Benin

Senast uppdaterat: 13.10.2021

Benin är en av Afrikas minsta stater och en av de minst ekonomiskt utvecklade. Landet är också känt för att vara en av de mest stabila demokratierna i Afrika.

Foto: ILO/Deloche P

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Porto-Novo
Etniska grupper: Fon och relaterade 38,4%, Adja och närstående 15,1%, Yoruba och relaterade 12%, Bariba och relaterade 9,6%, Fulani och relaterade 8,6%, Ottamari och relaterade 6,1%, Yoa-Lokpa och relaterade 4,3%, Dendi och relaterade 2,9%, andra 0,9%, utlänning 1,9% (2013)
Språk: Franska (officiellt), fon och yoruba (vanligt i södra Benin), stamspråk (minst 6 stycken i norr)
Religion: Muslim 27,7%, romersk katolska 25,5%, protestantiska 13,5%(celestial 6,7%, metodist 3,4%, andra protestanter 3,4%), Vodoun 11,6%, andra kristna 9,5%, andra traditionella religioner 2,6%, andra 2,6%, inga 5,8%( 2013)
Befolkningsantal: 13 712 828 (2023)
Statsskick: Republik
Area: 114 760 km2
Valuta: CFA-franc (BCEAO)
Bruttonationalinkomst per invånare: 4 056 PPP$
Nationaldag: 1 augusti

Geografi

Benin är en liten västafrikansk stat som ligger på nordkusten av Guineabukten. Landet gränsar med Nigeria, Niger, Togo och Burkina Faso. Längs Benins cirka 100 kilometers smala kustlinje finns det sanddynor och många laguner. Benin sträcker sig från kusten och 665 kilometer inåt inlandet där det finns hög- och lågplatåer med bördig jord som kan odlas. Torrperioden varar från december till mars och mellan mars och juli regnar det mycket. Benin har förhållandevis lite skog. Torrperioderna och skogbränder har ödelagt 59 procent av Benins ursprungliga skog.

Historia

Det existerade flera små kungadömen i området som senare skulle bli Benin. På 1700-talet grundades det mäktiga kungadömet Dahomey. Benins kust inkluderar området som blev känt som slavkusten där slavar såldes och skickades över Atlanten. På grund av Benins strategiska geografiska placering etablerade sig först portugiserna i området och senare kom även fransmän, holländare och britter. Efter europeisk rivalitet om kontroll över området blev Dahomey en fransk koloni i slutet av 1800-talet. Efter andra världskriget fortsatte landet att styras av Frankrike som en del av franska Västafrika, men år 1960 blev Dahomey självständigt. Under de första decennierna som självständig stat var landet ostabilt och flera statskupper genomfördes. Dahomey blev år 1972 en militärdiktatur som styrdes av major Mathieu Kérékou som deklarerade marxism-leninismen som landets officiella ideologi. År 1975 bytte Dahomey namn till Benin. Efter mycket folklig press påbörjades en demokratiseringsprocess år 1989 fram till 1990 och marxism-leninismen avskaffades som officiellt ideologi.

Samhälle och politik

Benin är idag en republik där presidenten väljs vart femte år och kan omväljas två sammanhängande perioder. Presidenten leder regeringen och utnämner ministrarna som formellt måste godkännas av parlamentet. Parlamentet har 83 medlemmar och väljs vart fjärde år. Landet har fått beröm för att vara ett av Afrikas mest stabila och demokratiska samhällen. Grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och pressfrihet upprätthålls och landets etniska och religiösa grupper lever fredligt tillsammans. Oppositionell aktivitet, fackföreningar och frivilliga organisationer är erkända i Benins grundlag från år 1990 och har fritt spelrum innanför landets demokratiska spelrum. Landets första val hölls år 1991.

Landet har dock många problem. Benin är ett av de fattigaste länderna i Afrika och korruption är utbrett. Der finns även hälsoproblem som malaria och Hiv/AIDS. Benin har också haft gränsstrider med sin nordliga grannstat Burkina Faso.

Ekonomi och handel

Trots att Benin har upplevt en förbättrad ekonomisk tillväxt de senaste åren är Benin fortfarande ett av världens fattigaste länder. Ekonomin är huvudsakligen baserad på jordbruk och handel. Handeln med grannländerna är viktig, särskilt handeln med Nigeria. Jordbruket representerar ungefär en tredjedel av värdeskapandet i Benin och hela intäktsgrunden för ungefär hälften av Benins befolkning. Jordbrukssektorn består i huvudsak av småbruk som odlar mat för dels självförsörjning och dels för småskalig försäljning. Benins export består särskilt av bomull och andra jordbruksprodukter som palmolja, kaffe och kakao. Benin är en av Afrikas största bomullproducenter. Benin har begränsade jordresurser men det finns kalksten, guld och olja. Korruption är utbrett och bekämpningen av korruption har varit prioriterat för många presidenter.