Antal unga mödrar (15-19 år)Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år) (2019)

Antal unga mödrar (15-19 år)2019

Länder Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år) (2019)
Bangladesh 74
Ecuador 64
Belize 58
Colombia 58
Dominikanska Republiken 54
Brasilien 49
Azerbajdzjan 48
Costa Rica 41
Kirgizistan 38
Vietnam 35
Mongoliet 31
Georgien 29
Saint Lucia 29
Kazakstan 23
Mauritius 23
Thailand 23
Albanien 14
Nya Zeeland 13
Libanon 12
Serbien 12
Bosnien och Hercegovina 10
Oman 8
Danmark 2
Singapore 2

[[ modalTitle ]]

Antal unga mödrar (15-19 år)2019

Levande födda per 1000 kvinnor (15-19 år)

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Forklaring

Antal barnafödslar per 1000 kvinnor i åldern 15-19 år. Detta visar fruktsamheten hos unga kvinnor, d v s hur många barns om föds av unga mödrar. Statistiken visar inte alla dimensioner av tonåringsgraviditet eftersom det endast är levande födda barn som är inräknade. Barn som inte visar livstecken vid födseln, missfall och aborter är inte inkluderade i statistiken. 

Indikatorn är en del av delmål 3,7 bland FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling. Delmål 3,7 handlar om att trygga en allmän tillgång till tjänster som är relaterade till sexuell och reproduktiv hälsa (bland annat familjeplanering med tillhörande information och utbildning) och se till att reproduktiv hälsa inarbetas i nationella strategier senast år 2030.