Botswana

Senast uppdaterat: 17.10.2021

Botswana har Afrikas mest stabila och demokratiska styrelseform. Stora delar av befolkningen är dock drabbade av HIV/AIDS.

Foto: Unsplash/Hans Jurgen Mager

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Gaborone
Etniska grupper: Tswana (eller Setswana) 79%, Kalanga 11%, Basarwa 3%, andra, inklusive Kgalagadi och människor av europeisk härkomst 7%
Språk: Setswana 77,3%, Sekalanga 7,4%, Shekgalagadi 3,4%, engelska (officiellt) 2,8%, Zezuru/Shona 2%, Sesarwa 1,7%, Sembukushu 1,6%, Ndebele 1%, övriga 2,8%(2011)
Religion: Kristna 79,1%, Badimo 4,1%, andra 1,4%(inkluderar bahá'i, hindu, muslim, rastafarian), ingen 15,2%, ospecificerad 0,3% (2011)
Befolkningsantal: 2 675 352 (2023)
Statsskick: Republikk
Area: 581 730 km2
Valuta: Pula
Bruttonationalinkomst per invånare: 18 323 PPP$
Nationaldag: 30 september

Geografi

Botswana är ett ganska så platt land som ligger i södra Afrika. Landet består i stor utsträckning av ökenlandskap. Den mest kända öknen i Botswana är Kalahariöknen vilken täcker en tredjedel av landytan. Okavango-deltat är ett av världens största inlandsdelta och är ett av Afrikas sju naturunderverk. Inget av deltats vatten rinner ut i havet utan sugs upp av växter, avdunstar eller sipprar ner i marken och blir till grundvatten. Vattnet från Okavango gör djur- och växtlivet väldigt rikt, trots att Botswana har lite nederbörd.

Botswana drabbas likväl av ökenspridning och torka. Ökenspridningen skylls på att det finns för många djur som betar på utsatta områden samt att denna effekt förstärks av den globala uppvärmningen.

Historia

Det har bott människor i Botswana i tiotusentals år. Här bodde San-folket som är ett av världens äldsta folkslag. Botswana präglades på 1800-talet av krig mellan landets olika folkgrupper. När flera olika kolonialmakter etablerades sig området, parallellt med hög invandring, pressades landet och konflikter mellan folkgrupperna blossade upp igen. 1876 bad Botswanas kung om brittiskt beskydd från en folkgrupp från Transvaal (en provins i dagens Sydafrika). Britterna var inte intresserade av detta men upprättade istället, för att värna om sina egna intressen, ett brittiskt protektorat som de kallade Bechunanaland (Botswana).

Först 1966 blev Botswana självständigt och demokrati infördes. Andra länder och utländska bolag uppmanades snabbt att etablera företag och handel i och med landet. På 1970-talet började en period av ekonomisk tillväxt. Då påbörjade utländska bolag att utvinna diamanter, koppar och nickel från landets rika minerallager. Övergången från protektorat till självständigheten skedde i ordnare former, utan våld eller större politiska konflikter. Seretse Khama blev landets första president. Hans parti Botswanas demokratiska parti (BDP) har behållt makten sedan dess och vunnit samtliga val.

2008 avgick dåvarande president Mogae och överlät makten till vicepresident Ian Khama, son till Seretse Khama. Ian Khama tog också över som ledare för partiet BDP och vann valet 2009. Med samma parti vid makten i så många år ses Botswana som ett stabilt land. Oppositionen, som består av många små partier, har flera gånger försökt att förändra valsystemet som tydligt underlättar BDP’s framgång. Även 2014 vann BDP med god marginal och Ian Khama sitter kvar ännu en period.

Samhälle och politik

I Botswana bor det ca två miljoner människor. 8 av 10 tillhör folkgruppen Setswana och merparten är kristna. Botswana har undvikit både statskupper och våldsamma protester efter det att landet blev självständigt. Landet har ett väl utvecklat system för både hälsa och utbildning; 10 års obligatorisk skolgång och tillgången till läkare är god. Omkring hälften av de som går i skolan läser vidare på högre nivå.

Alla har tillgång till rent dricksvatten och över hälften kan utnyttja till ordentlig sanitär standard. Även om Botswana har ett relativt högt BNP/capita kämpar landet med fattigdom och hög arbetslöshet. Ungefär 1 av 3 är smittade av HIV/AIDS. Enligt FN är den förväntade levnadsåldern för män 36 år och för kvinnor 37. Man har försökt att bekämpa smitta genom att dela ut medicin och sprida information vilket har gett resultat. Antalet dödsfall på grund av AIDS halverades mellan 2005 och 2009. Antalet föräldralösa barn minskar också eftersom det går att leva längre med AIDS.

Den politiska situationen i grannlandet Zimbabwe har lett till att många flyr till Botswana. FN tror att mellan 40 000 och 100 000 flyktingar från Zimbabwe bor i Botswana utan att vara registrerade.

Ekonomi och handel

Botswana räknas av FN som ett mellaninkomstland. Förutom att landet har upplevt en enorm ekonomisk tillväxt sedan självständigheten är det också det minst korrupta landet i Afrika. Botswana är beroende av sin gruvdrift. Inget land i världen har så mycket diamanter i skick att användas till smycken. Dessutom finns det koppar, guld, nickel och natriumkarbonat att hämta i gruvarna och sedan exportera.

Turismen ger också stora intäkter. Turisterna kommer för att se de många olika djurarterna. Olika former av safari är populärt, både för fotografering och för jakt. Även om gruvdrift och turism är landets största inkomstkällor så jobbar de flesta inom lantbruk.