterat 15.02.2015

Geografi och miljö

Landskapet i Jemen är kontrastfullt från det bördiga höglandet i väst till den karga kusten och det bergrika inlandet i öst. Det dominerande klimatet är ett varmt, torrt ökenklimat medan höglandet har ett kyligare klimat. Förr i tiden fanns det ett rikt djurliv i Jemen men de flesta djurarterna har utrotats. Förutom Jemens fastland så omfattar landet även 112 öar. Jemen gör även anspråk på ögruppen Kuria Muria som tillhör Oman. Jemens gräns mot Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes 1995.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls på endast när det regnar. Situationen blir särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker samtidigt som befolkningstillväxten är hög. Värst är det runt huvudstaden Sana'a där ökad användning av vatten ökar risken för akut vattenbrist och uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Jemen, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Jemens geografiska läge har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. På grund av landets bördiga mark, välutvecklade jordbruk och handelsrikedom blev Jemen känt som ”det lyckliga Arabien” och var ett av världens rikaste länder.

På 600-talet ockuperades Jemen av olika stormakter vilket fortsatte i många århundraden framöver. Mellan 1500- och 1900-talet var landet omfattat av det Osmanska riket, men  blev till också ett brittiskt protektorat. I mitten av 1800-talet tog britterna över Aden och södra Jemen, medan det Osmanska riket tog makten över norra Jemen. Utvecklingen i de två Jemenstaterna, Sydjemen och Nordjemen var på många sätt olika men bägge var präglade av starka sociala och politiska motsättningar, både internt och mellan de två staterna.

Ända sedan de osmanska styrkorna drog sig ut ur Jemen efter första världskriget (1918) har landet präglats av politisk oro, kuppförsök och väpnade sammandrabbningar både inom och mellan norr och söder. Under det kalla kriget var de två staterna Nordjemen och Sydjemen på en varsin sida. Syd var knutna till Sovjetunionen medan Nord vände sig till väst. 1972 och 1979 bröt det ut två korta gränskrig mellan Nordjemen och Sydjemen.

Jemen, som blev en självständig enhetlig stat 1990 har haft stora svårigheter genom åren. Det finns stora spänningar inom den norra delen av landet och det finns starka motsättningar mellan olika delar. Bakgrunden till konflikterna är den långa politiska kampen mellan tre aktörer: Huthi-rebeller, General Peoples Congress, samma parti som den numera avsatte president Hadi tillhörde samt Mushtarak vilket är en koalition av sju politiska partier tillhörande sunniislam. FN har länge försökt att utarbeta en politisk överenskommelse mellan dessa tre grupper.

I norr regerar Huthi-rörelsen, grundad av Hussain al-Houthi. Konflikten i norr pågår runt staden Saada vilken ligger i ett av Jemes fattigaste områden. Här regerar klaner och motsättningarna har också en religiös bakgrund. Ända sedan ledaren för Huthi-rebellerna dödades 2004 har det pågått väpnat uppror i norr. Ledarens släktingar har nu tagit över. Eftersom myndigheterna i Jemen  sedan 2001 stöttar USA i kampen mot terror antas det att shiaregimen i Iran och Hizbollah i Libanon stöttar Huthi-rebellerna med pengar och vapen. Kriget mellan regeringsstyrkor och Huthi-rörelsen har pågått i flera omgångar sedan 2004.

I söder är de också i konflikt med de centrala myndigheterna, men här handlar orsaken om om ekonomiska och politiska förhållanden. Majoriteten av oljeresurserna finns i söder, men en liten andel av intäkterna kommer de södra delarna till nytta. Sedan 2007 har oppositionen samlats i en rörelse som kallas Al-Mushtarak. Delar av denna grupp vill att de södra delarna ska bli en separat stat, Sydarabien. De har sagt att de inte kommer att acceptera en regering bildad av Huthi-rörelsen eller som har majoritet av Houthi. Till skillnad från i norr, är upproren i de södra delarna inte någon väpnad konflikt. Här är protesterna politiska.

De senaste inbördeskrigen inföll 2009. Samma år bestämde Saudiarabien sig för att aktivt stötta regeringsstyrkorna i kampen mot Huthi-rebellerna. Jemens relation till Saudiarabien hade länge varit dålig, som en följd av Iraks invasion av Kuwait 1990. Därför kom Jemen i kläm mellan två viktiga samarbets- och handelspartners; Irak och Saudiarabien. Jemen valde att inte rösta om sanktioner mot Irak i Säkerhetsrådet. Den politiska situationen i Jemen, med en svag central makt och stora kulturella, ekonomiska och religiösa spänningar, har också möjliggjort att radikala islamska grupper kan använda Jemen som bas.

