Hopp til innhold

Colombia

Republiken Colombia

40 år av inbördeskrig har gjort Colombia till ett av de mest våldshärjade landet. De senaste årens fredsprocesser har lett till en stabil ekonomi och och lugnare politiska förhållanden.

Uppdaterat 13.03.2014

Geografi och miljö

Colombia är det enda landet i Sydamerika som har kust både till Stilla havet och det Karibiska havet. Vid gränsen till Ecuador delas Anderna upp i tre bergskedjor. Två av dem fortsätter parallellt norrut mot det Karibiska havet, medan den tredje löper i nordostlig riktning. Mellan bergskedjorna rinner floderna Magdalena och Cauca genom grönskande dalar där huvuddelen av befolkningen bor. På en av högslätterna i östra bergskedjan ligger huvudstaden Bogotá. I Colombia är temperaturen jämn hela året. Det blir svalare med höjden på 4500 meters är det snötäckt året om. Landet ligger på gränsen mellan två kontinentalplattor vilket innebär att det ofta inträffar jordbävningar och vulkanutbrott. Nästan hälften av Colombia är täckt av skog, och avskogning medför många problem. Många arter har blivit utrotningshotade och jorderosion drabbar stora delar av landet. På grund av överanvändning av bekämpningsmedel är jord- och vattenkvaliteten dålig.

Ecoprint

0.9 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Colombia, skulle vi behöva 0.9 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Arkeologiska fynd tyder på att Colombia var bebott redan för 13 000 år sedan. Indianerna använde tidigt avancerade jordbruksmetoder som till exempel konstbevattning. Inkariket omfattade inte Colombia, men även här utvecklade indianerna komplexa politiska system cirka 1000 år f.Kr. 1499 anlände spanska erövrare till Colombia, och landets första stad, Santa Marta, grundades 1525. Colombia var Spaniens största källa till guld, och Cartagena blev snabbt en av de viktigaste hamnarna i det spanska imperiet. Eftersom personer födda i Spanien respektive Amerika hade olika rättigheter och ökade successivt de politiska spänningarna i samhället. Motståndet mot Spanien var stort och med hjälp av frihetshjälten Simón Bolívar blev landet självständigt 1819. Därefter stod konflikterna mellan liberaler och konservativa. Först vid militärkuppen 1953 började de samarbeta och från och med 1957 delade de makten i 20 år. Vänstersidan uteslöts ur detta politiska samarbete vilket ledde till framväxten av gerillarörelser. Bildandet av paramilitära grupper har ytterligare brutaliserat det inbördeskrig som varat längst i världen.

Samhälle och politik

Colombia är en republik där presidenten har den verkställande makten, medan kongressen har den lagstiftande makten. Konstitutionen säger att de mänskliga rättigheterna för medborgarna måste skyddas, men under inbördeskriget har det begåtts grymheter från alla parter i konflikten. Colombia har haft ett civilt styre längre än de flesta latinamerikanska länder. Tiden efter samarbetet med de konservativa har liberalerna generellt haft den politiska makten. När den nya konstitutionen trädde i kraft år 1991 kunde fler mindre partier ställa upp i val i kongressen. Efter millennieskiftet har våldet i Colombia dämpats något. Flera av de paramilitära grupperna har avväpnats och landets president har infört en strikt policy mot gerillagrupper. Colombia är fortfarande det land i världen som har flest barnsoldater och internflyktingar.

Ekonomi och handel

Colombia har haft en positiv ekonomisk utveckling -speciellt sedan våldet började avta. Tillväxten i ekonomin ökade kraftigt under 1990-talet med liberaliseringen av ekonomin. Under 2000-talet fokuserade regeringen på ökad säkerhet i städerna, vilket har lett till utländska investerare har kommit till Colombia. Fram till den globala finanskrisen 2008 accelererade tillväxten, och landet har hittills klarat sig bra genom krisen. Traditionellt har ekonomin baserats på jordbruk och exporten av kaffe och bananer är betydande. Idag är olja Colombias viktigaste legala exportvara. Kokain är nog fortfarande den största exportvaran. Drogerna smugglas ut ur landet i utbyte mot andra varor smugglas in som en del av penningtvätt från narkotika, vapen och människor. Värdet av penningtvätt utgör enligt experter mer än 5 procent av BNP, och mer än utländska direktinvesteringar. Under 2000-talet har myndigheterna fokuserat på ökad säkerhet i städerna vilket har medfört ett ökat intresse för Colombia hos utländska investerare. Under senare år har förbindelserna med de socialistiska länderna i Sydamerika försämrats till följd av banden till USA har stärkts. Venezuela var tidigare landets näst största handelspartner efter USA, men nu är handelsavtalen brutna. Kina har emellertid seglat upp som en viktig handelspartner.

Kort om

Flagg

Huvudstad:

Bogota

Etniska grupper:

Europeiskt och indianskt ursprung (mestis) 58 %, europeiskt ursprung 20 %, europeiskt och afrikanskt ursprung 14 %, afrikanskt ursprung 4 %, afrikanskt och indianskt ursprung 3 %, indianer 1 %

Språk:

Spanska (officiell)

Religion:

katoliker 90 %, andra/ingen/ospecificerad 10 %

Befolkningsmängd:

49 529 208

Government:

Republik

Areal:

1 141 748 kvadratkilometer

Valuta:

Colombiansk peso

BNI per citizen:

13 801 PPP$

Nationaldag:

20 juli

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017