Bhutan

Senast uppdaterat: 13.10.2021

Detta bergrika land ligger i det östliga Himalaya. Landet är känt för sin gamla buddhistiska kultur och var fram till 1960-talet isolerat från omvärlden.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Thimphu
Etniska grupper: Bhutaneser 50%, etniska nepaleser 35% (inkluderar lhotsampaene), infödingar eller nomadiska stammar 15%
Språk: Sharkopcha 28%, dzongkha (officiell) 24%, lhotshamkha 22%, andra 26% (2005)
Religion: Mahayanabuddhism 75%, indisk- och nepalesisktinspirerad hinduism 25%
Befolkningsantal: 787 424 (2023)
Statsskick: Konstitutionell monarki
Area: 38 394 Km2
Valuta: Ngultrum
Bruttonationalinkomst per invånare: 12 036 PPP$
Nationaldag: 17 december

Geografi

Bhutan är en liten inlandsstat i Asien och ligger i Himalaya. Landet ligger mellan de två stormakterna Kina och Indien. Landskapet är ojämnt med många höga berg. De högsta bergen är Kula Nagri (7554 meter över havet) och Gangker Punsum (7550 meter över havet). I de nordliga bergen är temperaturen mycket låg. Bergen är den centrala delen av landet finns raviner där det rinner ett stort nätverk av floder, något som är viktigt för Bhutans jordbruk. Södra Bhutan är täckt av lövträdskogar som är betydande för landets träindustri. På grund av höjdskillnaderna varierar Bhutans klimat mycket i landets olika delar. På högplatån i söder är et tropiskt klimat, i de centrala delarna är det ett tempererat klimat och i de norra delarna är det arktiskt klimat. Bhutan har fem årstider; sommar, vinter, vår och monsuntid.

Historia

Det har bott människor i Bhutanområdet i över 4000 år. Det finns dock lite information om Bhutans forntida historia och områdets infödda eftersom de viktigaste dokumenten ödelades efter att Punakhas bibliotek brann ned år 1827. Bhutan blev ett samlat rike på 1600-talet av den tibetanska buddhistiska laman Shabdrung Ngawang Namgyal. Han skapade en distinkt bhutanesisk kulturell identitet, som var olik den tibetanska han kom från. Efter Namgyals död år 1651 försökte tibetanerna att erövra landet men misslyckades. Från år 1770 var Bhutan ofta i konflikt med de brittiska myndigheterna i Indien. Ett inbördeskrig skakade Bhutan på 1870-talet men man uppnådde fred på 1880-talet. I början av 1900-talet blev Bhutan en monarki med ärftlig tronföljd. Sedan dess har Wangchukdynastin suttit på tronen. År 1910 fick britterna kontroll över Bhutans utrikespolitik, en kontroll som Indien tog över 1949. Indien förpliktade sig samtidigt att inte blanda sig i Bhutans inre angelägenheter. Indien och Bhutan har tack vare detta ett speciellt förhållande där Indien beskyddar Bhutan och har ett starkt inflytande på Bhutans utrikespolitik.

Samhälle och politik

Bhutan isolerade sig i många hundra år från omvärlden. På 1960-talet införde kungen reformer och landet började öppna upp sig. Landet fick sin första bil år 1961 och sin första tv år 1999. För att värna om den lokala buddhistiska kulturen hade Bhutan under många år en årlig kvot för antalet tillåtna utländska turister. Bhutan har genomfört en gradvis övergång från en monarki där kungen har haft absolut makt till att bli en parlamentarisk demokrati. I mars år 2008 genomfördes demokratiska val till landets parlament och samma år fick landet sin första grundlag, som innebar demokratiska reformer. Under de senaste åren har det utvecklats mot ett tvåpartisystem. Kungen har trots detta mycket makt och de båda politiska partierna är trogna monarkin. Människorättsorganisationer har uppmärksammat brott mot de mänskliga rättigheterna som bland annat tortyr och fängslande av politiskt oppositionella. En etnisk konflikt mellan den nepalesiska och den bhutanesiska folkgruppen har sedan slutet av 1980-talet skapat oro i Bhutan. Det buddhistiska kungadömet lägger stor vikt på att bevara sitt arv och traditioner och har bland annat inför ett påbud om traditionell klädsel för sina medborgare.

Ekonomi och handel

Bhutan är en av världens minst utvecklade ekonomier med en av världens lägsta bruttonationalprodukter (BNP). Jordbruket sysselsätter omkring 60 procent av invånarna och de flesta av dessa år självförsörjande, något som alltså faller utanför den nationella ekonomin. Indien är Bhutans viktigaste handelspartner och bidrar med cirka 70 procent av Bhutans import och tar emot 50 procent av Bhutans export. De viktigaste exportartiklarna är elektricitet, cement, timmer och frukt. De viktigaste importvarorna är fordon, maskiner och maskindelar, dieselolja och ris. Landet har stora naturresurser i form av vattenkraft, skog och mineraler, men majoriteten av resurserna är outnyttjade. Bhutan har valt att mäta landets utveckling genom att använda måttet gross national happiness som inte bara är en indikator för ekonomisk tillväxt och fördelning utan också hur klimat-, kultur- och hälsotillstånden är och den generella trivseln i landet. Landet har under de senaste åren upplevt ökad ekonomisk tillväxt.