Ghana

Senast uppdaterat: 22.09.2023

År 1957 blev Ghana det första självständiga landet i Västafrika. Landet är rikt på naturresurser som guld och kakao och har även börjat utvinna olja. Ghana räknas som en av de mest stabila demokratierna i regionen.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Accra
Etniska grupper: Akan 45.7 %, mole-dagbon 18.5 %, ewe 12.8 %, ga-dangme 7.1 %, gurma 6.4 %, guan 3.2 %, grusi 2.7 %, mande 12 %, andra stammar 1.6 % (2021)
Språk: Engelska (officiellt), asante 16 %, ewe 14 %, fante 11.6 %, boron (brong) 4.9 %, dagomba 4.4 %, dangme 4.2 %, dagarte (dagaba) 3.9 %, kokomba 3.5 %, akyem 3.2 %, ga 3.1 %, övriga språk 31.2 % (2010)
religion: Kristna 71,2 % (pingstvänner 28,3 %, protestanter 18,4 %, katoliker 13,1 %, övriga 11,4 %), muslimer 17,6 %, traditionella 5,2 %, övriga 0,8 %, inga 5,2 % (2010)
Befolkningsantal: 32,395,454 (2022)
Statsskick: Republik
Area: 238 533 kvadratkilometer
Valuta: Ghanansk cedi
Bruttonationalinkomst per invånare: 6 498 PPP$
Nationaldag: 6 mars

Geografi

Ghana har en varierad natur. Kustremsan består av bland annat sandstränder, mangroveskogar, gräsmarker och odlad mark. I sydväst ligger ett frodigt område med regnskog och i sydost präglas naturen av skogsklädda bergsområden. I norr präglas landskapet av savanner. Över hälften av Ghanas landyta ligger under 150 meter över havet. Landets högsta punkt är Afadjato, 885 meter över havet. Lake Volta, en av världens största konstgjorda sjöar, ligger i Ghana.

Ghana ligger i den tropiska klimatzonen. De sydvästra delarna har cirka 120 regndagar om året. Det regnar mindre på kustslätten i sydost, troligen på grund av kustriktningen och den stabiliserande påverkan av kallare vatten i havet utanför. Den södra delen har två regnperioder, en från april till juni och en från september till november. I norr minskar nederbörden, och norr om Tamale finns det bara en regnperiod. Under torrperioden, som i Ghana varar från fyra till sex månader, blåser det torra vindar från Sahara. Temperaturerna är höga och varierar lite under hela året.

En tredjedel av Ghanas landyta hotas av ökenspridning, som förvärras av skiftande odling, överodling, överbetning och avverkning. De norra delarna av landet är regelbundet utsatta för långvarig och förödande torka. Miljön hotas av utsläpp från industri och jordbruk samt otillräcklig avfallshantering som leder till omfattande vattenföroreningar. En del av djurlivet i landet hotas av illegal jakt.

Historia

Olika folk och jordbrukssamhällen har levt i Ghana sedan 1400 f.Kr. Från 1300-talet uppstod olika riken och sällskap i området. De mäktigaste kungadömena uppstod i norra Ghana, där de handlade guld och kolanötter över Sahara. På 1800-talet fanns det över 100 olika kungadömen i området. Den största, Ashanti Federation, utvecklades till områdets ekonomiska och administrativa centrum.

Flera europeiska nationer etablerade handelsposter längs den ghananska kusten från 1400-talet. De viktigaste handelsvarorna var guld, slavar och elfenben. Efter 1800-talet fick Storbritannien kontroll över kustområdena och 1901, när Ashantifederationen besegrades av britterna, blev hela området en brittisk koloni under namnet Guldkusten. Utvecklingen och investeringarna i kolonin ledde till en utbildad befolkning och en politiskt medveten överklass. Här växte en nationalism och motstånd mot kolonialmakten fram, som flera ghananer anslöt sig till efter andra världskriget, och 1957 blev Ghana den första före detta kolonin i Västafrika som uppnådde självständighet.

1966 tog militären makten i landet. Perioden som följde präglades av politisk instabilitet och ekonomiska nedgångar. Demokratiska reformer genomfördes inte förrän på 1990-talet. Valet 2000 blev en vändpunkt för Ghana då presidentbytet skedde genom ett demokratiskt och fritt val för första gången i landets historia.

2007 firade Ghana 50 år som en självständig stat. Under firandet framhölls Ghana som en av framgångshistorierna i Afrika med sin politiska stabilitet och ekonomiska tillväxt.

Samhälle och politik

Ghana är en presidentrepublik med ett flerpartisystem. Den verkställande makten ligger hos presidenten, som väljs i allmänna val vart fjärde år. Presidenten kan bara omväljas en gång. Presidenten väljer själv vicepresident och regering men dessa måste godkännas av riksdagen.

Politiska partier får inte vara religiöst, geografiskt eller etniskt baserade. Det är främst två partier som dominerar, National Democratic Congress (NDC) och New Patriot Party (NPP). Ghana anses vara en av de mest stabila demokratierna i Afrika söder om Sahara. Landet har också en aktiv utrikespolitik och deltar ofta i FN:s fredsbevarande operationer.

Trots många olika etniska grupper finns få etniska konflikter, däremot ledde en oenighet om egendom i norra delen av landet till etnisk oro i mitten av 1990-talet. Senast 2002 dödades 36 personer i våldsamma upplopp. Kvinnoförtryck är förbjudet, men tradition och traditionella könsroller gör att kvinnor ofta har sämre möjligheter till arbete och utbildning än män. Sexuella minoriteter har få rättigheter och homosexualitet kan leda till stränga straff. Hälsosystemet har stora brister men den senaste tiden har politiken präglats av kampen mot korruption och ett ökat fokus på skola och sjukvård.

Ghana är medlem i FN och FN:s specialiserade organisationer (inklusive Världshandelsorganisationen), Cotonouavtalet, Afrikanska unionen (AU) och Samväldet.

Ekonomi och handel

Ghana har haft god ekonomisk tillväxt sedan 2000-talet och andelen fattiga har minskat dramatiskt. 2010 började Ghana utvinna olja, vilket ledde till stor ekonomisk tillväxt. Oljeindustrin bidrog till att landet gick från att rankas som ett låginkomstland till att bli rankat som ett medelinkomstland. Även om välståndsutvecklingen har varit stor lever runt en tredjedel under fattigdomsgränsen.

Landets viktigaste exportvaror är kakao, guld och timmer, vilket gör ekonomin sårbar för prisfluktuationer på världsmarknaden. Den viktigaste ekonomiska sektorn är tjänstesektorn, som står för mer än hälften av bruttonationalprodukten (BNP). Jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsätter majoriteten av befolkningen och står för cirka 20 procent av BNP. Landet har också en utvecklad industrisektor. Ghana är en del av den västafrikanska frihandelsorganisationen ECOWAS, och har goda handelsförbindelser med Europa och Asien.

Karta över Ghana