Taiwan

Senast uppdaterat: 13.03.2024

Taiwan är en av Asiens ekonomiska och tekniska framgångssagor. Landet frigjorde sig från det kinesiska fastlandet år 1949 men erkänns endast av ett fåtal länder. Taiwan är inte medlem i FN.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Taipei
Etniska grupper: Tadzjikiska 84,3 % (inkluderar Pamiri och Yagnobi), uzbekiska 13,8 %, övriga 2 % (inklusive kirgiziska, ryska, turkmeniska, tatariska, arabiska) (2014)
Språk: Mandarin (officiellt), taiwanesiska, hakkadialekter
Religion: Buddhister/taoister 93 %, kristna 4,5 %, andra/ospecificerad/ingen 2,5 %
Befolkningsantal: 23 588 613 ( 2023)
Statsskick: Republik
Area: 35 980 kvadratkilometer
Valuta: Taiwan-dollar
Nationaldag: 10 oktober

Geografi

Taiwan består av en stor och flera små öar strax öster om Kina. Nästan två tredjedelar av Taiwan är bergigt, och bergskedjan Chungyang Shanmo täcker nästan hälften av huvudön. Landet har ett tropiskt och subtropiskt monsunklimat, och från maj till september blåser monsunen från söder och ger mycket nederbörd. Från november till mars blåser det från norr och nordost och ger mindre nederbörd, förutom i de nordöstra områdena som har en regnperiod under denna period. Tidigare bestod den västra delen av landet av tropisk regnskog, men på senare tid har denna röjts för jordbruk. Uppe i bergen finns vintergrön tropisk skog och barrskog.

Landet har länge kämpat med surt regn på grund av luftföroreningar. Det beror både på utsläpp från den egna industrin och på utsläpp från Kina. Det sura regnet, och lagringen av giftigt och radioaktivt avfall, har förstört flera jordbruksområden. Andra miljöutmaningar är förorenat vatten, råavloppsvatten och handel med hotade djurarter.

Historia

Taiwan blev en del av Kina i slutet av 1600-talet och förblev en kinesisk provins i mer än 200 år. Efter ett krig mellan Japan och Kina tog Japan kontroll över ön 1895. Under japanskt styre moderniserades Taiwan och fick elektricitet, ordentliga vägar och industri.

Under andra världskriget ockuperade Japan ett stort område i Östasien, inklusive hela Kina. När Japan senare kapitulerade var de tvungna att dra sig tillbaka från området och överlämna Taiwan till Kina. I Kina hade kommunistiska styrkor, ledda av Mao, i flera år försökt störta det styrande nationalistiska Kuomintang-partiet.

Under den japanska ockupationen kämpade både kommunisterna och nationalisterna mot Japan, men efter att freden kom blossade konflikten upp igen. När kommunisterna vann inbördeskriget och tog makten i Kina 1949 flydde nationalistledaren Chiang Kai-shek med sina styrkor till Taiwan. De utropade sig själva till Kinas rättmätiga regering, under namnet "Republiken Kina".

Mellan 1949-1971 erkändes Republiken Kina internationellt som Kinas faktiska regering. 1971 tog dock Folkrepubliken Kina över deras plats i FN och FN:s säkerhetsråd. Taiwans regering erkändes inte längre som representant för folket i Kina. Taiwan förblev en enpartistat under Kuomintangs kontroll fram till 2000, men på 1980-talet började en demokratiseringsprocess och oppositionspartier tilläts. De flyende kineserna från fastlandet hade dominerat politiken, men nu måste en taiwanesisk identitet skapas. Den taiwanesiska dialekten blev det officiella språket, och för första gången kunde taiwanesiska inneha framträdande positioner i staten.

Samhälle och politik

Även om Taiwan har varit praktiskt taget självständigt sedan 1949, är det inte erkänt som en självständig stat. Taiwan använder fortfarande konstitutionen från 1947, som skrevs för hela Kina. Landet är en republik, där presidenten är statschef och överbefälhavare för militären. Presidenten väljs i allmänna val för fyra år och kan omväljas en gång. Taiwans nuvarande president, Tsai Ing-wen, är deras första kvinnliga statschef.

Kina har accepterat att Taiwan har självstyre, men de kräver att Taiwan ska underkastas kinesiska styrande makter. Det finns ett ihållande hot från Kina att invadera Taiwan om ön formellt förklarar sig självständigt. Sedan 2000 har makten växlat mellan Kuomintang, som huvudsakligen består av kineser på fastlandet och är mer öppna för återförening, och det demokratiska progressiva partiet (DPP), som mestadels består av infödda taiwaneser som vill ha större självständighet. 2016 tog DPP åter makten i Taiwan, under den anti-Kina presidenten Tsai Ing-wen. Vid valet i januari 2020 ökade hon sitt stöd.

Taiwan och Kina har under ett antal år förbättrat relationerna sig emellan, och ingått handelsavtal, öppnat för direktkontakt mellan regeringarna och tillåtit resor mellan länderna. Men efter att DPP tog makten 2016 har relationerna svalnat igen. Kina har avbrutit den officiella kontakten och började återigen blockera Taiwans deltagande i internationella organisationer. Bland annat såg Kina till att Taiwan förlorade sin observatörsstatus i Världshälsoorganisationen (WHO).

Taiwan är inte medlem i Förenta Nationerna, men är medlem i Världshandelsorganisationen (WTO).

Ekonomi och handel

Taiwan upplevde en enorm ekonomisk utveckling under tiden efter andra världskriget och är idag bland de rikaste länderna i Asien. Under loppet av 50 år har landets bruttonationalprodukt (BNP) mer än tiodubblats. Den ekonomiska utvecklingen beror på genomförandet av statliga utvecklingsstrategier, mycket som ett resultat av betydande inflytande från USA, som uppfattade Taiwan som en frontlinje mot det kommunistiska Kina.

Taiwan är av tradition ett jordbruksland, och har varit en viktig exportör av bland annat ris, sötpotatis, te och majs. På 1970-talet påbörjade man utvecklingen av bland annat järn- och stålindustrin, maskinindustrin och elindustrin och de är idag en av världens tre största tillverkare av hård- och mjukvara. Industriproduktionen i Taiwan är den viktigaste drivkraften i ekonomin och landets geografiska läge har gjort det till en idealisk handelspartner för länder som Kina, Japan och USA.

Karta över Taiwan