Hopp til innhold

Pakistan

Islamiska republiken Pakistan

Pakistan är ett av de minst utvecklade länderna i Asien. Den före detta brittiska kolonin brottas med politisk turbulens och regeringen saknar kontroll över stora delar av landet.

Uppdaterat 30.06.2015

Geografi och miljö

Pakistan är ett långsmalt land med många olika landskapstyper. I norr ligger bergskedjan Himalaya med toppar på över 8000 meter över havet. I landets centrala delar finns bördiga slätter och myrar medan den sydvästra delen består av torra, höglänta områden. Flera floder rinner ner från Himalaya och bildar ett stort deltaområde vid kusten. Klimatet varierar med landskapet och höjdskillnaderna i landet; i norr är det kallt och torrt och längre söderut är det varmare och fuktigare. Mitt i landet finns flera ökenområden där temperaturen kan stiga till nästan 50 grader på sommaren. Den snabba befolkningstillväxten har satt stor press på landets resurser. Pakistan kämpar med förorenat dricksvatten som är orsaken till mer än 80 procent av sjukdomarna i landet, såsom diarré, malaria och parasitsjukdomar. Utsläpp från en växande industri och skogsskövling har lett till jorderosion vilket i sin tur ofta har resulterat i översvämningar, särskilt i landets centrala delar.

Ecoprint

0.4 jordklot

Om alla människor i världen skulle ha samma konsumtionsnivå som en genomsnittlig invånare i Pakistan, skulle vi behöva 0.4 jordklot.
Se indikatorn som visar ekologiska fotavtrycket.

Historia

Pakistan har varit hem för några av världens äldsta civilisationer. Under århundraden var området en del av olika indiska riken. I början av 1700-talet invaderades landet flera gånger innan området blev en del av det brittiska Indien under 1800-talet. Under 1920-1930-talet växte en politisk befrielserörelse fram som stred för en separat stat för Indiens muslimer. När Storbritannien lämnade Indien 1947 bildades landet Pakistan. Landet bestod av två separata områden, Väst- och Östpakistan. Självständigheten ledde till massiva folkförflyttningar eftersom alla muslimer skulle leva i Pakistan och alla hinduer i Indien. I den kaotiska uppdelningen var fördelningen av flera områden mycket kontroversiell. Strax efter självständigheten utbröt krig mellan Pakistan och Indien om ett av dessa områden, Kashmir. FN förhandlade fram ett fredsavtal men därefter har konflikten blossat upp två gånger, 1965 och 1999. Tiden efter självständigheten präglades av politisk instabilitet och hög befolkningstillväxt. Geografiska, kulturella och språkliga skillnader ledde till att Östpakistan med hjälp av Indien bröt sig loss år 1971 och fick namnet Bangladesh.

Samhälle och politik

Pakistan styrs av en president som leder nationalförsamlingen samt har kontroll över armén. Landet är en federation av delstater där varje delstat har stor självbestämmanderätt. Politiska partier i landet är generellt uppbyggda runt starka personligheter istället för politiska idéer. Sedan år 2008 har landet haft en demokratiskt vald president och en koalitionsregering. År 2010 antog parlamentet en förändring i grundlagen som minskade presidentens makt. Militären har traditionellt sätt haft en stark roll i landet och har avsatt flera regeringar i statskupper.

Pakistan är ett av de minst utvecklade länderna i Asien. Landet har många olika etniska och språkliga grupper vilket har lett till ett antal konflikter. Myndigheterna har ingen kontroll över de nordvästra delarna av landet som kontrolleras av olika stamhövdingar. Bland annat kontrolleras gränsområdet mot Afghanistan av talibanerna och av anhängare till al-Qaida. Regeringen har upprepade gånger försökt förena de olika grupperna i landet genom att främja islam som en förenande statsreligion men flera bombattentat de senaste åren tyder på ett misslyckande. Förhållandet med grannlandet Indien har varit dåligt sedan Pakistans självständighet och bägge länder har införskaffat sig kärnvapen för att avskräcka varandra. Utrikespolitiskt har Pakistan i många år stöttat USA i den så kallade kampen mot terrorism. Sedan 2009 har regeringen till och från fört en militär kampanj för att ta tillbaka områden som militanta extremister härjar i. 

Ekonomi och handel

Pakistans ekonomi är starkt präglad av landets kaotiska förflutna. Landet har inte lyckats bygga upp en självständig industri och utländska aktörer har inte varit intresserade av att investera i landet. Tills nyligen baserades ekonomin huvudsakligen på jordbruk och först under de senaste decennierna har andra branscher blivit en viktig del av ekonomin. De snabbast växande delarna av den pakistanska ekonomin sker inom telekommunikation, vapenindustrin och tjänstesektorn. Pakistan har en stor utlandsskuld, delvis på grund av de utdragna och kostsamma konflikterna med Indien. På 1990-talet beviljade Internationella valutafonden (IMF) Pakistan en viss skuldlättnad vilket ledde till ekonomisk tillväxt. Deltagandet i kriget mot terrorismen har lett till att USA har eliminerat stora delar av landets skulder. Pakistan har länge haft ett nära handelssamarbete med Kina och under de senaste årtiondena har handeln ökat i takt med Kinas ekonomiska utveckling.

Kort om

Pakistan

Huvudstad:

Islamabad

Etniska grupper:

Punjabi 45 %, pashtun 15%, sindh,14 %, sariaki 8 %, muhajirer 8 %, balochi 5 %

Språk:

Punjabi, sindhi, siraiki, pasjtu, urdu, balochi, hindko, brahui, engelska, burashaski

Religion:

Sunnimuslimer 85-90 %, shiamuslimer 10-15 %, andra/ospecificerad/ingen 3 % (2010)

Politisk ledare:

Asif Ali Zardari (president)

Befolkningsmängd:

188 144 040

Areal:

796,095 kvadratkilometer

Valuta:

Pakistansk rupie

BNI per citizen:

5 042 PPP$

Nationaldag:

14 augusti

Medlemskap/deltagande

Andra landprofiler

Krig och konflikter

Svenska FN-förbundet © 2017