Danmark

Senast uppdaterat: 19.10.2021

Levnadsstandarden i Danmark är hög och samhället är i stor grad präglat av social och ekonomisk jämlikhet. Landet ligger i världstoppen inom industriell design.


Foto: Unsplash/Febiyan

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Köpenhamn
Etniska grupper: Danska (inkluderar grönländska (som huvudsakligen är inuiter) och färöiska) 86,3%, turkiska 1,1%, övriga 12,6%(största grupper är polska, syriska, tyska, irakiska och rumänska) (2018)
Språk: Danska, färöiska, grönländska (en inuitisk dialekt), tyska (liten minoritet); Engelska är det dominerande andraspråket
Religion: Evangeliska lutheraner (officiell) 80 %, andra 16 %, muslimer 4 %
Befolkningsantal: 5,894,687 (Juli 2021)
Demokrati och statsskick: Parlamentarisk monarki
Area: 43 094 kvadratkilometer
Valuta: Dansk krona
Bruttonationalinkomst per invånare: 74 005 PPP$

Geografi

Danmark är det sydligaste av de nordiska länderna. Landet består av den stora halvön Jylland och ögruppen öster om denna. Ögruppen består av 500 öar, varav 79 är bebodda. Sjælland, Fyn, Lolland, Falster och Bornholm är bland de mest kända. Danmark har kust åt alla håll utom söderut där landet gränsar till Tyskland. Dess läge gör landet till en förbindelselänk mellan kontinenten och Skandinavien. Färöarna och Grönland ingår i den danska nationella gemenskapen, men båda har inre självstyre. Danmark har ett kustklimat med svala somrar, milda vintrar och nederbörd under hela året. Marken är ovanligt platt och det högsta berget sträcker sig endast 147 meter över havet. Danmark är ett av de mest tätbebyggda länderna i Europa. Omkring 30 % av invånarna bor i Köpenhamnsregionen.

Historia

I början av vikingatiden bestod Danmark av flera små kungariken, men för drygt 1000 år sedan samlade kung Harald Blåtand Danmark under ett rike. Därefter var landet i flera perioder en nordisk stormakt. På 1400-talet samlade drottning Margareta Valdemarsdotter de tre Skandinaviska länderna i en union – Kalmarunionen. Unionen bestod fram tills Gustav Vasa bröt sig ut och på nytt skapade den svenska kronan. Efter medeltiden förlorade Danmark flera stora landområden. Landet stod från 1807 på Frankrikes sida under Napoleonkrigen. Napoleon förlorade, och Danmark fick avträda Norge till Sverige i fredsuppgörelsen 1814. Danmark fick dock behålla Island, Grönland och Färöarna. 1864 förlorade landet flera hertigdömen till Tyskland efter det dansk-tyska kriget. Under första världskriget var Danmark neutralt, men under andra världskriget invaderades och ockuperades landet av Tyskland. Den 5 maj 1945 kapitulerade de tyska styrkorna i Danmark. Landet har sedan dess varit fritt.

Samhälle och politik

Danmark är en konstitutionell monarki. Monarken har ingen reell makt, men är fortfarande landets överhuvud. Sedan 1972 har Drottning Margrethe II varit dansk monark. Styrelseformen är demokratisk. Den verkställande makten ligger hos regeringen, som i sin tur utgår från och är ansvarig inför den lagstiftande församlingen, Folketinget. Sedan 2011 är Helle Thorning-Schmidt statsminister.

Danmark har varit medlem i FN: s sedan starten 1945, i Nato sedan starten 1949 och i EU sedan 1973. Medlemskapet i EU och förhållandet till EU:s medlemsstater är viktigt för Danmark. Landet har varit pådrivande för EU:s utvidgning och deltar aktivt i diskussionen om EU:s framtid och roll. De transatlantiska förbindelserna och medlemskapet i NATO är grunden för den danska säkerhetspolitiken. Danmark har under de senaste åren drivit en strikt asylpolitik . År 2016 införde man gränskontroller vid gränsen mot Tyskland, som en reaktion på det ökade flödet av flyktingar.

Ekonomi och handel

Välfärdsstaten Danmark har en blandekonomi och landet drar nytta av frihandeln inom EU. Danmark drabbades av den globala finanskrisen under 2008 men börjar återhämta sig efter nedgången. Bostadsmarknaden har stabiliserats, men arbetslösheten fortsätter att stiga. Regeringen tros vara tvungen att genomföra impopulära åtgärder som skattehöjningar för att påskynda marknadstillväxten. Danmarks ekonomi är baserad på tjänster, industri och finansverksamhet. Jordbruket är fortfarande en viktig näring och Danmark är en stor exportör av kött, ägg, ost och smör. Fisket är också en viktig verksamhet. Sedan 1970-talet har danskarna även utvunnit olja och gas från Nordsjön. Hälften av denna går på export. Danmark ligger i framkant inom industridesign. Även inom livsmedels- och möbelindustrin ligger man i världstopp.