El Salvador

Sist oppdatert: 20.03.2014

El Salvador betyder frälsaren på spanska. Landet är det geografiskt minsta och mest tätbefolkade landet i Centralamerika. Efter ett långt inbördeskrig har landet under de senaste 10 åren upplevt en ekonomisk tillväxt.

Foto: Unsplash/Rosie Cisneros

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: San Salvador
Etniska grupper: Mestiser 86,3%, Europeiskt ursprung 12,7%, Amerikanskt urpsrung 0,2%(inklusive Lenca, Kakawira, Nahua-Pipil), Afrikanskt ursprung 0,1%, andra 0,6%(2007)
Språk: Spanska är det officiella språket, men flera indianska språk används som bland annat nahua och maya.
Religion: Katoliker 50%, Protestanter 36%, Övriga 2%, Inga 12% (2014 est.)
Befolkningsantal: 6,528,135 (Juli 2021)
Statsskick: Republik
Area: 21 040 kvadratkilometer
Valuta: Salvadoransk colón/US-dollar
Bruttonationalinkomst per invånare: 11 096 PPP$
Nationaldag: 15 september

Geografi

El Salvador är ett tätbefolkat land. Landet har många berg och vulkaner och blir ofta drabbat av kraftiga jordbävningar som orsakar stor skada. På senare år har landet även blivit utsatt för flera orkaner. Landets enda större flod är Río Lempa. Vid utloppet till Stilla havet har floden skapat en kustslätt och mellan bergen ligger bördiga bassänger med jord av vulkanisk avrinning. Huvudstaden San Salvador ligger i en sådan bassäng på 700 meter över havet. El Salvador ligger i den tropiska klimatzonen.

Det mesta av landet är odlat och idag täcker urskogen endast tre procent av landets totala areal. Varje år skövlas skog och endast en halv procent av landets natur är skyddad, detta är den minsta andelen av alla länder i Centralamerika. Detta har i sin tur fört med att djurlivet inte är lika rikt som i de andra centralamerikanska länderna. Däggdjursfaunan har en anknytning till både Nordamerika (tvättbjörnar, mårddjur och kattdjur) och Sydamerika (apor, vältdjur, myrslokar och guldharar).

Historia

Det området El Salvador ligger i har varit befolkat under flera tusen år. Det mest kända är mayafolket som bodde här mellan cirka 500 f.kr. till 900 e.kr. Då Spanien erövrade landet år 1524 var El Salvador bebott av fem stora folkgrupper, bland dessa var pipilerna mäktigast. Kolonialmakten fann inte de stora silver- och guldförekomster de hade hoppats på, och använde då istället urbefolkningen till att utföra tvångsarbete på plantagen. På grund av krig och europeiska sjukdomar blev ursprungsbefolkningen kraftigt reducerad.

El Salvador var på 1800-talet medlem i skiftande unioner i Centralamerika tills de förklarade sig som självständig republik den 30 januari år 1841. År 1882 införde El Salvador privat egendomsrätt vilket ledde till att två procent av befolkningen kom att äga tre fjärdedelar av jorden. Både staten och näringslivet kom att bli dominerat av 14 familjer, samtidigt som urbefolkningens traditionella sätt att driva kollektivt jordbruk förstördes. Denna skevhet lade grunden för de problem som senare förstärktes under 1900-talet.

Fram till 1979 var landets politik präglad av enväldiga presidenter, militärkupper, diktaturer, förtryck och valfusk. År 1980 utbröt ett inbördeskrig mellan FMLN-gerillan och militären, som kom att pågå under 12 år. Det stod till slut klart att ingen av parterna kunde vinna kriget och år 1989 påbörjades fredsförhandlingar tillsammans med FN. Det slutliga avtalet undertecknades år 1992. Det har sedan dess varit fred, men det finns fortfarande spänningar i landet. Kriget kostade omkring 70 000 människor livet och tusentals flydde landet.

Samhälle och politik

Idag El Salvador är en republik där presidenten har den verkställande makten och riksdagen den lagstiftande makten. Landet har ett politiskt system som liknar det amerikanska och har en stark presidentmakt.

Politiken domineras av två starka höger- respektive vänsterpartier, partiet Arena på högersidan och partiet FMLN på vänsterkanten. FMLN omvandlades efter fredsavtalet år 1992 till ett politiskt parti och lade då ner sina väpnade grupper. Ett mittparti har aldrig lyckats etablera sig inom landets politik. I parlamentet har det högra och vänstra partiet växlat mellan att sitta i makten. Höger partiet Arena satt med presidentmakten från 1989-2009 och de senaste perioderna har FMLN haft presidentmakten.

Landet präglas av våld och kriminalitet, särskilt från det kriminella ungdomsgänget Maras, men också från polis och inflytelserika personer. Korruption och straffrihet för den ekonomiska och politiska eliten gör att medborgarnas förtroende för landets rättsväsende är lågt. El Salvador är det mest tätbefolkade landet i Centralamerika och under de senaste åren har det skett en betydande inflyttning till städerna. Att människor lever så tätt intill varandra gör att ursprungsbefolkningen som är kvar har svårt att hävda sina egna territorier.

Ekonomi och handel

El Salvador räknas som ett medelinkomstland, men rikedomen är ojämnt fördelad. Ekonomin har traditionellt sett varit baserad på jordbruk, men sedan 1990-talet domineras den av tjänstesektorn. Intäkter från industrin har blivit allt viktigare - särskilt från fabriker i skattefria exportzoner. El Salvador är en av Latinamerikas största kaffeproducenter och kaffet står för landets största exportintäkter.

El Salvador hämtade sig ekonomiskt efter inbördeskrigen på 1980-talet, men idag har utvecklingen avstannat. Stora delar av den brukade jorden ägs fortfarande av ett fåtal rika familjer, något som blivit en källa till konflikter. Det finns en stor informell sektor i landet. Det utbredda våldet i samhället påverkar ekonomin negativt och fungerar som en bromskloss för utländska investeringar. Detta i kombination med stormar, översvämningar och torka har lett till att den ekonomiska tillväxten är långsammare än den kunde ha varit.

Karta över El Salvador