Chile

Sist oppdatert: 19.10.2021

Efter 16 år med diktatur under general Augusto Pinochet blev demokrati infört i Chile år 1990. Export av koppar har spelat en central roll i den ekonomiska utvecklingen och landets ekonomi är bland de mest stabila och konkurrenskraftiga i Latinamerika.


Foto: NTB/Johner Images

Flagga

Geografi

Om man bortser från storleken är Chile mycket likt Norge med sitt smala, avlånga landskap. Den imponerande längden på 4 200 km innebär att Chile erbjuder extrema klimatvariationer. I norr finns världens torraste område – Atacamaöknen. Klimatet i söder är dock svalt och regnigt, och landskapet liknar det vi har i Skandinavien. Här finns områden med granskog, fjordar, sjöar och skärgårdskust. Chile har flera aktiva vulkaner och har nyligen fått stor internationell uppmärksamhet för den kraftiga jordbävningen som drabbade landet 27 februari 2010. Bortsett från de stora materiella skadorna som jordbävningen orsakade har landet en väl utvecklad infrastruktur. Under det senaste årtiondet har Chile haft stora framgångar inom laxodling. Tyvärr har odlingen haft negativa effekter på miljön. Utsläpp av kemikalier och näringsämnen från anläggningarna har blivit ett stort problem för bottenfaunan och vattenkvaliteten.


Historia

Anderna utgjorde länge en naturlig barrikad som isolerade indianerna i Chile från resten av världen, och landet var glest befolkat. År 1530 anlände spanjorerna till området, och år 1541 grundade Pedro de Valdivia staden Santiago. Först år 1818 blev Chile självständigt. Det var början på en lång demokratisk epok som varade fram till år 1973, med undantag för två perioder av anarki på 1830-talet och 1930-talet. År 1970 valdes socialisten Salvador Allende till ledare i Chile. Han var president fram till statskuppen 1973 som leddes av general Augusto Pinochet. Efter 16 år av diktatur och förtryck av det chilenska folket tvingades Pinochet hålla demokratiska val. År 1990 fick diktatorn ge vika för demokratin. Patricio Aylwin tog över landets ledning, vilket var början på en ny era för Chile.


Samhälle och politik


År 2005 genomfördes stora förändringar i Chiles grundlag för att ta bort resterna från militärdiktaturen. Sedan dess har presidenten valts för en fyraårsperiod utan möjlighet till återval. Presidenten är stats- och regeringschef och har rätt att avsätta landets militära ledare. Presidenten väljer statsråden i regeringen och den lagstiftande makten är lagd hos nationalkongressen. Landets partier organiserade sig i två valallianser efter diktaturens fall: Center-vänsteralliansen Concertación och center-högeralliansen Alliansen för Chile. Concertación dominerade valen fram till år 2009 då Alliansen för Chile tog över. Det pågår fortfarande efterforskning och åtal mot personer som bröt de mänskliga rättigheterna under militärdiktaturen. Idag kritiseras landet av människorättsorganisationer för behandlingen av urbefolkningen mapuchefolket.

Ekonomi och handel


Chile har en av regionens mest välstyrda och bevarade ekonomier. Sedan kolonialtiden har landet fokuserat på exporten av råvaror från jordbruket och gruvdriften. Koppar är den viktigaste exportvaran och sedan början av 1980-talet har Chile varit världens ledande kopparproducent. Under de senaste decennierna har dock andra varor (som bland annat frukt, vin, trä och fisk) tagit över kopparns roll. Chile klarade sig väl igenom den globala finanskrisen år 2008, även om den ekonomiska tillväxten bromsade in något. Den välskötta ekonomin och reformer har lett till att Chile år 2010 blev det första sydamerikanska landet som godkändes som medlem i dem ekonomiska samarbetsorganisationen OECD.