Hopp til innhold

Kina

Folkrepubliken Kina

Kina är världens mest befolkade land och har sedan 1947 styrts av kommunistpartiet. Under de senaste åren har landet öppnat upp sina gränser till Väst och har upplevt stora ekonomiska framgångar.

Uppdaterat 19.09.2015

Geografi och miljö

Kinas storlek, samt regionala skillnader i förhållande till höjd och avstånd till havet, skapar stora variationer i landets klimat och natur. Den västliga delen av landet består i huvudsak av fjäll och torra områden, medan landet mot öst är täckt av fruktbara slätter. Monsunvindarna har stor påverkan på landets klimat. Om vintern dominerar de polara vindarna, medan varma och tropiska vindar kommer till landet om sommaren. Utvinning av olja, amt kolproduktionen har lett till en omfattande luftförorening. Flera av de kinesiska städerna är rangerade bland världens mest förorenade. Vidare har utsläpp från industrin lett till knapphet på vatten. Avskogning och jorderosion är några av orsakerna till att Kina sedan 1949 har förlorat en femtedel av landets odlingsbara områden. I Kina pågår utbyggningen av den största dammbyggnaden i världen, Tre Klyftor dammen. Utbyggningen är omdiskuterad bland annat för att fiskeförekomsten i floden har gått ned, samt att 1,2 miljoner människor har blivit tvångsflyttade.

1987
2004

Tre Klyftor dammen är den största dammen i världen och täcker en niondel av det kinesiska energibehovet. Läs mer

Earth Ecoprint

1.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Kina, skulle vi behöva 1.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

I flera århundraden var Kina en av de mest avancerade civilisationerna i världen. De stora uppfinningarna som kompass, krut, papper och boktryckarkonsten kommer från Kina. Landet har blivit styrt av ett antal dynastier och var en lång period under mongolisk styre. År 1912 blev den kinesiska republiken upprättad, samtidigt som Kinas sista kejsardynasti avslutades. Det nationalistiska partiet Guomindang och det kommunistiska partiet kämpade om makten i många år, men ingen av dem fick full kontroll över landet. År 1937 bröt det ut ett krig mellan Kina och Japan. Oenigheterna mellan de två partierna lades åt sidan för att slå Japan. Då Kina vann i kriget år 1945, bröt det omedelbart ut inbördeskrig som kostade 12 miljoner människor livet. Kommunisterna, med Mao Zedong i spetsen, vann och upprättade Folkrepubliken Kina år 1949. Anhängare av det nationalistiska partiet drog sig tillbaka och bosatte sig på ön Taiwan, där de upprättade Republiken Kina. Mao styrde med järnhand och lanserade bland annat år 1966 den stora proletära kulturrevolutionen. Målet var, enligt Mao, att utrota alla gamla sedvanor och bruk i det kinesiska samhället och ersätta dem med kommunistisk ideologi. Maos död år 1976 förde till ett uppgör med de mer radikala elementen i kommunismen.

Samhälle och politik

Kina är en enhetsstatlig folkrepublik med kommunistpartiet som den enda tillåtna partiet. Kommunistpartiet styr landet och det finns ingen reell opposition. Presidenten och statsministern blir valda på den nationella folkkongressen som är Kinas högsta politiska organ. Kongressens utövande kommitté, som är kontrollerat av kommunistpartiet, fungerar som lagstiftande församling resten av året. Respekten för de mänskliga rättigheterna är liten, och landets opposition motarbetas.

Korruption anses vara ett stort problem, och årligen straffas hundravis människor med döden för ekonomiska förbrytelser. Myndigheterna har länge drivit en sträng befolkningspolitik och tillåter som regel bara familjer att få ett barn, dock har denna politik mjukats upp de senaste åren. Kinesiska myndigheter blir särskilt kritiserade av Väst för deras ockupation av Tibet samt deras krav om att Taiwan bör ansluta sig till fastlands Kina som en provins.

