Barbados

Senast uppdaterat: 15.09.2023

Östaten Barbados är bland Karibiens mest välbärgade länder. Turismen har gått om sockerindustrin som basen för landets ekonomi.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Geografi

Barbados är en liten önation som ligger mellan Karibiska havet och Atlanten. Den ligger för sig själv, öster om de andra karibiska öarna och är världens 14:e minsta stat sett till ytan. Barbados är en relativt platt ö, men inåt landet finns höglandsplatåer. Korallrev omger större delen av ön. Nästan hela ön är odlingsbar eftersom korallrevet släpper ut näring till marken. Önationen har ett tropiskt klimat med en regnperiod från juni till november och resten av året är torrt. Temperaturen ligger vanligtvis mellan 20 och 30 grader.

Barbados är mestadels förskonat från orkaner och tropiska stormar eftersom landet ligger strax utanför orkanbältet. Men risken för orkaner och andra naturkatastrofer ökar med klimatförändringarna. Barbados hotas också av stigande havsnivåer. Landet har drivit en sockerindustri i 300 år, vilket har lett till jorderosion och avskogning. Idag är bara 12 procent av landets yta skog. Dessutom är vattnet förorenat av illegal dumpning av sopor och dålig avfallshantering från fartyg längs kusten.

Historia

När portugisiska sjömän kom till Barbados på 1500-talet var ön obebodd. Önationen har troligen tidigare varit bebodd av kariber och arawaker. 1625 förklarades ön som brittisk koloni och 40 år senare fördes 50 000 slavar från Afrika till Barbados för att arbeta på de många sockerplantagen. De sista slavarna befriades 1838. 1939 inrättades ett parlament på ön, vilket ledde till ökat självstyre från Storbritannien. Allmän rösträtt infördes dock inte förrän 1950. Först 1966 blev ön en självständig stat i det brittiska Samväldet. Generalguvernören representerade den brittiska monarken. Ända sedan dess har många på Barbados velat ändra konstitutionen och bli en republik.

År 2020 blev det klart att Barbados skulle bli en republik den 30 november 2021, 55-årsdagen av självständigheten. Konstitutionella ändringar antogs i oktober 2021, och det beslutades att en president skulle ersätta rollen som den brittiska monarken. Den sittande generalguvernören Sandra Mason blev landets första president och den 30 november inledde hon landets första presidentperiod.

Samhälle och politik

Barbados är en självständig republik med en president som statschef. Presidenten väljs indirekt av parlamentet och har främst en ceremoniell roll, som den brittiska monarken hade innan övergången till republik. Även om Barbados avsagde sig den brittiska monarken för att bli en republik, är landet fortfarande en del av Samväldet. Tillsammans med regeringen har premiärministern den faktiska politiska makten, och de är ansvariga inför landets lagstiftare. Barbados fick sin första kvinnliga premiärminister 2018 och sin första president 2021.

Det finns två stora partier i Barbados: Demokratiska Labour Party (DLP) och Barbados Labour Party (BLP). De har turats om vid makten och för ganska liknande politik. Den nationella identiteten har stärkts de senaste åren och nya högtider och nationella symboler har införts.

Brottslighet och narkotikahandel är ett känt problem för landet. Även om antalet mord är bland de lägsta i Karibien är antalet dubbelt så högt som i USA. Ytterligare sociala problem är våld mot kvinnor, korruption, fattigdom och diskriminering av homosexuella och transpersoner. Befolkningstätheten är bland de högsta i världen.

Ekonomi och handel

Barbados är en av Karibiens mest välmående stater. Politisk och ekonomisk stabilitet har resulterat i en relativt hög levnadsstandard och en av de högsta BNP per capita i Karibien. Landets ekonomi har traditionellt varit baserad på sockerproduktion men från första delen av 1970-talet tog turismen över som den viktigaste inkomstkällan. Tjänstebranschen, som till stor del drivs för turism, står för nära 90 % av landets BNP. Varje år besöks Barbados av mycket fler turister än det finns lokala invånare. De flesta av turisterna kommer från USA.

Finansiella tjänster är också en viktig del av ekonomin och flera internationella banker finns på ön. Ön är också känd för romproduktion. Både sockerindustrin och turismen är säsongsbetonad, vilket ibland leder till hög arbetslöshet, och många barbadier åker utomlands för att arbeta.