Kambodja

Senast uppdaterat: 12.11.2021

Med en turbulent historia är Kambodja i färd med att återhämta sig. Införandet av demokrati och ökad politisk stabilitet är orsaker till att investerare och turister idag kommer till landet.

Foto: ILO/Sovannara K

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Phnom Penh
Etniska grupper: Khmer 97,6 %, Cham 1,2 %, kineser 0,1 %, vietnameser 0,1 %, övriga 0,9 % (2013)
Språk: Khmer (officiell) 95,8 %, minoritetsspråk 2,9 %, kinesiska ,6 %, vietnamesiska ,5 %, övriga ,2 % (2019)
Religion: Buddhister (officiellt) 96,4 %, muslimer 2,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,5 % (1998)
Befolkningsantal: Buddhister (officiell) 96,4 %, muslimer 2,1 %, andra/ospecificerade/ingen 1,5 % (1998)
Statsskick: Monarki
Area: 181 035 kvadratkilometer
Valuta: Riel
Bruttonationalinkomst per invånare: 5 349 PPP$
Nationaldag: 9 november

Geografi

I hjärtat av Kambodja ligger sjön Tônlê Sab. Den är ansluten till Mekongfloden som flyter genom sex länder och är en av världens största floder. Under regnperioden är Tônlê Sab Sydostasiens största färskvatteninsjö. Kambodja består av stora slättområden, och ungefär hälften av landet är täckt av skog. Slättområdena avgränsas i söder av Kardemummaberget och Elefantberget. Dangrekbergen i norr markerar gränsen mot Thailand. Kambodja brottas med många miljöproblem. På landsbygden är tillgången till rent dricksvatten dålig. I städerna är grundvattnet förorenat på grund av bristfällig hantering av industriavfall, sopor och avloppsvatten. Tidigare skogsområden är nu borta på grund av illegal avverkning och röjning av skog för jordbruk. Detta i kombination med odetonerade minor har lett till att djurarter blivit utrotningshotade. Fiskbestånden i Tônlê Sab är mycket reducerade på grund av överfiske.

Historia

I den kambodjanska flaggan finns Angkor Wat, templet i ruinstaden Angkor. Det byggdes under Angkorrikets glansdagar. Angkorriket var ett av de mäktigaste rikena i Sydostasien och uppstod på 800-talet efter långvariga krig i området. Innan riket kollapsade på 1400-talet utvecklades en avancerad samhällsstruktur med rättsapparat och statliga välfärdssystem. Sedan blev Kambodja något av en lillebror i Sydostasien. Landet tvingades att rätta sig efter Thailand och Vietnam som ibland tog kontroll över landet. år 1863 bad Kambodja Frankrike om hjälp. I utbyte mot skydd blev Kambodja en fransk koloni. När Japan ockuperade Kambodja under andra världskriget lämnade Frankrike Kambodja. Trots att Frankrike åter tog kontrollen över Kambodja snabbt efter Japans ockupation var detta tillräckligt för att krav på självständighet skulle växa. År 1953 uppnådde Kambodja självständighet. Inre spänningar ledde till inbördeskrig och år 1975 tog de röda khmererna (en kommunistisk gerillarörelse) makten i Kambodja. De röda khmererna kollektiviserade jordbruk, evakuerade städerna och avskaffade valutan i landet. Omkring 1,7 miljoner människor dog på grund av svält och sjukdomar. Oliktänkande och akademiker avrättades. År 1978 invaderade Vietnam landet efter massakrer på vietnameser. Det blev slutet på de röda khmerernas styre i Kambodja. 

Samhälle och politik

År 1993 genomfördes det första parlamentsvalet efter många års inbördeskrig. En ny grundlag skrev och monarkin återinfördes. Kambodja har sedan dess varit en konstitutionell monarki. De röda khmererna upplöstes gradvis och år 1999 kapitulerade de sista medlemmarna. Sedan demokratiseringen år 1993 har The Cambodian People's Party har makten. Partiet har gradvis gått fler platser i parlamentet och har lett landet till ekonomisk tillväxt och stabilitet. Samtidigt har skillnaderna mellan fattig och rik ökat. Korruption är utbrett. Trots förbättrad levnadsstandard leven en tredjedel av befolkningen under fattigdomsgränsen. Sex av tio saknar tillgång till rent vatten och hälsoproblemen är stora. Många lider av posttraumatisk stress efter många år av krig och terror. Kambodja är ett av de länderna med flest andel handikappade, framförallt på grund av minskador. Ett annat problem är bristen på utbildade kambodjaner. En hel generation växte upp som analfabeter under de röda khmererna och även idag är det brist på skolor och lärare.

Ekonomi och handel

Med ökad politisk stabilitet under de senaste åren har också den ekonomiska tillväxten varit god fram till den globala finanskrisen år 2008. Under finanskrisen har exportinkomsterna minskat och byggsektorn har stagnerat. Landet är fortfarande ett av Asiens fattigaste och står inför stora utmaningar, särskilt på grund av bristen på utbildad arbetskraft. Ekonomin är till stor del baserad på jordbruket, men kambodjanerna brottas med bräckliga bevattningssystem och dåligt markutnyttjande. Textilindustrin har dock växt kraftigt sedan mitten av 1990-talet och är idag landets viktigaste exportvara. Kambodja är beroende av ekonomiskt bistånd. Under år 2009 baserades hälften av statsbudgeten på stöd från utlandet med Kina som den största bidragsgivaren. Det finns dock hopp om en förbättrad ekonomi. Idag bedrivs provborrning efter olja i Thailandbukten och i nordöstra delen av landet finns stora mängder naturgas. Turismen blomstrar och år 2008 besökte över 2 miljoner människor landet.

Karta över Kambodja