Andorra

Senast uppdaterat: 14.09.2023

I bergskedjan Pyrenéerna ligger det lilla furstendömet Andorra. Landet är ett internationellt finanscentrum och landets goda skidförhållanden och tullfria varor lockar tiotusentals turister årligen.

Foto: Unsplash/Di Ya

Flagga

Huvudstad: Andorra la Vella
Etniska grupper: Andorraner 48.3%, Spanjorer 24.8%, Portugiser 11.2%, Fransmän 4.5%, övriga 9.8% (2021)
Språk: Katalanska (officiellt), franska, spanska, portugisiska
Religion: Katolicism
Befolkningsantal: 77 460 (2022)
Statsskick: Parlamentarisk demokrati i ett konstitutionellt furstendöme
Area: 470 km2
Valuta: Euro
Nationaldag: 8 september

Geografi

Andorra är en inlandsstat som ligger i bergskedjan Pyrenéerna. Landskapet präglas av brant fjällterräng, med många toppar över 2000 meter över havet. Landets högsta berg är Coma Pedrosa på 2946 m ö.h. Floden Valira och dess bifloder rinner genom landet, innan den rinner ut i floden Ebro i Spanien. Landets lägsta punkt är 840 m ö.h. och ligger på gränsen till Spanien i söder. Över en tredjedel av landet är täckt av skog. Klimatet är tempererat med kalla, snöiga vintrar och varma, torra somrar.

De största miljöutmaningarna i Andorra är kopplade till avskogning och överbetning av bergssidorna. Överbetning har lett till ökad jorderosion, vilket bidrar till att vind, regn, översvämningar och snö sköljer bort åkermarken. De bebyggda bergsdalarna kämpar också med höga nivåer av luftföroreningar från trafiken. Landet är utsatt för laviner och jordskred. Andorra har svarat på sina klimatutmaningar genom att ratificera Parisavtalet.

Historia

Arkeologer har hittat spår av mänsklig bosättning i området så långt tillbaka som 11 000 före vår tidräkning, men det finns få registrerade källor till Andorras tidiga historia. Andorra är därför en av Europas äldsta delstater. Enligt historien fick Andorra sin frihet 819 som en gåva från Karl den Store av Frankerna i utbyte mot stöd i kriget mot morerna. Från 1278 till 1993 var furstendömet delat mellan den spanska biskopen och den franska staten. På 1930-talet växte missnöjet i Andorra över landets politiska och ekonomiska styre. Missnöjet ledde till allmän rösträtt för befolkningen och 1933 hölls val för första gången i landet. Endast män över 25 år med en familj som bott i landet i minst tre generationer fick rösta. Kvinnor fick rösträtt först 1970. Rösträtten sänktes till 18 år 1985 och utvidgades till alla medborgare födda i landet. 1981 inrättades en separat regering i landet för första gången. Regeringen påbörjade arbetet med en separat konstitution. 1993 stödde en stor majoritet av befolkningen den nya konstitutionen och Andorra blev en självständig stat. Samma år blev Andorra också medlem i FN. Landet behöll dock den spanske biskopen av Urgel och den franske presidenten som officiella statsöverhuvuden.

Samhälle och politik

Formellt är Andorra ett konstitutionellt gemensamt furstendöme där den spanske biskopen av Urgel och den franske presidenten är landets statsöverhuvuden. I praktiken är Andorra en parlamentarisk demokrati. Den verkställande makten ligger hos regeringen, som leds av premiärministern. Den lagstiftande makten vilar på ett fullmäktige som väljs vart fjärde år. Fullmäktige väljer premiärminister och premiärministern väljer regering. Frankrike och Spanien delar det militära ansvaret för Andorra. Landet är inte med i EU, men har haft nära relationer med både Frankrike och Spanien, och har flera samarbetsavtal med EU. Andorra har en hög levnadsstandard, med gratis sjukvård och bra socialförsäkringssystem för sjuka och arbetslösa. Medellivslängden är bland de högsta i världen. Kvinnor och män är jämställda enligt lag men kvinnor tjänar i genomsnitt mindre än män. Det råder också totalförbud mot abort. Andorra får mycket kritik för sina strikta immigrationsregler som gör det mycket svårt att få medborgarskap i landet. Så mycket som 50 % av befolkningen är inte medborgare, och saknar därför rösträtt, enligt Freedom House. Minoriteter som judar och muslimer upplever att de blir försummade. Till exempel finns det ingen erkänd moské i Andorra. Andorra är indelat i sju församlingar – kallade parròquies – som styrs av valda kommunalråd.

Ekonomi och handel

Fram till 1900-talet var Andorras ekonomi baserad på jordbruk. Mot slutet av 1900-talet växte handel och turism fram som de viktigaste näringarna. Andorra har en mycket låg skatt på varor, vilket har bidragit till att locka turister till landet. De flesta turister kommer på vintern för att utnyttja landets utmärkta vintersportanläggningar. Varje år besöker över 10 miljoner turister det lilla landet. Andorra har länge varit känt som ett bank- och finanscentrum. Gynnsamma skattearrangemang ledde till att många internationella företag och rika individer flyttade sin verksamhet till Andorra. Detta gav landet ett rykte om att vara ett skatteparadis. De senaste åren har nya skatter införts och ekonomin har blivit mer öppen för att bekämpa ryktet. Under 2009 utökade Andorra samarbetet kring utbyte av finansiell information med flera länder för att skapa mer transparens kring sin ekonomi. Trots att landet inte är en del av EU har euron använts som valuta sedan 2002.