Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Belmopan
Etniska grupper: Mestiser 52,9 %, kreoler 25,9 %, Maya 11,3 %, garifunere 6,1 %, östindier 3,9 %, mennoniter 3,6 %, vita 1,2 %, asiater 1 %, andra 1,2 %, oidentifierade 0,3 % (2010)
Språk: Engelska 62, 9 % (officiellt språk), Spanska 56,6 %, kreolska 44,6 %, mayadialekter 10,5 %, tyska 3,2 %, garifuna (karibiska) 2,9 %, andra 1,8 %, okänt 0,3 % (2010)
Religion: Katoliker 40,1 %, protestanter 31,5 %, jehovas vittnen 1,7 %, andra 10,5 %, okänt 0,6 %, ingen 15,5 % (2010)
Befolkningsantal: 410 825 (2023)
Area: 22 966 kvm
Valuta: Belizisk dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 11 451 PPP$
Nationaldag: 21 september

Geografi

Belize är en liten stat som ligger i Centralamerika på Yucatanhalvöns sydöstra kust. De norra delarna av Belize består av träskmarker och regnskog. I söder ligger den låga bergskedjan Mayabergen, där Belizes högsta punkt Victoria Peak (1160 meter över havet), ligger. Vid Belizes kust ligger det norra halvklotets största korallrev, Belize barriärrev, som finns med på UNESCO:s världsarvslista.

Klimatet är tropiskt och landet har en rik flora och fauna. Regnperioden varar från maj till november. Naturkatastrofer som orkaner och översvämningar är ett regelbundet problem för Belize. Turismen är viktig för landet och har de senaste åren motiverat att värna om regnskogen istället för att hugga ner skog för att bygga ut vattenkraften i området. Belizes regnskog är ett av Centralamerikas största orörda regnskogsområde med många utrotningshotade arter. Sedan 1998 har 40 % av korallrevet förstörts på grund av föroreningar. De styrande myndigheterna har satt ett tillfälligt stopp för sökandet efter olja runt revet. Klimatförändringarna bidrar till ökade fluktuationer i väderförhållanden och ökade havsnivåer. Jordbruket har lett till avskogning och jorderosion.

Historia

Belizes historia kan dateras tillbaka till år 1500 f.Kr. när mayacivilisationen bodde i området. På 1500-talet kom de första spanska skeppen. Spanjorerna försökte omvända mayafolket till kristendomen, men mötte stort motstånd. Från 1638 bosatte sig brittiska pirater i området, byggde kolonier och tog med sig afrikanska slavar. De spanska och brittiska kolonialmakterna var länge oense om vem som hade rätt till området. Britterna vann så småningom kontrollen och förklarade området som en brittisk koloni under namnet Brittiska Honduras 1862.

1964 fick Brittiska Honduras internt självstyre och bytte namn till Belize nio år senare. Trots det var det inte förrän 1981 som Belize uppnådde full självständighet eftersom Guatemala länge hade trott att de hade anspråk på Belizes territorium. Guatemala erkände Belizes självständighet 1991, men länderna är fortfarande oense om gränserna.

Två politiska partier har turats om att sitta på makten i landet, Folkets förenade parti (PUP) och det Förenade demokratiska partiet (UDP). Sedan 2020 sitter PUP på regeringsmakten med premiärminister Johnny Briceño i spetsen.

Samhälle och politik

Belize var Storbritanniens sista koloni i Amerika och de förblev en del av det brittiska Samväldet efter deras självständighet. Den brittiske monarken är statsöverhuvud. Monarken är representerad genom en generalguvernör i Belize. Den verkställande makten ligger hos premiärministern och regeringen. Regeringen är ansvarig inför riksdagen. Den partiledare som har mest stöd i parlamentet utses till statsminister. Belize är en fungerande demokrati med fria och rättvisa val.

Belize har problem med våldsbrott och kriminalitet på grund av att landet är ett transitland för narkotikahandeln mellan Sydamerika och USA. Belize anses vara ett av de mest våldsamma länderna som inte är i krig. Belize kännetecknas också av fattigdom, särskilt bland den inhemska mayabefolkningen. I södra delar, där majoriteten av urbefolkningen bor, är antalet undernärda dubbelt så högt som på andra håll i landet. Andelen av befolkningen som är smittad med HIV/AIDS är bland de högsta i Latinamerika.

Ekonomi och handel

Ekonomin i Belize domineras av turism, och tjänsteindustrin står för ungefär två tredjedelar av landets ekonomi. Besökare från USA utgör två tredjedelar av de årliga turisterna. Turisterna kommer för att se landets vackra natur och kulturminnen från Mayacivilisationen. Jordbruket är också viktigt för ekonomin. Avverkning och export har en lång historia i landet; något de brittiska kolonisterna praktiserade framgångsrikt redan på 1600-talet. De viktigaste exportvarorna är socker, bananer, annan frukt och kläder.

Belizes främsta handelspartner är USA, Storbritannien och Mexiko. Landets exportbaserade ekonomi är mycket beroende av USA:s ekonomiska situation och generellt av priserna på världsmarknaden. Belize har en stor extern skuld.