Nordmakedonien

Senast uppdaterat: 26.11.2021

Den före detta jugoslaviska republiken Nordmakedonien blev skonat det etniska våld som drabbade andra stater på Balkan efter upplösningen av Jugoslavien under tidigt 1990-tal, men landet var nära ett inbördeskrig tio år efter självständigheten. Önskemålet om medlemskap i NATO och EU blockeras av Grekland.

Foto: Unsplash/Ervo Rocks

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Skopje
Etniska grupper: Makedoner 64,2 %, albaner 25,2 %, turkar 3,9 %, romer 2,7 %, serber 1,8 %, andra/ingen/ospecificerad 2,2 % (2002)
Språk: Makedonska (officiellt) 66,5 %, albanska (officiellt) 25,1 %, turkiska 3,5 %, romani 1,9 %, serbiska 1,2 %, annan 1,8 % (2002)
Religion: Makedonsk-ortodoxa 64,7 %, muslimer 33,3 %, andra kristna 0,37 %, andra/ingen/ospecificerad 1,63 (2002)
Befolkningsantal: 2,128,262 (Juli 2021)
Statsskick: Parlamentarisk demokrati
Area: 25 713 kvadratkilometer
Valuta: Denar
Bruttonationalinkomst per invånare: 20 162 PPP$
Nationaldag: 8 september

Geografi

Nordmakedonien (Tidigare Makedonien) är en inlandsstat mitt på Balkanhalvön och består av ett bergrikt landskap med djupa dalar. Landet har tre stora insjöar: Ohrid, Prespa och Dojran. Dessa gränsar till grannländerna. Ohridsjön uppskattas vara 5 miljoner år gammal och därmed en av världens äldsta insjöar. Landet har tre naturskyddsområden, som ligger i obebodda områden. Industristäder har fabriker från det socialistiska Jugoslavien som fortfarande används. Landets största miljöproblem är luftförorening och avfall. På sommaren har landet även lokala vattenförsörjningsproblem på grund av sitt varma Medelhavsklimat. Begränsningar i vattenkonsumtionen är därför vanligt under varma perioder.

Historia

Genom historien har många människor stridit om makten i Nordmakedonien. Området har bland annat varit en del av Alexander den stores rike, Bysans och det Osmanska riket. Efter balkankriget delades Nordmakedonien upp mellan Grekland, Bulgarien och Serbien. Under andra världskriget var landet ockuperat av Bulgarien och Italien. Efter kriget blev Nordmakedonien en av sex delrepubliker i forna Jugoslavien, som leddes av Josip Broz Tito. På slutet av 1980-talet ledde kommunismens fall i Östeuropa, och Titos död, till att flera av delrepublikerna förklarade sig självständiga. År 1991 gjorde Nordmakedonien detta och var den enda staten i det tidigare Jugoslavien som blev självständig på ett fredligt vis. I början av 2000-talet blev det emellertid nästan inbördeskrig mellan slavisktalande makedonier och albaner. Den albanska minoriteten identifierade sig inte som makedonier då området var en del av Jugoslavien, och ställde krav på större inflytande. 2001 ingicks ett fredsavtal som gav landets minoriteter fler rättigheter.

Samhälle och politik

Nordmakedonien är en parlamentarisk demokrati. Parlamentet väljs vart fjärde år och presidenten väljs vart femte år. Konflikten mellan makedonierna och albanerna har länge dominerat politiken. Efter fredsavtalet 2001 har konstitutionen ändrats så att albanerna fått fler rättigheter och större inflytande. Idag går den politiska skiljelinjen främst mellan det makedonska nationalistiska regeringspartiet, VMRO-DPMNE, och oppositionen socialdemokratiska spetsen, SDSM. Makedonien vill gå med i Nato och EU. Båda har stoppats av Grekland, som tror att "Makedonien" är namnet på en grekisk provins, och att landet bör kallas något annat.

2019, efter en långvarig namnkonflikt med Grekland bytte Makedonien till Nordmakedonien. Det kom att öppna för medlemskap i NATO (mars 2020) och för förhandlingar om ett framtida medlemskap i EU. Så sent som November 2020 blockerades däremot förhandlingarna av Bulgarien som menar att den nordmakedonska staten tolererar rasism och hat gentemot bulgarer.

Ekonomi och handel

Trots att Nordmakedonien haft en relativt god tillväxt under början av 2000-talet är landet fortfarande på en lägre ekonomisk nivå än när det var en del av Jugoslavien. Ekonomin är känslig för svängningar i världen och stoppades exempelvis under eurokrisen 2012. Jordbruk och industri var länge stora industrier, men under de senaste åren har tjänstesektorn vuxit. Arbetslösheten är bland de största i Europa och unga drabbas särskilt hårt. Nästan en tredjedel av befolkningen beräknas vara fattiga av Världsbanken (2013). Många invånare är beroende av pengar från släktingar som arbetar utomlands, eller inkomster från den informella ekonomin.

Karta över Nordmakedonien