Motståndet mot president Saleh har altså varit stor och kommit från alla håll. Saleh blev president för det enade Jemen från och med 1990, valdes igen 1994, 1999 och 2006. Som följd av den arabiska våren 2011 förekom stora protester i landet. Regimen svarade med våld. Militären delades upp i olika grupper och kämpades mot varandra. Risken för inbördeskrig var åter stort. President Saleh avgick 2012, följd av vicepresident al-Hadi som då valdes utan någon motkandidat. FN:s krav om val av ny generalförsamling och demokratisering av landet är utsatt till 2015.

2014 tog Huthi-rebellerna från norr kontroll över huvudstaden i Jemen. FN förhandlade fram ett avtal om vapenvila genom en ny regering som består av både Huthi-rörelsen och grupper från södra Jemen. 2015 fortsatte Huthi rycka fram och i januari intog de presidentpalatset och president Hadi sattes i husarrest. I början av februari löse Huthi-rebellerna upp nationalförsamlingen och tog makten i landet. Kuppen fördomdes av FN, USA och regionala samarbetsorgan. FN kräver att Hadi släpps ut från husarresten och blir president igen. Samtidigt kallas alla parter till samtal för att försöka lösa krisen.

Samhälle och politik

Jemen har en svag centralmakt, det vill säga att de styrande myndigheterna i landet har begränsat förtroende. Grupperingar i Jemen har större kontroll över sina delar av landet än myndigheterna har totalt. Befolkningen känner störst tillhörighet till sin respektive stam eller klan än till landet som helhet.

En orsak till de våldsamma upproren och konflikterna är att Jemen är ett av de länderna i världen som har störst vapeninnehav. De flesta vuxna har tillgång till ett modernt handvapen och flera stammar och klaner har även pansarvagnar, raketer och artilleri.  Det geografiska läget gör också att Jemen påverkas av oroligheter som pågår i bland annat Somalia. Ett annat internationellt orosmoment är att många terrororganisationer har tillhåll i landet och att det har skett flera terrordåd.

Jemen är ett manssamhälle där kvinnor har underordnade roller. Det är tillåtet med månggifte. 1999 sänktes åldersgränsen för att få gifta sig som kvinna, från 15 år till början av puberteten. Jemen är dock ett av få länder på den arabiska halvön där kvinnor har rösträtt.

Dagens Jemen blev till i maj år 1990 när norra och södra Jemen gick ihop till en stat. Dock förekommer det fortfarande uppror och väpnat motstånd. 1994 skrevs islamsk lag, sharia, in som en del av Jemens grundlag.

Jemen präglas av utbredd fattigdom, särskilt i jämförelse sker med andra arabiska länder. Över hälften av befolkningen lever under fattigdomsgränsen. Barnadödligheten är hög, 1 av 2 barn lider av undernäring.

Ekonomi och handel

Jemen har stora strukturella problem; oljeintäkterna minskar, befolkningsantalet ökar snabbt, grundvattnet försvinner och fattigdomen och arbetslösheten är hög. Runt hälften av Jemens befolkning lever under 12 kronor om dagen och mellan 30 och 50 procent är arbetslösa.

Oljeindustrin står för en tredjedel av statsintäkterna. Oljan tar slut om några år men gas har hittats vilket har gett hopp om att gasexporten kommer öka. Trots detta är Jemen främst fortfarande ett jordbruksland. Även om bara 6 % av landet anses ha odlingsbar jord sysselsätter jordbruket ungefär hälften av den yrkesföra befolkningen. I stora delar av landet drivs jordbruk med låg utdelning. Odlingen av kat är mest lönsamt för befolkningen på landsbygden men anses vara en negativ faktor för landets utveckling. Kat står för runt 25 % av Jemens bruttonationalprodukt (BNP) men odlingen av kat kräver stora landområden och mycket vatten, något som istället skulle kunna användas till matproduktion.

2010 etablerade världssamfundet en grupp som kallas ”Friends of Jemen” som har bidragit med 7 biljoner dollar till Jemen. 

Kort om

Jemen

Huvudstad:

Sana

Etniska grupper:

Främst araber, men också afroaraber, sydasiater, européer

Språk:

Arabiska

Religion:

Politisk ledare:

Abd Rabbuh Mansur Hadi (president), Mohammed Basindawa (premiärminister)

Befolkningsmängd:

25 535 086

Government:

Republik

Areal:

527 968 kvadratkilometer

Valuta:

Jemenitisk riyal

BNI per citizen:

3 792 PPP$

Nationaldag:

22 maj

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017