Haiti

Sist oppdatert: 11.11.2021

Efter många år med fattigdom, våld och brutala regimer är Haiti idag ett av Latinamerikas fattigaste länder. Ett stort jordskalv år 2010 medförde stora materiella skador och gjorde 3 miljoner människor beroende av nödhjälp.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Port-au-Prince
Etniska grupper: Afrikanskt ursprung 95 %, europeiskt ursprung / blandat 5 %
Språk: Franska (officiellt) och Kreol (officiellt)
Religion: Protestant/metodist/adventist/Jehovas vittnen 51,8 %, Katoliker 35,4 %, Voodoo 1,7 %, ingen 11 % (2016-17). Voodoo erkändes som religion 2003.
Befolkningsantal: 11,198,240 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 27 750 kvadratkilometer
Valuta: Gourde, US-dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 3 305 PPP$
Nationaldag: 1 januari

Geografi

Haiti utgörs av den västra delen av ön Hispaniola, samt en rad andra småöar. På Hispaniolas östra del ligger landet Dominikanska Republiken. Haiti är kuperat med många berg, och slättlandskap med mindre dalstråk vid kusten. Klimatet är tropiskt men kyls ned en aning av passadvindar. Temperaturen varierar med de olika höjdförhållandena inom landet. De flesta av landets delar har två regnperioder under ett år.

Hispaniola är utsatt för orkaner, speciellt under augusti till november. Tidigare var ön täckt av skog men idag finns bara drygt 1,5 procent av denna kvar. Bristen på skog har lett till stora miljömässiga konsekvenser för Haiti. Jorderosion är utbrett och landet är svårt drabbat av översvämningar. Haiti ligger i en region som ofta drabbas av jordbävningar och år 2010 upplevde landet det kraftigaste jordskalvet på 200 år. Skalvet blev uppmätt till 7,0 på Richterskalan.

Historia

Kristoffer Columbus steg i land på Hispaniola år 1492 och förklarade då ön som spanskt territorium. Ön bebodd av urbefolkning som på 1500-talet dog ut genom krigsföring, slavarbete och europeiska sjukdomar. Franska sjörövare bosatte sig på den västra delen av ön på 1600-talet, och år 1697 överlämnade Spanien officiellt området som idag är Haiti till Frankrike. Området blev en av Frankrikes mest värdefulla kolonier med stora plantage av socker, bomull och kaffe. Plantagen drevs genom slavarbete och det var i denna epok som cirka tre millioner slavar från Afrika togs till Haiti. År 1791 bröt ett uppror ut i landet, för att ge frihet till slavarna och uppnå självständighet. Frankrike förlorade kontrollen över kolonin och år 1804 blev Haiti självständigt, och världens första svarta republik.

Alltsedan självständigheten har förhållandena i landet varit kaotiska. USA har ingripit flertalet gånger och ockuperade Haiti från år 1915 till 1934. Landet styrdes av läkaren François Duvalier (ofta kallad Papa Doc) år 1957–1971, och efter hans död tog sonen Jean-Claude (Baby Doc) över. Denna familjeregim var brutal och diktatorisk, och år 1986 genomfördes en militärkupp som avsatte ”Baby Doc”. Landet har efteråt varit präglat av oroligheter och flera militärkupper. Det första demokratiska valet genomfördes först 1996.

Samhälle och politik

Haiti är en demokratisk republik. Det är presidenten och regeringen som har den verkställande makten. Presidenten väljs för fem år i taget. Landets första demokratiska grundlag blev godkänd i en folkomröstning år 1987, och är inspirerad av det amerikanska och franska systemet. Enligt grundlagen är Haiti en demokratisk republik, men det demokratiska systemet fungerar dåligt. De politiska partierna är svaga och fungerar mest som redskap för starka individer som vill få makt. Både politiken och rättsväsendet genomsyras av korruption, mestadels på grund av låga löner och brist på resurser.

Situationen i landet är kaotisk. Fyra av fem lever i fattigdom, få har tillgång till rent vatten och spädbarnsdödligheten är den högsta i hela Latinamerika. Det är oftast ideella biståndsorganisationer som förser befolkningen med sociala tjänster som sjukvård och utbildning. På grund av fattigdom och politiskt våld är idag cirka 1,5 miljoner haitier bosatta utomlands. Jordskalvet år 2010 orsakade stor ödeläggelse och raserade huvudstaden. Många bor fortfarande i improviserade läger och hjälparbetet efter katastrofen tar tid på grund av dålig infrastruktur.

Ekonomi och handel

Haiti har den lägsta bruttonationalprodukten (BNP) per invånare på det västra halvklotet, och landet är ett av världens fattigaste. Skillnaderna mellan rika och fattiga inom landet är stor. Utan utländskt bistånd skulle landets ekonomi kollapsa. Jordbruket är ineffektivt och försörjer mestadels det egna hushållet. Industrin är enkel och består i huvudsak av utländska fabriker. Fabrikerna ger endast små intäkter till staten på grund av mycket generösa skatteregler. Lönenivån är också mycket låg.

Landet kämpar med utbredd korruption, och den oroliga situationen gör det svårt för utländska och inhemska företag att etablera sig i landet. Flera haitiska resurspersoner har därför valt att lämna Haiti. Många familjer överlever idag på de pengar som de får från släktingar utomlands. Det förekommer också mycket smuggling till USA, särskilt narkotika. Ett samarbete med Världsbanken startades år 2004 i ett försök att stabilisera och normalisera ekonomin. Frekventa naturkatastrofer har varit en stor ekonomisk belastning för landet, inte minst jordskalvet år 2010 som medförde enorma materiella skador och gjorde 3 miljoner människor beroende av nödhjälp.

Karta över Haiti