Hopp til innhold

Sverige

Konungariket Sverige

Sverige är Nordens största och mest folkrika land. Landets ekonomi är mycket beroende av export och Sverige påverkas därför av den globala finanskrisen.

Uppdaterat 22.02.2016

Geografi och miljö

Med en landyta på nästan 450 000 kvadratkilometer är Sverige det största landet i Norden. Landskapet har mycket högland och bergområden i norr. I de centrala delarna av Sverige finns bördiga områden utmed kusten och här finns landets industriella centrum. I söder, där befolkningstätheten är som högst, drivs jordbruk. Klimatet varierar över hela landet. I norr är vintrarna kalla och snörika medan somrarna kan vara varma. I de södra delarna av Sverige är klimatet mildare året runt. Golfströmmen i Atlanten skapar ett varmare klimat i Sverige jämfört med andra platser med motsvarande breddgrader.

Earth Earth Earth Ecoprint

3.6 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Sverige, skulle vi behöva 3.6 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Vikingatiden är en viktig del av äldre svensk historia. Perioden varade från slutet av 700-talet till mitten av 1000-talet. Vikingarna från Skandinavien efterlämnade sig spår i Europa, bland annat i det engelska språket. År 1397 ingick Sverige, tillsammans med Danmark och Norge, i Kalmarunionen. År 1523 blev Sverige självständigt. Under hundra år ökade Sveriges inflytande gradvis i områdena runt Östersjön. Under den här tiden erövrade Sverige flera landområden och blev en stormakt. I takt med expansionen av Sveriges gränser fick Sverige flera fiender. Ryssland blev en farlig fiende och blev den största motståndaren om nya landområden. År 1709 förlorade Sverige sin position till Ryssland som den dominerande makten i Östersjön och Sveriges tid som stormakt var över. Mellan år 1814 och 1905 ingick Norge och Sverige i en union. Sverige fick Norge efter att ha tagit parti mot Napoleon under Napoleonkrigen, och som plåster på såren för att ha förlorat Finland till ryssarna. Sverige deltog inte aktivt i något av världskrigen. När freden kom 1945 stod Sverige finansiellt starkt. Landet hade undgått förstörelsen av krig och byggt upp sin industri under krigsåren. Under socialdemokraternas år vid makten under den sista halvan av 1900-talet byggdes den svenska välfärdsstaten upp. År 1995 gick Sverige med i EU.

Samhälle och politik

Sverige är en konstitutionell monarki. Kung Carl XVI Gustaf är Sveriges statshuvud, men har i praxis ingen politisk makt. Den lagstiftande makten finns hos Riksdagen. Riksdagens medlemmar väljs in på fyraårsperioder och statsministern väljs av Riksdagen. Större delen av 1900-talet var dominerades politiken av socialdemokraterna. Under de senaste åren har vi sett en allt tydligare uppdelning mellan de borgerliga partierna på ena sidan och en röd-grön koalition på andra. Efter åtta år av borgerligt styre fick Sverige återigen en socialdemokratisk regering när Stefan Löfven valdes till statsminister den 14 februari 2014.

Majoriteten av befolkningen i Sverige är äldre. Medellivslängden är hög, och födelsetalen har periodvis varit låga. Nativiteten är fortfarande över genomsnittet för Europa, och med en relativt stor invandring har befolkningen ökat stadigt.

Ekonomi och handel

Sverige är bland världens mest exportberoende länder. Timmer, mineraler och vattenkraft har varit de viktigaste faktorerna till att man talar om att Sverige är Skandinaviens främsta industriland. Den svenska industrin har ofta varit banbrytande. Verkstadsindustrin, med produktion av bland annat transportmedel, utgör en stor del av industrins exportvärde.

På grund av exportberoendet drabbades Sverige hårt av den globala finanskrisen 2008. Regeringens svar på nedgången har varit en expansiv finanspolitik och ökad investering i infrastruktur och hälsovård. Även om den svenska ekonomin är stark befinner sig Sverige i sin värsta lågkonjunktur sedan andra världskriget. Detta har lett till hög arbetslöshet. Ungdomsarbetslösheten är särskilt oroande. Sverige har den näst högsta ungdomsarbetslösheten efter Spanien.

Kort om

Sverige

Huvudstad:

Stockholm

Etniska grupper:

Sverige har fem nationella minoriteter: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar

Språk:

Svenska (officiell) samt nationella minoritetsspråk: finska, meänkieli, samiska, romani, jiddisch,

Religion:

Protestanter 87 %, andra/ingen/ospecificerat 13 %

Politisk ledare:

Statsminister Stefan Löfven

Befolkningsmängd:

9 693 883

Government:

Parlamentarisk monarki

Areal:

450 295 km2

Valuta:

Svenska kronor

BNI per citizen:

46 420 PPP$

Nationaldag:

6 Juni

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Svenska FN-förbundet © 2017