Läs- och skrivkunnighet bland ungaProcent (2022)

Läs- och skrivkunnighet bland unga2022

Länder Procent (2022)
Uzbekistan 100.0
Förenade arabemiraten 99.7
Bosnien och Hercegovina 99.7
Georgien 99.7
Oman 99.7
Albanien 99.5
Brasilien 99.4
Chile 99.1
Ecuador 99.1
Dominikanska Republiken 99.0
Iran 98.8
Kap Verde 98.7
Venezuela 98.7
Marocko 98.5
São Tomé och Príncipe 98.2
Bhutan 98.0
Guyana 97.9
Tunisien 97.9
Indien 96.5
Guatemala 96.1
Kambodja 96.0
Laos 94.5
Burundi 93.6
Egypten 92.2
Uganda 91.8
Zimbabwe 90.9
Gabon 90.6
Lesotho 89.7
Kenya 89.0
Tanzania 88.4
Demokratiska Republiken Kongo 88.1
Angola 83.3
Komorerna 82.0
Madagaskar 80.7
Senegal 78.1
Malawi 76.8
Gambia 74.7
Sierra Leone 73.5
Somalia 70.5
Guinea-Bissau 69.0
Benin 66.4
Burkina Faso 53.6
Niger 48.2
Tchad 36.1

[[ modalTitle ]]

Läs- och skrivkunnighet bland unga2022

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Alfabetism definieras som en person som kan läsa eller skriva (och förstå det som läses eller skrivs) en kort, enkel utlåtelse om vardagliga ting. Indikatorn kan ses i samband med andelen barn i grundskolan och andelen skolbarn som fullgör grundskolan. Statistiken ger en indikation på hur väl utbildningssystemet fungerar i en av sina huvuduppgifter; läs- och skrivkunnigheter. Statistiken är insamlat av UNESCO.