Tuvalu

Senast uppdaterat: 13.12.2021

Öriket Tuvalu är ett av världens minsta självständiga länder och ligger i södra Stilla havet. Klimatförändringarna hotar att lägga stora delar av öarna under vatten.

Foto: UN Photo/Mark Garten

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Funafuti
Etniska grupper: Polynesisika 96 %, mikronesier 4 %
Språk: Tuvalska (officiell), engelska (officiell), samoiska, kiribatiska
Religion: Protestanter 98 %, ba'hai 1 %, andra/ospecificerad/ingen 1 %
Befolkningsantal: 11,448 (Juli 2021)
Statsskick: Monarki
Area: 26 kvadratkilometer
Valuta: Australisk dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 5 421 PPP$
Nationaldag: 1 oktober

Geografi

Tuvalu ligger i södra Stilla havet, med Kiribati, Fiji och Samoa som sina närmaste grannar. Landet består av nio öar, varav fem är korallrev. Dålig jordmån och dålig tillgång på färskvatten gör öarna olämpliga för jordbruk. Klimatet är tropiskt med mycket regn, ofta förekommande stormar och små variationer mellan årstiderna. Avskogning och förorening av dricksvattnet utgör allvarliga hot mot miljön, och östaten deltar aktivt i internationella miljöorganisationer. Tuvalus högsta punkt ligger bara 4,5 meter över havet, vilket gör landet särskilt sårbart för förändringar i havsnivån.

Historia

Kontakten mellan Tuvalu och de närliggande öarna Samoa och Tonga var omfattande innan Tualu fick kontakt med omvärlden. Européerna kom till Tuvalu för första gången på 1500-talet, men inte förrän på 1800-talet etablerades närmare förbindelser eftersom valfångsten i Stilla havet ökat i omfattning. I början av 1900-talet blev öarna en del av den brittiska kolonin Gilbert- och Elliceöarna. Liksom i många andra kolonier världen över skedde sammanslagningen över etniska gränslinjer, med i huvudsak polynesier på Elliceöarna och mikronesier på Gilbertöarna. Efter flera år av etniska konflikter avskildes Elliceöarna från kolonin år 1974, och år 1978 fick öarna sin självständighet under namnet Tuvalu.

Samhälle och politik

Tuvalu är en del av det brittiska samväldet och statens formella statschef är den engelska monarken (för nuvarande drottning Elizabeth II). Monarken representeras av en guvernör som måste vara en tuvaluan. Guvernören utses på rekommendation av den demokratiskt valda premiärministern. Tuvalu saknar formella politiska partier och parlamentet har 15 platser som väljs för fyra år i sänder. Politiken domineras av släktband och personliga egenskaper. Parlamentet väljer statsministern som i sin tur väljer fem personer som ska sitta i regeringen. Den klart viktigaste politiska frågan är att bekämpa de globala klimatförändringarna som påverkar östaten i allt större utsträckning.

Ekonomi och handel

Tuvalu är ett av världens minst utvecklade länder, men är känd för att ha en bra ekonomi med balans i statsbudgeten. Den enda exportvaran är torkad kokos och befolkningen lever främst av fiske och enkelt jordbruk. Det isolerade läget innebär att turismen är mycket liten. En betydande del av bruttonationalprodukten (BNP) består av pengar som skickas hem från emigranter. Regeringen får vissa inkomster från försäljning av mynt och frimärken, men landet är beroende av bistånd från länder som Taiwan, Japan och Nya Zeeland. År 2000 hyrde regeringen ut landets nationella Internet-domän (.tv) till ett amerikanskt företag, vilket har lett till en betydande ökning av intäkterna.

Karta över Tuvalu