Jemen

Senast uppdaterat: 14.12.2022

Jemen enades till ett land 1990, men motsättningarna har varit starka. Landet präglas nu av inbördeskrig och år av konflikter. Detta har skapat en humanitär kris för befolkningen i landet där två av tre invånare behöver humanitärt bistånd. I april ingick parterna i konflikten vapenvila. Förhoppningen är att detta kan leda till en fredligare framtid.

Foto: Unsplash/Tim Oun

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Sana
Etniska grupper: Främst araber, men också afroaraber, sydasiater, européer
Språk: Arabiska (officiellt). Ett distinkt Socotri-språk används flitigt på Socotra Island och Mahri är fortfarande ganska allmänt talat i östra Jemen.
Religion: Muslimer 99,1% (Uppskattningsvis är 65% sunnimuslimer och 35% shiamuslimer), övriga 0,9% (inkluderar judar, bahai, hinduiska och kristna; många är flyktingar eller tillfälligt utländska invånare) ()
Befolkningsantal: 30,399,243 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 527 968 kvadratkilometer
Valuta: Jemenitisk riyal
Bruttonationalinkomst per invånare: 3 437 PPP$
Nationaldag: 27 maj

Geografi

Landskapet i Jemen är kontrastfullt. I inlandet finns berg och ett torrt klimat. Den långa kusten är ett ökenområde och mellan bergen och kusten ligger ett bördigt högland. Förutom Jemens fastland omfattar landet även 112 öar och landet gör anspråk på ögruppen Kuria Muria som tillhör Oman. Jemens gräns mot Saudiarabien är ännu inte fastställd men gränsen mot Oman fastställdes 1995.

Klimatet är varmt och torrt, bortsett från höglandet där det är lite kyligare. Landet hade tidigare skogar och rikt djurliv men skövling har lett till erosion, ökenspridning och ett försvinnande djurliv.

Bristen på vatten är ett av landets största problem. Alla floder i Jemen är torrlagda och fylls endast på då det regnar. Situationen är särskilt allvarlig eftersom grundvattennivån sjunker samtidigt som befolkningstillväxten är hög. Värst är det runt huvudstaden Sanaa där ökad vattenanvändning utgör en fara för akut vattenbrist. Uppskattningar visar att staden kan vara utan vatten redan år 2025.

Historia

Jemens geografiska läge som inkörsport till Röda havet har både förr i tiden och idag gett landet en mycket viktig strategisk position. Förr hade landet bördig mark, välutvecklat jordbruk och en stor handelsrikedom. Jemen var därför känt som ”det lyckliga Arabien” och var ett av världens rikaste länder. Genom historien har området varit en del av många riken och imperier. Forntidsriket Saba hade ungefär samma gränser som Jemen idag. På 500-talet blev Saba ockuperat av perserna och då imperiet blev muslimskt på 600-talet spred sig religionen till Jemen.

År 1517 blev Jemen-området en del av det Osmanska riket, och så småningom kom också europeiska makter till området. Då Suezkanalen öppnade fick området en större strategisk betydelse. Britterna och osmanerna hamnade ofta i krig om landområdet och under början på 1900-talet blev de eniga om att dela upp området i Nordjemen och Sydjemen. De osmanska styrkorna drog sig ur Jemen efter första världskriget år 1918.

Under det kalla kriget var Nordjemen och Sydjemen på var sin sida om konflikten. Sydjemen allierade sig med Sovjetunionen och Nordjemen med väst. Nord- och Sydjemen slog sig samman för att bilda Den förenta republiken Jemen år 1990. Likväl har relationen mellan befolkningen i nord respektive syd fortsatt vara präglad av konflikt och misstro.

Jemen var ett av de länder som under den arabiska våren år 2011 upplevde stora uppror. Detta ledde till en statskupp och ett inbördeskrig år 2014 där Saudiarabien ledde in en militärkoalition i landet år 2015.

Läs mer om konflikten i Jemen här.

Samhälle och politik

Jemens grundlag från 1990 är ovanligt demokratisk för regionen. Landet har ett flerpartisystem med president och nationalförsamling som väljs i fria val, där även kvinnor har rösträtt. I praktiken har landet varit svårt att styra, och regeringen har haft liten makt. Många områden styrdes i verkligheten av lokala klaner. Befolkningen känner den största känslan av att tillhöra sin stam eller klan, inte till landet som helhet. Klaner är viktiga i samhället och många politiska partier består av små stammar och deras anhängare.

Grundlagen gäller ändå formellt men efter att president Saleh störtades år 2011 har Jemen varit präglat av politiskt kaos. Ett nytt förslag på grundlagen har arbetats fram men har ännu inte kunnat tas i bruk på grund av inbördeskrigen.

FN uppskattar att av Jemens befolkning på 29,6 miljoner behöver 22 miljoner humanitärt bistånd som skydd, vatten eller mat. Det beräknas att 161 000 människor kommer att dö av hunger i år, enligt flera FN:s humanitära organisationer. I april förmedlade FN en vapenvila mellan parterna i konflikten i landet. Vapenvilan har räddat tusentals liv, men det är osäkert hur länge det kommer att pågå.

Ekonomi och handel

Jemen är ett av de fattigaste länderna i mellanöstern. Oljan är den viktigaste inkomstkällan, men både priset och produktionen av olja har sjunkit. De allra flesta invånarna bor på landsbygden och försörjer sig på jordbruk. Även om endast 6 % av landets mark är bördig sysselsätter jordbruket nästan hälften av den yrkesaktiva befolkningen.

Odlingen av den narkotiska drogen khat är den mest lönsamma produktionen för landbygdsbefolkningen. Detta är ett problem i ett land som i rasande takt ökar i befolkningsantal och stadigt minskar i färskvattentillgång. Khat står för nästan 25 % av bruttonationalprodukt (BNP) men kräver stora områden för att odlas och betydliga vattenmängder – något som istället hade kunnat användas för att odla mat.

Över hälften av befolkningen i Jemen lever under fattighetsgränsen. Barnadödligheten är hög och hälften av alla barn lider av undernäring. Den svaga staten har gjort det svårt att driva in skatter och den svarta ekonomin är stor. Den svaga statsmakten gör det också svårt att ge utländska investerare säkerhet då lite pengar kommer in till landet. Inbördeskrigen har förvärrat den redan svåra ekonomiska situationen.

Karta över Jemen