Luxemburg

Sist oppdatert: 18.11.2021

Luxemburg är ett litet land mitt i Europa och är världens enda storhertigdöme. Luxemburg var ett av de sex länderna som grundade den organisationen som senare blev EU och är ett av Europas viktigaste finanscenter.

Foto: Unsplash/Marc Marchal

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Luxembourg
Etniska grupper: Luxemburgare 51,1 %, portugiser 15,7 %, fransmän 7,5 %, italienare 3,6 %, belgier 3,3 %, tyskar 2,1 %, spanjorer 1,1 %, britter 1 %, övriga 14,6 % (2019)
Språk: Luxemburgiska, tyska, franska
Religion: Kristna (övervägande romersk-katolska) 70,4 %, muslimer 2,3 %, övriga (inkluderar buddhister, folkreligioner, hinduiska, judiska) 0,5 %, ingen 26,8 % (uppskattning 2010)
Befolkningsantal: 639,589 (Juli 2021)
Statsskick: Storhertigdöme
Area: 2 586 km2
Valuta: Euro
Bruttonationalinkomst per invånare: 142 214 PPP$
Nationaldag: 23 juni

Geografi

Luxemburg är ett litet land där det längsta avståndet mellan landets gränser är åtta mil. Landet består av området runt floderna Sûre och Alzette som båda rinner ut i Sauer, en biflod till Mosel. Den nordliga delen av landet, som utgör delar av den belgiska bergskedjan Ardennerna, består av skogsklädda åsar och låga berg. De sydliga två tredjedelarna av landet kallas för "Bra land" och består av breda, bördiga dalar som består av sandsten och kalksten. I dalarna odlas vindruvor. Omkring en tredjedel av Luxemburg är täck av skog, mestadels ek och bok. Faunan omfattar 55 däggdjur och nästan 300 fågelarter. Skogarna har ett särskilt rikt fågelliv med sparvhökar, ugglor, hackspettar, blåmesar och nationalfågeln kungsfågeln. Landet har ett temperat centraleuropeiskt klimat med långa snörika vintrar och relativt varma och fuktiga somrar. Luxemburgs miljöproblem är huvudsakligen luft- och vattenförorening i städer samt förorening av jordbruksmark.

Historia

Luxemburgs nedskrivna historia börjar i medeltiden och kretsar kring borgen Luxemburg. Där utvecklades ett stadssamhälle som senare blev ett litet, men strategiskt, viktigt land i hjärtat av Europa. År 963 blev landet en självständig politisk enhet. Då var den belgiska provinsen som också hette Luxemburg en del av området. Från mitten av 1400-talet var Luxemburg underkastad olika europeiska länder och herradömen. Landet blev erkänt som storhertigdöme och självständig förbundsstat år 1815 av Vilhelm I av Nederländerna. När Belgien lösgjorde sig från Nederländerna år 1830 förlorade Luxemburg över hälften av sin landyta men vann samtidigt större självständighet. Luxemburg deklarerade sig självständigt och neutralt år 1867 och uppnådde full självständighet år 1890 då den nederländska kungen Vilhelm II dog. Landet ockuperades av tyska trupper under hela första och andra världskriget. Detta gjorde att landet lämnade neutralitetsprincipen, och blev en av de grundläggande nationerna i FN, EU och NATO.

Samhälle och politik

Luxemburg är en konstitutionell monarki med en storhertig som statsöverhuvud, och ett parlamentarisk demokrati. Storhertigens roll är huvudsakligen ceremoniell. Landet leds av en statsminister som kallas "regeringspresident". Parlamentet väljs vart femte år. Luxemburg har stabila politiska förhållanden. Det kristdemokratiska partiet har lett nästan alla regeringar sedan år 1919 och det är politisk enighet om de flesta stora frågorna. Runt 40 procent av befolkningen är utländska medborgare - huvudsakligen från andra EU-länder. De flesta infödda luxemburgare pratar tre språk; luxemburgska, franska och tyska. Landet är idag sätet för två EU-institutioner; EU-domstolen och Europeiska revisionsrätten. I en folkomröstning 2005 röstade majoriteten för den nya EU-konstitutionen - några veckor efter det avvisades av franska och nederländska väljarna.

Ekonomi och handel

Luxemburg har ett högt bruttonationalinkomst (BNI) med en stabil ekonomisk tillväxt, låg inflation och arbetslöshet. Landet har ett av de högsta levnadsstandarder i Västeuropa. Bruttonationalprodukten (BNP) per invånare har länge varit bland de högsta i världen. Luxemburgs ekonomiska välstånd har sin basis i järn- och stålindustrin som etablerades på 1800-talet. Industrin har senare blivit mer differentierad och omfattar idag bland annat kemikalier och gummi. Dessutom har en ny högteknologisk industri etablerats. Tjänstesektorn, särskilt bank- och finanssektorn, har blivit mycket viktig och Luxemburg är idag ett av Europas viktigaste finanscenter. Många är bekymrade för att landets ekonomi har börjat bli för beroende av finanssektorn eftersom finanssektorn är sårbar för internationella trender. Landet upplevde ekonomisk nedgång under den globala finanskrisen år 2009 men har återhämtat sig igen. Arbetslösheten har däremot blivit högre än vanligt.

Karta över Luxemburg