Förenade Arabemiraten

Senast uppdaterat: 26.10.2021

Den Förenade Arabemiraten är en förbundsstat bestående av sju emirat som har världens sjunde största oljereserver. Landet har upplevt en snabb modernisering på grund av oljerikedomen.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Abu Dhabi
Etniska grupper: Emirater 11,6 %, sydasiater 59,4 % (inkluderar indier 38,2 %, bangladesher 9,5 %, pakistaner 9,4 %, övriga 2,3 %), egyptier 10,2 %, filippiner 6,1 %, övriga 12,8 % (2015)
Språk: Arabiska (officiellt), persiska, engelska, hindi, urdu
Religion: Muslimer (officiellt) 76%, kristna 9%, andra (främst hinduer och buddhister, mindre än 5% av befolkningen består av parsi, bahai, druser, sikher, Ahmadi, Ismaili, Dawoodi Bohra muslimer och judar) 15% (2005)
Befolkningsantal: 9,856,612 (Juli 2021)
Statsskick: Monarki, förbundsstat
Area: 83 600 kvadratkilometer
Valuta: UAE-dirham
Bruttonationalinkomst per invånare: 87 729 PPP$
Nationaldag: 2 december

Geografi

Den Förenade Arabemiraten ligger på sydkusten av den persiska bukten i den nordöstliga delen av den arabiska halvön. I öst gränsar landet med Omanbukten. Landets viktigaste städer finns vid den persiska viken. I landets östliga del häver sig Hajarbergen 2500 meter över havet. Den största delen av den Förenade Arabemiraten är sandöken som i väst gränsar med Saudiarabien och i öst med Oman. Endast en procent av landet är odlingsbar. I sandöknen finns sanddynor med några oaser och vattenkällorna har lett till permanent bebyggelse och odling av jorden möjlig. I sandöknen förekommer det en del starka sandstormar. Klimatet är varmt och torrt, speciellt i kustområdena där det sällan regnar. Bristen på färskvatten är ett problem för landet.

Historia

Området var bebott redan 5500 år f.kr. Tack var handel växte områdets bebyggelse. De första handelsförbindelserna byggde på kamelkaravaner men senare blev sjöfarten en betydande förutsättning för handeln. Profeten Muhammed deklarerade år 630 området som ett islamskt område, något som gjorde att religionen islam spred sig till andra ställen i Mellanöstern och Asien. Efter Vasco de Gamas upptäcktsresor på 1500-talet blev området under portugisiskt herradöme. Därefter erövrades området av det Osmanska riket. Området var på 1700-talet beryktat för sin piratverksamhet och området kallades för piratkusten. Efter ständiga överfall på det brittiska Ostindiska kompaniet skepp ingick britterna ett fredsavtal ned områdets shejker. I slutet av 1800-talet blev området ett brittiskt protektorat. År 1952 blev ett gemensamt emirråd grundat. När britterna drog sig ur området år 1971 gick sex av emiraten tillsammans och upprättade den Förenade Arabemiraten. Emiratet Ras al-Khaimah anslöt sig till federationen år 1972. Oljefynd i området bidrog till sammanslutningen.

Samhälle och politik

Sedan början av 1960-talet har den Förenade Arabemiraten varit en av de viktigaste oljeexporterande länderna i världen. Emiraten har utvecklat sig från att vara en fattig kuststat till ett modernt och framgångsrikt land med mycket generösa arrangemang för sina invånare. Med hjälp av oljeintäkterna har landet byggt ut vården, utbildningssystemet och infrastrukturen. Den Förenade Arabemiraten är ett av de friaste länderna vid den persiska viken, men politiskt är landet fortfarande mycket auktoritär. Den Förenade Arabemiraten var fram till år 2006 det enda landet utan ett organ som valts genom allmänna val. Landet styrs av en president som väljs för fem år åt gången. Presidentperioden är inte begränsad. Vicepresidenten är också statsminister och sitter fem år vid makten. Båda presidenten och vicepresidenten väljs av det federala högsta rådet, som styr landet. Rådet består av shejkerna av de sju emiraten. Abu Dhabi är det dominerande emiraten och har även presidentskapet men emiren av Dubai är statsministern. Innanför varje emirat ligger all makt hos emiren.

Ekonomi och handel

Den Förenade Arabemiraten har ett av de högsta intäktsnivåerna i världen. Innan oljeepoken var emiraten underutvecklade och dominerat av pärlfiske, fiskeri, handel och odling av dadlar. Oljeindustrin förändrade landets ekonomi och samhälle. Som en följd av oljeindustrins utveckling flyttade stora mängder av gästarbetare till landet som på 2000-talet utgjorde mer än tre fjärdedelar av landets befolkning. För att reducera beroendet av oljesektorn har emiraten satsat på att bygga ut finans-, turism-, och industrisektorn. Intäkterna som emiraten får av landets naturresurser (råolja och gas) utgör dock fortfarande en betydande andel av statens bruttonationalprodukt (BNP). Företags- och byggsektorn har haft en markant tillväxt efter att utländska företag och investerare har lockats av erbjudanden om skattefria zoner, gratis mark samt möjlighet att äga land. Dubai har utvecklats till att bli ett regionalt handelscenter och ett internationellt finanscentrum. Dubai är även ett populärt turistmål. Viktiga handelspartners är Japan, USA, Kina samt Västeuropa.

Karta över Förenade Arabemiraten