Costa Rica

Senast uppdaterat: 19.10.2021

Costa Rica är en av Centralamerikas mest välstående och demokratiska stater. Landet har dock problem med narkotikahandel och korruption.


Foto: Unsplash/Zdenek Machacek

Flagga

Nøkkeltall og fakta

Huvidstad: San José
Etniska grupper: Europeiskt ursprung/mestiser 94 %, afrikanskt ursprung 3 %, indianer 1 %, kineser 1 %, andra/ingen/ospecificerad 1%
Språk: Spanska (officiellt), engelska
Religion: Romersk-katoliker 71,8%, evangelier och pingstvänner 12,3%, andra protestanter 2,6%, Jehovas vittnen 0,5%, övriga 2,4%, inga 10,4%(2016 uppskattning)
Befolkningsantal: 5 212 173 (2023)
Statsskick: Republik
Area: 51 100 Km2
Valuta: Costarikansk colón
Bruttonationalinkomst per invånare: 24 923 PPP$
Nationaldag: 15 september

Geografi

Costa Rica ligger i Centralamerika mellan Nicaragua i norr och Panama i sydost. Landet har en kustlinje mot Stilla havet i väst och det Karibiska havet i öst. Costa Rica omfattar också ön Isla Del Coco i Stilla Havet, cirka 550 km från kusten. Costa Rica består av ett bergområde som delar landet i en västlig och östlig del. I detta bergsystem ligger landets högsta punkt, det 3819 meter höga Cerro Chirripo. Costa Rica har en rik biologisk mångfald och rund en fjärdedel av landets area är skyddade områden. Landet har endast två årstider; en regnperiod, som varar från maj till november, och en torkperiod som sträcker sig från december till april. Costa Rica är utsatt för jordskalv och vulkanutbrott. Landets största miljöproblem är jorderosion och luftförorening.

Historia

Den upptäcktsresande Christofer Columbus ankom till det nuvarande Costa Ricas kust år 1502. Han gav landet namnet i förhoppning om stora rikedomar. Bosättningen av området började ungefär 20 år senare. Landet blev en spansk koloni och urbefolkningen, indianerna, fördrevs eller dog av sjukdomar som européerna tog med sig. Costa Rica låg relativt isolerad från den koloniala huvudstaden i Guatemala. Området utvecklade sig till ett kamratskap av spanska småbönder och utvecklade sig till ett mer homogent och ekonomiskt likasinnat samhälle än andra delar av Latinamerika. Costa Rica blev självständigt från Spanien år 1821. Costa Rica utgjorde en del av den Centralamerikanska federala republiken fram till år 1838. Då blev landet en republik bestående av självständiga bönder. På mitten av 1800-talet blev kaffe och bananer landets viktigaste ekonomiska grund. Sedan 1800-talet har det förekommit perioder av politisk instabilitet. Den första perioden var mellan år 1917 och 1919 då Frederico Tinoco härskade som diktator och den andra gången var år 1944 då ett 44 dagar långs inbördeskrig bröt ut efter ett omstritt presidentval.

Samhälle och politik

Costa Rica har det bästa sociala välfärdssystemet och de bästa levnadsvillkoren i Centralamerika. Landet är också ett av regionens mest stabila länder med en lång demokratisk tradition. Costa Rica har allmän rösträtt och landets president och parlament väljs för fyra år åt gången. Försvaret lades ned år 1949 och det är en institutionaliserad och effektivt beskydd av de mänskliga rättigheterna i landet. Trots landets välstånd finns det stora klyftor mellan fattig och rik. Ett annat samhällsproblem är organiserad kriminalitet och narkotikahandel som går genom Costa Rica från Sydamerika. År 2004 blev landet skakad av en korruptionsskandal som involverade flera profilerade politiker. Det politiska systemet i landet har efter valen år 2006 och 2010 utvecklats från ett traditionellt tvåpartisystem till ett pluralistiskt system i hänsyn till politiska aktörer och politiska alternativ. Laura Chinchilla blev år 2010 den första kvinnliga presidenten i landet. Hennes regering bestod av nästan hälften kvinnor. Hon la stor vikt vid socialpolitik, men framstår som en konservativ kvinna, med uttalanden mot abort, partnerskap för homosexuella och en vägran att skilja kyrka och stat.

I presidentvalet 2014 vann Luis Guillermo Solís och hans parti Medborgaraktionen (PAC) som tog regeringsmakten för första gången.

Hennes regering bestod av nästan hälften kvinnor. Hon la stor vikt vid socialpolitik, men framstår som en konservativ kvinna, med uttalanden mot abort, partnerskap för homosexuella och en vägran att skilja kyrka och stat.

I presidentvalet 2014 vann Luis Guillermo Solís och hans parti Medborgaraktionen (PAC) som tog regeringsmakten för första gången.

Sedan 2000-talets början har Costa Rica varit ett land där skillnaderna mellan fattiga och rika har ökat. Den ekonomiska expansionen har främst gynnat rika. Var femte medborgare anses vara fattig, och ca sex procent av befolkningen anses extremt fattiga, även om de flesta har tillgång till hälso- och sjukvård. Fattigdom är mest utbredd på landsbygden.

Costa Rica har länge haft ett ansträngt förhållande till grannlandet Nicaragua, något som har rötter i en gränskonflikt.

Ekonomi och handel

Costa Rica är det mest välstående landet i Centralamerika. Kaffeodlingen kom år 1808 till Costa Rica från Kuba och genom historien har också exporten av bananer och kött varit centralt i landets ekonomi. Idag är Costa Ricas ekonomi, vid sidan av jordbruket, mycket baserad på turism som lockas av ekoturism och regnskogarna samt exporten av elektronik till andra länder. En recession skakade Costa Rika i slutet av 1990-talet men efter millennieskiftet började landets ekonomi att växa. Costa Ricas regering har försökt stärka landets högteknologiska företag för att kunna öka sin export. Detta anses vara en viktig orsak till landets ekonomiska tillväxt på 2000-talet. Folket i Costa Rica röstade år 2004 för ett frihandelsavtal med USA. USA är Costa Ricas största handelspartner och investerare.