InternetanvändareProcent internetanvändare (2022)

Internetanvändare2022

Länder Procent internetanvändare (2022)
Danmark 97.7
Singapore 97.1
Sverige 94.4
Tyskland 92.8
Lettland 90.4
Turkiet 87.6
Egypten 79.3
Ecuador 69.8
Barbados 55.7

[[ modalTitle ]]

Internetanvändare2022

Procent internetanvändare

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Att göra information och kommunikation tillgängligt för invånarna i ett land är en del av mål 9 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling Mål 9 handlar om hållbar industri, innovationer och infrastruktur. Att väsentligt öka tillgången till informations- och kommunikationsteknik samt eftersträva allmän och ekonomiskt överkomlig tillgång till internet i de minst utvecklade länderna senast 2020, är en av metoderna en tänker använda för att nå delmålen (på engelska kallat "Means of Implementation", MoI) för mål 9.