Under normalvikten barnProcent (2022)

Under normalvikten barn2022

Länder Procent (2022)
Barbados 13.7
Mauretanien 13.6
Niger 10.9
Mali 10.6
Tchad 8.3
Nepal 7.7
Burundi 4.9
Kenya 4.9
Tanzania 3.3

[[ modalTitle ]]

Under normalvikten barn2022

Procent

Ingen data
Data
Data
Data
Data
Data

Förklaring

Antalet under normalviktiga barn ger oss en god bild om den generella välfärdsnivån. Statistiken är skapad av Världshälsoorganisationen (WHO). 

Statistiken är en indikator för FNs globala mål.