Hopp til innhold

Malaysia

Malaysia är ett av de mest utvecklade länderna i Sydostasien och har många gästarbetare och utländska investeringar.

Uppdaterat 09.09.2015

Geografi och miljö

Malaysia är geografiskt delad i en västlig och en östlig del. Den västliga delen av landet sträcker sig över den sydliga spetsen av Malayhalvön och den östliga delen befinner sig på ön Borneo. På halvön präglas landskapet av bergskedjor med toppar på 2100 meter över havet. Hela kusten består av låglandsområden som sträcker sig ett stycke inåt bergen. De två provinserna på Borneo består av bördiga lågland i de nordliga kustområdena som går över till åsar och höglandsområden längre in i landet. Längst i söder utgör höga bergskedjor en naturlig gränst mot de indonesiska delarna av ön. Klimatet är tropiskt med höga temperaturer och hög luftfuktighet året runt, särkilt under monsunperioden. Malaysia har mycket regnskog som täcker nära en tredjedel av landet. Avskogningen av stora områden för att bygga palmoljeplantager hotar den biologiska mångfalden, speciellt på Borneo. Ett annat miljöproblem är förorenat dricksvatten och oreglerat utsläpp från bilar och tungindustrin som försämrar luftkvaliteten i de stora städerna i landet.

Satelittbilde 1 Satelittbilde 2

I Malaysia hotas mangroveskogarna av jordbruk, industri, urbanisering och räkodlingar. Läs mer

Earth Ecoprint

1.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Malaysia, skulle vi behöva 1.6 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Malaysia ligger i ett område som under många århundraden har varit en knutpunkt för handel i Sydostasien. På grund av den oframkomliga terrängen växte det aldrig fram stora, folkrika imperier i området, men ett antal mindre kungariken uppstod kring mäktiga handelsstäder under det första årtusendet e.kr. På 1300-talet växte ett betydande kraftcentrum fram runt Malacka, som styrdes av en muslimsk sultan vilket säkerställde starka band med andra muslimska stater i området. Malacka erövrades av portugiserna på 1500-talet innan holländarna och britterna gjorde sitt intåg i området några århundraden senare. På 1800-talet blev större delen av dagens Malaysia en brittisk koloni. Under andra världskriget ockuperades landet av Japan innan Malaysia fick sin slutliga oberoende självständighet som federal självständig stat år 1963. 

Samhälle och politik

Malaysia har en symbolisk monarki där en av sultanerna som leder landets tretton delstater väljs till kung för fem år i taget. Den verkliga makten ligger hos regeringen som väljs av representanter i underhuset och leds av statsministern. De politiska partierna i landet är i huvudsak organiserade efter etnicitet eller religion och det existerar ingen etablerad höger/vänster-axel i politiken. UMNO har varit det största partiet i alla regeringskoalitioner sedan självständigheten och dominerar också stora delar av näringslivet. Under de senaste åren har oppositionen vuxit sig starkare. Bland annat det islamistiska partiet Parti Islam se-Malaysia (PAS) fått makten i en av delstaterna och infört sharialagar. Islams inflytande i samhället är, förutom etniska motsättningar, bland de viktigaste politiska frågorna i Malaysia.

Ekonomi och handel

Malaysia har en starkt exportinriktad ekonomi och landet exporterar stora mängder gummi, råolja, virke och vegetabilisk olja. Goda regleringar och en öppen marknad gör landet attraktivt för utländska investeringar som växer stadigt. Malaysia drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen år 1997. Med hjälp från den internationella valutafonden (IMF) kom ekonomin snabbt igång igen och landet är idag bland de mest välmående i regionen. Trots att Malaysia har en välutbyggd marknadsekonomi har staten betydande intressen i flera branscher och det styrande partiet UMNO har många och starka band till industrin. På 1970-talet introducerade regeringen reformer för att utjämna den höga andelen kineser och andra minoriteter i näringslivet genom att ge inhemska malaysier specifika fördelar inom utbildning och offentlig sektor. Detta går under namnet bumiputrapolitik. Även om situationen idag är helt annorlunda är reformerna fortfarande i kraft och kinesiska och andra minoriteter diskrimineras kraftigt i delar av arbetslivet. Regeringen har satt som mål att landet ska vara på samma nivå som västerländska industrinationer innan år 2020.

Kort om

Malaysia

Huvudstad:

Kuala Lumpur

Etniska grupper:

Malayer 50,1 %, kineser 22,6 %, urfolk 11,8 %, indier 6,7 %, andra 0,7 %, utländska medborgare 8,2 % (2010)

Språk:

Bahasa malayiska, engelska, kinesiska, tamil och många mindre språk, särskilt många finns på Borneo

Religion:

Muslimer 61,3 %, buddhister 19,8 %, kristna 9,2 %, hinduer 6,3 %, andra/ospecificerad/ingen 3,5 % (2010)

Politisk ledare:

Kung Abdul Halim, Najib Tun Razak (premiärminister)

Befolkningsmängd:

30 651 176

Government:

Kosntitutionell monarki

Areal:

330 800 kvadratkilometer

Valuta:

Malaysisk ringgit

BNI per citizen:

26 891 PPP$

Nationaldag:

31 augusti

Satellitbilder

Avskogning: Kuala Lumpur

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017