Brasilien

Senast uppdaterat: 18.09.2023

Brasilien anses i dag vara Latinamerikas ledande ekonomiska stat. Inkomstfördelningen bland befolkningen är emellertid mycket ojämn och en av landets största utmaningar är en utjämning av skillnaderna.


Foto: Unsplash/F Cary Snyder

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Brasilia
Etniska grupper: Vita 47,7%, Mulatto 43,1%, svart 7,6%, asiatisk 1,1%, inhemsk 0,4%(uppskattning 2010)
Språk: Portugisiska (officiellt och mest talat språk); notera - mindre vanliga språk inkluderar spanska (gränsområden och skolor), tyska, italienska, japanska, engelska och ett stort antal mindre amerikanska språk
Religion: Romersk -katolska 64,6%, andra katolska 0,4%, protestantiska 22,2%(inkluderar adventist 6,5%, Guds församling 2,0%, kristen församling i Brasilien 1,2%, universellt rike 1,0%, andra protestanter 11,5%), andra kristna 0,7%, Spiritist 2,2%, andra 1,4%, ingen 8%, ospecificerad 0,4%(uppskattning 2010)
Befolkningsantal: 216 422 446 (2023)
Statsskick: Federal republik
Area: 8 515 770 Km2
Valuta: Real (Reais)
Bruttonationalinkomst per invånare: 17 822 PPP$
Nationaldag: 7 september

Geografi

Brasilien är det femte största landet i världen. Landet har ett mycket varierat landskap. I den norra delen ligger världens största regnskogsområde, Amazonas. Här finns även Amazonfloden, som i volym utgör en tredjedel av allt flodvatten på jorden. Det finns 40 000 växtarter i den tropiska regnskogen.

Den södra delen av landet är täckt av berg och savannområden med skogar. Brasilien har också en lång kustlinje. Majoriteten av befolkningen bor på eller nära kusten, särskilt i sydost runt städerna São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba och Porto Alegre. Klimatet är tropiskt och det regnar ofta året runt. Skillnaden mellan vinter och sommar är liten.

Avskogning och avverkning av regnskogen är det största miljöproblemet i Brasilien. I den tropiska regnskogen är jordlagret tunt och skogen sårbar. Gruvdrift, boskapsskötsel, jordbruk och urban tillväxt är de viktigaste orsakerna till avskogning. Förlust av regnskog leder till en minskning av landets rika flora och fauna, samtidigt som det hotar försörjningen för den lokala ursprungsbefolkningen. Luft- och vattenföroreningar ställer också till stora miljöproblem, särskilt i och runt storstäderna.

Historia

Människor har bott i Brasilien i mer än 11 000 år. Ursprungsbefolkningen bedrev jordbruk i vissa delar av landet, medan de i andra delar levde som jägare och samlare. Portugiserna var de första européerna som anlände till området år 1500. När portugiserna anlände bodde mellan tre och fem miljoner människor i området. Stora delar av ursprungsbefolkningen dog till följd av sjukdomar som portugiserna förde med sig. Portugiserna etablerade socker- och kaffeplantager i landet och skaffade billig arbetskraft genom att använda ursprungsbefolkningen som slavar. När ursprungsbefolkningen gjorde motstånd, eller dog av sjukdomar, transporterade kolonialmakten också många miljoner afrikanska slavar till landet.

1822 blev Brasilien självständigt från Portugal. Fram till 1889 var landet ett imperium, där kaffe, producerat av slavar, var den viktigaste industrin. Brasilien var det sista landet i världen som avskaffade slaveriet 1888.

Efter ett militärt uppror 1889 ersattes imperiet av en republik. Landet har sedan dess genomgått stora politiska förändringar. Från 1930 till 1945 och från 1964 till 1985 var Brasilien en militärdiktatur. Efter att diktaturen störtades den sista gången har Brasilien utvecklat en demokratisk regering. Stora ekonomiska ojämlikheter och korruption har präglat landets senaste politik.

Samhälle och politik

Konstitutionen från 1988 markerar den slutliga övergången från militärdiktatur till demokrati. Brasilien är idag en federal republik. Presidenten är landets stats- och regeringschef och väljs vart fjärde år. Presidenten kan omväljas en gång och måste efter det avstå minst en valperiod för att kunna ställa upp i valet igen. Kongressen har den lagstiftande makten.

De stora regionala, sociala och ekonomiska skillnaderna i Brasilien gör landet svårt att styra. Ända sedan kolonialtiden har regionalpolitik varit ett hett ämne och Brasilien är det land i Sydamerika som har störst ekonomisk ojämlikhet. Över 20 procent av befolkningen bor i slumområden (favelor) runt städerna. I flera av dessa områden har polisen och staten tappat all kontroll och organiserade kriminella gäng har tagit över makten. Fördelningen av markinnehav i Brasilien är också mycket ojämn. En liten del av befolkningen äger en stor del av marken och det finns därför flera miljoner marklösa jordbruksarbetare. Våldsbrott är ytterligare ett stort problem i landet. Rasism mot personer med afrikansk härkomst har länge varit ett stort problem i och är det fortfarande.

De senaste åren har det politiska klimatet i Brasilien präglats av polarisering, där den förre presidenten Jair Bolsonaro representerar högern och den tidigare och nuvarande presidenten Lula da Silva representerar vänstern. Efter att Bolsonaro förlorat valet mot Lula 2022, attackerade Bolsonaro-anhängare landets demokratiska institutioner (kongressbyggnaden, presidentpalatset och Högsta domstolen) den 8 januari 2023, eftersom de vägrade acceptera valresultatet.


Ekonomi och handel

Brasiliens ekonomi är en blandning av kapitalism och statlig kontroll. Trots stora utlandsskulder, korruption och brist på utbildad arbetskraft är Brasilien Sydamerikas största och viktigaste ekonomi. Det är bland de tio bästa ekonomierna i världen.

Jordbruket står för en stor del av landets exportintäkter. Brasilien är en stor producent av sojabönor, kaffe och bananer. Dessutom är landet världens största exportör av kyckling och nötkött. Andra viktiga jordbruksprodukter är sockerrör, tobak, kakaobönor, vete, majs och ris.

Brasilien är också det viktigaste industrilandet i Sydamerika. Landet tillverkar bland annat bilar, flygplan, elprodukter, gummiprodukter, kläder och textilier. Turistindustrin och utvinning av mineraler och ädelstenar är andra viktiga näringar.