Hopp til innhold

Mexiko

Mexikos förenta stater

Mexiko är en arkeologisk skattkammare och känd för att flera civilisationer uppstått här. Hälften av befolkningen lever i fattigdom, men Mexiko befinner sig i snabb utveckling. Landet är idag bland de 15 största ekonomierna i världen.  

Uppdaterat 24.08.2014

Geografi och miljö

Mexiko är världens 14:e största land. Över hälften av landet ligger över 1000 meter över havet. Klimatet varierar från tropiskt och subtropiskt vid kusten till tempererat i höglandet. Huvudstaden Mexico City ligger 2300 meter över havet i ett område präglat av mäktiga vulkaner. Landets centrala delar består av en högplatå omgiven av bergskedjorna Sierra Madre Occidental i väster och Sierra Madre Oriental i öster. Även om hälften av landet består av öken finns det trädbevuxna berg, bördiga dalar och stora områden med tropisk regnskog. Mexiko står inför stora utmaningar på miljöområdet som avskogning, luft- och vattenföroreningar och en hotad artmångfald. Oljeborrningsolyckan i Mexikanska golfen 20 april 2010 har avsevärt försämrat miljösituationen. Djuphavsriggen ”Deepwater Horizon” exploderade och sjönk, och enorma mängder olja läckte dagligen ut till havs och spriddes till kustområdena. Olyckan beskrivs som historiens största oljeutsläpp. I Mexikanska golfen finns nästan 1 % av världens korallrev som är hem för 56 olika marina däggdjursarter. Vilka konsekvenser olyckan får på lång sikt är osäkert. 

1974
2000

Skogen bevaras bättre på den guatemalanska sidan än på den mexikansk sida av gränsen. Läs mer

Earth Ecoprint

1.3 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Mexiko, skulle vi behöva 1.3 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Landets historia tros ha börjat för mer än 20 000 år sedan. Den första kultur som utmärkte sig var den olmekiska. Från 1000 f.Kr. utvecklade detta indianfolk en kultur med avancerad arkitektur i de centrala delarna av landet. Därefter har Mexiko bebotts av en rad indiska folk vid olika tidpunkter. Under de senaste århundradena har Mexiko drabbats av många politiska konflikter. Landet har invaderats av spanjorer, nordamerikaner och fransmän. Den europeiska erövringen inleddes 1519 med den spanska conquistadoren Hernán Cortés och Mexiko var spansk koloni fram till 1821 då landet blev självständigt. År 1845 hävdade USA att man hade rätt till Texas, som ursprungligen tillhörde Mexiko. Detta resulterade i ett krig mellan länderna som slutade med att Mexikos territorium halverades. På 1860-talet erövrades Mexiko av fransmännen, men de lämnade landet efter några år. Med införandet av diktatur ökade de politiska spänningarna i landet. Den mexikanska revolutionen bröt ut 1910 och kom att pågå i tio år. Den började som ett uppror mot diktaturen men utvecklades till en kamp för social rättvisa och mänskliga rättigheter. Från 1940 började landet stabiliseras – både politiskt och ekonomiskt.

Samhälle och politik

Mexiko är en federal republik indelad i 31 delstater. Presidenten väljs för sex år. I praktiken var landet under under 1900-talet ganska strikt enpartistat. PRI hade nästan monopol på ordförandeskapet. Presidentvalet 2000 var en vändpunkt i Mexikos historia. Efter 71 år vid makten var det ett annat part än PRI  som vann, och det stod klart att PAN (Partido Accion Nacional) skulle ta över makten. Den tidigare chefen för Coca Cola, Vicente Fox Quesada lovade att bekämpa korruption och för mer autonomi för de inhemska urinvånarna. Med knapp majoritet lyckades PAN och Foxs efterträdare Felipe Calderon, vinna makten vid valet 2006 också. Den övergripande positiva ekonomiska trenden fortsatte. Utrikeshandeln femdubblades i landet på tio år och en allt större andel av befolkningen lyftes ur fattigdom. Men ojämlik fördelning av tillgångar, korruption och ständiga kränkningar av mänskliga rättigheter är ett problem han inte lyckades lösa. Det har varit stora demonstrationer mot Calderon, särskilt under den så kallade Tortilla krisen under 2006, där livsmedelspriserna tredubblats. Orsaken till krisen var att majs är den viktigaste ingrediensen i både nationellrätten tortilla och USA: s planer att ersätta bensin och diesel med bioetanol.

Droger är ett enormt problem för Mexiko. Karteller har mycket makt i både det lokala samhället och på nationell nivå. Calderon har med hård hand försökt bekämpa problemet. Han har fått skarp internationell kritik för sin användning av tortyr och kränkningar av mänskliga rättigheter i kriget mot drogerna.

Befolkningen i Mexiko har minskat under senare år. Nedgången orsakas till stor del av att är många mexikaner flyr till USA för att arbeta och komma bort från drogkrigen. Det uppskattas att omkring 6 miljoner mexikaner bor i USA utan laglig bosättning. Varje år korsar så många som tre miljoner människor gränsen mellan USA och Mexiko. 

1973
2000

Mexico city växer otroligt fort och är idag den näst största staden i världen. Läs mer

Ekonomi och handel

År 1994 genomgick Mexiko en djup ekonomisk kris och peson försvagades betydligt. Detta var den värsta ekonomiska kris som landet upplevt sedan 1930-talet – med inflation, räntehöjningar och ökad arbetslöshet. Under de senaste åren har Mexiko upplevt en imponerande återhämtning och är idag bland de 15 starkaste ekonomierna i världen. Mexiko har en öppen marknadsekonomi och är det land i världen som har flest frihandelsavtal. Landets ekonomi är mycket känslig för fluktuationer i den amerikanska ekonomin eftersom de är direkt kopplade till varandra. Mexiko har därför drabbats hårt av den globala finansiella krisen 2008. Omkring 86 % av exporten och 2/3 av importen består av handel med USA. Landet är världens största producent av silver och den femte största oljeproducenten.

Kort om

Mexiko

Huvudstad:

Mexico City

Etniska grupper:

Mestiser 60 %, indianer 30 %, europeiskt ursprung 9 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %

Språk:

Spanska 92,7 %, spanska och indianska språk 6,5 %, ospecificerad 0,8 %

Religion:

Katoliker 76,5 %, protestanter 5,2 %, jehovas vittnen 1,1 %, andra/ospecificerad/ingen 16,9 %

Befolkningsmängd:

125 235 587

Government:

Federal republik

Areal:

1 972 550 kvadratkilometer

Valuta:

Mexikansk peso

BNI per citizen:

17 277 PPP$

Nationaldag:

16 september

Satellitbilder

Naturförvaltning: Gränsen Mexico-Guatemala

Urbanisering: Mexico City

Vattenförbrukning: Chapalasjön

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017