1978
2000

Ekonomiska reformer har lett till stora förändringar i Beijing (Kinas näst största stad). Läs mer

Ekonomi och handel

Den ekonomiska politiken i Kina har sedan Maos död gradvis blivit mer liberal. Myndigheterna har bland annat öppnat upp för utländska investeringar och över 500 000 utländska sällskap har etablerat sig i landet. Kina blev år 2001 medlem av WTO (World Trade Organisation). Idag har Kina världens snabbast växande ekonomi och sedan 2010 har landet varit världens näst största ekonomi (efter USA). Kina har lyft miljoner människor ur absolut fattigdom, men fattigdomen är fortfarande utbredd på landsbygden. Omkring tre fjärde delar av Kinas befolkning är fortfarande sysselsatta i jordbruket. Kina är rik på naturresurser, som bland annat kol, olja och järnmalm. Huvudexporten består av textilier, elektroniska produkter, olja och oljeprodukter, kemikalier och lättare industrivaror och vapen. De senaste åren har också servicenäringen växt kraftigt. EU, USA och Japan är Kinas viktigaste handelspartners, men exporten till nya marknader i Afrika och Asien ökar mest. Kinas investeringar i utlandet har ökat på senare år i Afrika, Europa och Nordamerika.

1978
2003

Staden Shenzhen är en del av Kinas nya kapitalistiska strategi och har växt i takt med landets ekonomiska utveckling. Läs mer

Utrikespolitik

Hänsyn till social stabilitet och ekonomisk tillväxt är styrande för kinesisk politik. Den starka ekonomiska tillväxten i landet har lett till att skillnaden i levnadsstandard mellan rik och fattig samt stad och landsbygd har ökat.

Kinas utrikespolitik är i utveckling i takt med att landet växer fram som en ekonomisk stormakt och sitt behov att iaktta växande intressen utomlands för fortsatt ekonomisk tillväxt. Utrikespolitiken styrs av en önskan för stabilitet i närområdet och goda förbindelser med viktiga handelspartners för att säkra sin egna sociala och ekonomiska utveckling. Samtidigt försöker Kina att försäkra omvärlden att landet har fredliga avsikter och saknar hegemoniska ambitioner. Önskan om att bli uppfattad som en ansvarstagande internationell aktör och en regional stormakt börjar bli allt mer viktig.

Kina satsar mycket på Afrika, främst för att säkerhetsställa tillgångar på olja, naturgas och mineraler. Samtidigt försöker Kina att bidra till att de afrikanska länderna kan producera mat till en växande kinesisk befolkning. Många afrikanska länder är också en viktig marknad för kinesiska varor.

Kina prioriterar rimlig ekonomisk utveckling före de mänskliga rättigheterna. Detta är ofta en fördel i konkurrensen med USA och Väst om att få samarbeta med de afrikanska länderna. Medan västländer ställer vissa krav om demokrati och mänskliga rättigheter för samarbete och utvecklingsbistånd så har Kina ansett att de inre förhållandena i andra länder inte är deras att blanda sig i. Detta bidrar till att säkra Kinas tillgång på viktiga råvaror och växande ekonomier.

Det är dock viktigt att understryka att Kina inte är emot de mänskliga rättigheterna, de har bara en annan fokus än många västländer. Medan väst fokuserar på politiska och demokratiska rättigheter så har Kina fokuserat mer på sociala och ekonomiska rättigheter. Levnadsstandarden i Kina har växt jämnt och stabilt sedan 80-talet, alltså hävdar Kina att de har gjort ett gott arbeta för de mänskliga rättigheterna. Samtidigt avrättade Kina fler människor i världen förra året än alla världens länder tillsammans. 

Kort om

Kina

Huvudstad:

Beijing

Etniska grupper:

Den kinesiska regeringen erkänner officiellt 56 etniska grupper. Hankineser 91,6 %, zhuang 1,3 %, Andra 7,1 % (2010)

Språk:

Mandarin, kantonesiska, wu, minbei, xiang, gan, hakkadialekter och andra mindre språk

Religion:

Officiellt ateistiskt. Buddhist 18.2%, Kristna 5.1%, Muslimer 1.8%, Folkreligioner 21.9%, Hinduer < .1%, Judar < .1%, Andra 0.7%, Oidentifierade 52.2% (2010)

Politisk ledare:

Generalsekreterare Xi Jinping

Befolkningsmängd:

1 401 586 609

Areal:

9 596 960 kvadratkilometer

Valuta:

Yuan

BNI per citizen:

14 239 PPP$

Nationaldag:

1 oktober

Satellitbilder

Dammbyggnad: Tre Klyftor-dammen

Landskap: Huang He-deltat

Urbanisering: Beijing

Urbanisering: Shenzhen

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017