Sydafrika

Senast uppdaterat: 09.12.2021

Sydafrika är ett land med ekonomisk tillväxt, men arvet från apartheidtiden hämmar den sociala utvecklingen.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Pretoria (Tshwane) är den administrativa huvudstaden, Kapstaden är den lagstiftande huvudstaden och Bloemfontein är den rättsliga huvudstaden
Etniska grupper: Mörkhyade afrikaner 80,9 %, färgade 8,8 %, vita 7,8 %, indiskt/asiatiskt ursprung 2,5 % (2018)
Språk: Zulu (officiell) 25,3 %, isiXhosa (officiell) 14,8 %, Afrikaans (officiell) 12,2 %, Sepedi (officiell) 10,1 %, Setswana (officiell) 9,1 %, engelska (officiell) 8,1 %, Sesotho (officiell) 7,9 %, Xitson (officiell) 3,6 %, siSwati (officiell) 2,8 %, Tshivenda (officiell) 2,5 %, isiNdebele (officiell) 1,6 %, övriga (inklusive språken Khoi, Nama och San) 2 %; notera - data representerar det språk som talas oftast hemma (2018)
Religion: Kristna 86 %, förfäder, stam-, animister eller andra traditionella afrikanska religioner 5,4 %, muslimer 1,9 %, övriga 1,5 % (2015)
Befolkningsantal: 56,978,635 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 1 219 090 kvadratkilometer
Valuta: Rand
Bruttonationalinkomst per invånare: 15 905 PPP$
Nationaldag: 27 april

Geografi

Sydafrika ligger längst ner i söder på den afrikanska kontinenten och har Indiska Oceanen i öst och Atlanten i väst. Ett subtropiskt fuktigt klimat präglar landets östkust medan klimatet i väst är torrare och mer tempererat. Landskapet domineras av den gigantiska inlandsplatån, medan bergskedjan Drakensberg reser sig i öst. Bergen sträcker sig i en båge från gränsområdet i nordöst, till Öst på Kapplandet. Längs kusten hittar man de smala och mer fruktbara landremsorna. I östra delen av landet ligger den lilla enklaven Lesotho, helt omgiven av Sydafrika. Sydafrika har ett rikt växt- och djurliv och stora områden har därför fått status som värnade nationalparker. Bristen på vatten är Sydafrikas kanske största miljöproblem. Det är ideligen större efterfrågan men vattenresurserna är knappa. Förorening i form av sur nederbörd leder till jorderosion och utbredning av öken på odlingsbar jord.

Historia

Några av världens äldsta arkeologiska fynd har upptäckts i Sydafrika. Spår i form av grottmålningar kan dateras ända tillbaka till år 20 000 f.kr. Landets moderna historia startade runt år 1652 då nederländare grundade Kappkolonin som var en påfyllningsstation för skepp som reste mellan Europa och Asien. Koloniseringen gjorde att nästan alla ursprungliga bebyggare blev utrotade eller blev slavar för européerna. Storbritannien förfogade senare över Kappkolonin och förbjöd slaveriet, vilket ledde till att nederländarna (boerna) emigrerade för att bilda egna republiker i landet. Förhållandet mellan europeiska koloniherrar och den svarta befolkningen var präglat av förtryck och slaveri. Dessutom förekom det en rivalitet mellan engelsmännen och nederländarna. Diskriminering och rasism har präglat större delen av Sydafrikas moderna historia.

Nationalpartiet (NP) antog från år 1948 lagar som kategoriskt förtryckte och exkluderade landets svarta majoritet från politiska, sociala och ekonomiska rättigheter. Denna rasdiskriminerade regim blev kallad Apartheid och blev i början på 1990-talet avskaffad efter massivt internationellt påtryckande, och allmän rösträtt infördes. Oppositionspolitikern Nelson Mandela frigavs efter 28 år i fångenskap. År 1994 valdes han till president och den systematiska diskrimineringen upphörde.

Samhälle och politik

Frihetsrörelsen ANC har fortfarande regeringsmakten i Sydafrika. Efter Mandelas tillbakadragande från politiken har korruptionsanklagelser härjat den nya politiska ledningen och skapat splittringar i ANC. Det största oppositionspartiet Democratic Alliance (DA) har fått större anslutning men utgör fortfarande inte någon reellt politiskt alternativ till ANC. Även om apartheid inte längre är gällande i praktisk politik så är arvet från regimen oerhört synligt. Det är fortfarande stora sociala skillnader mellan svarta och vita och dessutom är det mycket kriminalitet och fattigdom. Arbetslösheten utgör en av de största politiska utmaningarna, då 25 procent av befolkningen saknar jobb. Sydafrikas vuxna befolkning har världens högsta förekomst av HIV/AIDS. Arbetet med att dela ut mediciner går trögt och många har ännu inte tillgång till medicinsk behandling. Treatment Action Campaign (TAC) är en av de viktigaste aktörerna i kampen mot HIV/AIDS och har ändrat landets politik på detta område.

Ekonomi och handel

ANC har sedan år 1996 fört en nyliberal ekonomisk politik med mål om ökande ekonomisk tillväxt och sysselsättning. Idag är Sydafrika ett medelinkomstland. Landet har en ökande medelklass bland den svarta delen av befolkningen och fler får möjlighet till arbete och utbildning. Den ekonomiska tillväxten har gett ökade investeringar i offentliga tjänster och infrastruktur. Sydafrika har alltid varit ett av Afrikas ekonomiska maktcentrum. Den sydafrikanska finanssektorn är välutvecklad och den sydafrikanska börsen är den viktigaste i Afrika. Idag utgör guld och ädelstenar fortfarande hälften av landets totala export och landet är annars världens största producent av metallerna mangan, platina och krom. Trots att Sydafrikas ekonomi är på väg uppåt så har inte tillväxten varit stark nog för att göra särskilt mycket för de allra fattigaste. De största utmaningarna för landets ekonomi är den höga arbetslösheten och den skeva fördelningen av landets rikedom. Landet tar emot internationellt bistånd.

Karta över Sydafrika