Hopp til innhold

Om Globalis

Globalis är en interaktiv världsatlas och ett digital uppslagsverk. Målet med Globalis är att visa likheter och skillnader i världen, och hur vi påverkar livet på planeten. Främst använder vi visuella hjälpmedel.


Vi vill göra det lättare att förstå världen omkring oss och kunna visa skillnaderna och relationer genom siffror, kartor, fakta och diagram. Globalis är ett digitalt alternativ till de gamla rullgardinskartorna som hängde i klassrummen förut, och till tabeller i rapporter eller fakta i tryckta lexikon och samhällskunskapsböcker. 

Globalis vänder sig främst till studenter på högstadiet, gymnasiet, högskola och universitet. Sidorna kan användas i en mängd olika ämnen som samhällsvetenskap, naturvetenskap, teologi, matematik (statistik), och IKT (informations- och kommunikationsteknik). Webbplatsen är särskilt väl lämpad för tvärvetenskapliga projekt och kan fungera som en referens när du arbetar med specifika teman.

Att använda Globalis är enkelt och kräver inte avancerade datorkunskaper för varken lärare eller elev. Vi vet att eleverna tycker att det är roligt och informativt att arbeta med kartor och andra grafiska verktyg. Här kan de se globala förändringar genom kartor och fördjupa sig i landet och jämföra siffror för olika länder. 

Vem har gjort Globalis?

Globalis har utvecklats av FN-förbundet i Norge (FN-sambandet) 2003 med stöd från NORAD och Norges Utrikesdepartement. Med stöd från Nordiska rådets projektprogram Nordplus är Globalis översatt till svenska, danska, finska och isländska.

I Sverige sköts Globalis av Svenska FN-förbundet och påbörjades 2006.

Källor och urval

Allt material på globalis.se skrivs ursprungligen av Norska FN-sambandet och översätts av Svenska FN-förbundet. Källor till specifika texter och indikatorer finns angivna på varje sida. I regel används siffror från FN-organ och Världsbanken, med komplettering från andra källor (när siffrorna inte finns hos FN-organ). 

Globalis har idag artiklar om 34 pågående konflikter i världen. Uppsala universitets konfliktdatabas, Uppsala Conflict Data Program (UCDP), är utgångspunkten för de konflikter som valts ut till Globalis. I den databasen räknas en konflikt som aktiv om den har minst två stridande parter, och minst 25 personer dör under eller som följd av strid under året. Förutom de konflikter som finns i UCDP finns alla de konflikter där FN har fredsstyrkor med på Globalis. 

FN:s miljöprogram (UNEP) har sammanställt atlasen Atlas of Our Changing Environment. Här jämförs satellitbilder tagna på 1970-talet med satellitbilder från de senaste åren och förändringarna är lätta att se. På Globalis har vi valt ut närmare 50 av UNEPs bilder, och översatt texterna som förklarar vad som hänt. Materialet presenterar en spridning både vad gäller geografi och tema.

Ange globalis.se som källa

  • När du hänvisar till en elektroniskt källa (hemsida, e-bok, databas...) ska du alltid ange det. I många system anger man inom parantes (Elektronisk) eller (Online).
  • Ange när du har besökt sidan. Spara dessutom en kopia i pappersform eller elektroniskt.

Ett sätt att referera är på följande sätt;

Svenska FN-förbundet, 2013. Konflikten i Kosovo (elektronisk), 30.05.2016. URL:http://globalis.se/Konflikter/Europa/Kosovo. Hämtat: 03.02.2016 

Observera att texterna på Globalis är skrivna och redigerade av många olika personer genom åren, och att det därför inte finns någon enskild författare att ange. Referera därför enligt mallen ovan!

Har du frågor?

Kontakta infojouren.

Svenska FN-förbundet © 2017