Grekland

Sist oppdatert: 16.02.2016

Grekland har varit ett av världens mest besökta turistmål, främst tack vare sina vackra öar och intressanta historia. Idag är Grekland tyngt av stora budgetunderskott och skulder, och de senaste åren har grekerna åtagit sig stora besparingar och offentliga reformer.

Foto: Adobe Stock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Aten
Etniska grupper: Greker 93%, andra 7% (2001)
Språk: Grekiska 99 %, andra 1 %
Religion: Grekisk-ortodoxa 98 %, muslimer 1,3 %, andra/ingen 0,7 %
Befolkningsantal: 10,775,643 (2015)
Statsskick: Parlamentarisk republik
Area: 131 957 kvadratkilometer
Valuta: Euro
Bruttonationalinkomst per invånare: 36 835 PPP$
Nationaldag: 25 mars

Geografi

Grekland ligger i den sydöstra delen av Europa och omfattar över 132 000 kvadrat kilometer från fastlandet och ut i Medelhavet. Landet är bergigt och har mycket varierande geologi. Marken har sjunkit så att kustlandet delvis ligger under vatten. På grund av dessa förändringar har öbågar uppstått tvärs över Egeiska havet. Hela området är strukturellt instabilt och jordbävningar är mycket vanliga. Grekland har mer än 2500 öar, varav 227 är bebodda. Landet har ett typiskt Medelhavsklimat med milda och regniga vintrar och relativt varma och torra somrar. Medelhavsområdet är starkt utsatt för skogsbränder, och Grekland är inget undantag. Den extrema torkan och de rekordhöga temperaturerna sommaren 2007 resulterade i de värsta skogsbränderna landet upplevt på 150 år. Bränderna orsakade mycket stora skador och fick omfattande ekologiska konsekvenser. Ekosystemen har i många områden blivit kraftigt reducerade. Detta har lett till jorderosion, vattenbrist och förlust av biologisk mångfald.

Flera grekiska öar ligger nära Turkiet. Exempelvis ön Lesbos ligger ca en mil från den turkiska kusten och har därför blivit en flyktväg till Europa med små båtar.

Historia

Insikt i forntida historia är nödvändig för att förstå det samtida Grekland. Gudar och gudinnor spelade tidigare en central roll i den grekiska vardagen, och grekerna har en nära relation till stora historiska personligheter som filosoferna Sokrates, Platon och Aristoteles. Samma sak gäller för matematiker som Arkimedes och Pythagoras och kända statsmän och författare genom tiderna. Grekland erkändes inte som en självständig stat förrän år 1830 och under perioder har landet haft en instabil politisk situation. Åren 1946-1949 var landet i inbördeskrig. Kriget utkämpades mellan de grekiska regeringsstyrkorna, med stöd av Storbritannien och kommunistpartiet. Kriget slutade med att kommunistpartiet förlorade. Detta ledde så småningom till att Grekland gick med i NATO och det uppstod en ideologisk balans mellan öst och väst i den inre delen av Medelhavet. År 1967 genomfördes en militärkupp. Monarkin avskaffades 1973 och året därpå bröt militärjuntan samman. Sedan dess har två partier regerat – socialistiska PASOK och det konservativa Ny demokrati.

Samhälle och politik

Grekland är indelat i 13 regioner som i sin tur är indelade i 54 prefekturer och 1033 kommuner. Landet är en parlamentarisk republik och parlamentet väljs för en fyraårsperiod. Regeringen leds av en premiärminister som är ansvarig gentemot parlamentet. Presidenten väljs för ett femårigt mandat. 2009 vann Georgios Papandreou och det socialistiska partiet PASOK, men till följd av landets ekonomiska kris fick han bana väg för en nationell samlingsregering år 2011. Den ekonomiska krisen har skapat en stor splittring och missnöje mellan landets politiker. Under de senaste åren har det skett flera förändringar i parlamentet. Det går bättre för landets högerpopulistiska parti, Oberoende Greker, och för det fascistiska partiet, Gyllene Gryning, än någonsin tidigare. Flyktingkrisen drabbar Grekland, då de utgör en yttre gräns i Schengen och är en viktig del av flyktingrutten till Europa.

80 % av Greklands befolkning tillhör medelklassen. Familjen är den grundläggande sociala enheten, vilket också återspeglas i näringslivet. Det finns många familjeägda företag och stora familjekoncerner med verksamhet inom flera sektorer. Nästan all utbildning är offentlig och gratis för alla.

Ekonomi och handel

År 2001 anslöt sig Grekland till eurosamarbetet. Tre år senare blev det känt att grekerna aldrig uppfyllt kraven för medlemskap. I december 2009 visade det sig att landet hade byggt upp ett enormt budgetunderskott och en enorm statsskuld. Detta har lett landet in i stora ekonomiska svårigheter, vilket satt hela eurosamarbetet på prov. Landet har fått mycket kritik för bristande öppenhet. Statsapparaten har präglats av generösa bonusar och tjänster vilket öppnat upp för en kultur av korruption. Grekland har under de kommande åren åtagit sig att spara och implementera offentliga reformer, men inte utan protester. Många greker motsätter sig planerna på nedskärningar av löner och pensioner, höjd pensionsålder och höjda skatter.

Hittills har Grekland haft en blandekonomi. Grekland är starkt beroende av turism, jordbruk och sjöfart. Handelsflottan är en av de största i världen. Viktiga exportvaror är livsmedel och drycker, råolja, stål, olivolja och tobak.

Karta över Grekland