Indonesien

Sist oppdatert: 22.09.2023

Indonesien är en ögrupp som befinner sig på en vulkankedja. Landet blev hårt drabbat av den asiatiska finanskrisen i slutet av 1990-talet men har under de senaste åren haft ökad politisk stabilitet och en jämn ekonomisk tillväxt.

Foto: NTB/Shutterstock

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Jakarta
Etniska grupper: Javaneser 40,1 %, Sundaneser 15,5 %, Malajiser 3,7 %, Batak 3,6 %, Madureser 3 %, Betawi 2,9 %, Minangkabau 2,7 %, Bugineser 2,7 %, Bantenesiska 2 %, Banjaresiska 1,7 %, Balinesiska 1,7 %, 1,7 % Acehnese 1,4 % Ac %, Sasak 1,3 %, kinesiska 1,2 %, övriga 15 % (2010)
Språk: Bahasa Indonesia (officiellt, modifierad form av malajiska), engelska, holländska, lokala dialekter (av vilka den mest talade är javanesiska); notera - mer än 700 språk används i Indonesien
Religion: Bahasa Indonesia (officiell, modifierad form av malajiska), engelska, holländska, lokala dialekter (av vilka den mest talade är javanesiska); notera - mer än 700 språk används i Indonesien
Befolkningsantal: 279,134,505 (2022)
Statsskick: Republik
Area: 1 904 569 kvadratkilometer
Valuta: Rupiah
Bruttonationalinkomst per invånare: 14 653 PPP$
Nationaldag: 17 augusti

Geografi

Indonesien är en ögrupp som ligger mellan det sydostasiatiska fastlandet och Australien. Skärgården består av över 17 000 öar, varav 6 000 är bebodda. De största öarna i Indonesien är Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi och den västra delen av Papua på ön Nya Guinea. Landet ligger i ett område där tre delar av jordskorpan möts och har därför ett stort antal aktiva vulkaner och jordskalv förekommer ofta. Tsunamin som drabbade flera områden i Sydostasien 2004 orsakades av en underjordisk jordbävning. Aceh-provinsen på Sumatara drabbades hårdast, där 220 000 indoneser omkom.

Indonesien har världens tredje största tropiska regnskog, som täcker cirka 70 % av landets yta. Många långa skogklädda bergskedjor präglar landskapet men det finns även stora låglänta områden på några av öarna. Landet har ett tropiskt kustklimat, och temperaturen är alltid över 18 grader med en luftfuktighet mellan 70–90%.

Användningen av olja och kol som energikällor i kombination med överanvändningen av konstgödsel och bekämpningsmedel har skapat stora miljöproblem. Avskogning kopplad till palmoljeplantager är ett växande problem.

Historia

De äldsta spåren av mänskligt liv i området är cirka 1 miljon år gamla. Nyare populationer kom från fastlandet i Sydostasien runt 3000 f.Kr. Islam spred sig till landet på 1300-talet och blev så småningom den största religionen i området. Av kolonialstaterna var portugiserna de första att bosätta sig i landet i början av 1500-talet. Från 1600-talet tog holländarna kontroll över stora delar av handeln och landet blev en holländsk koloni omkring år 1800.

Indonesien var under japansk ockupation under andra världskriget. 1949 erkändes det som en självständig stat under ledning av den nationalistiska ledaren Sukarno. 1965 gjordes ett kuppförsök med kommunistiska element. Kuppförsöket utlöste en antikommunistisk reaktion och slogs ned hårt av armén, bland annat dödades minst 80 000 riktiga och påstådda kommunister. Missnöjet med ledaren Sukarno ökade och 1968 valdes general Suharto till ny president. Han introducerade sin egen statsideologi: Pancasila. Pancasila innebär att landet ska styras enligt fem punkter: tron på en gud, rättvis och civiliserad mänsklighet, nationell enhet, demokrati och social rättvisa. Att inte hålla med om detta blev detsamma som att vara kommunist eller radikal muslim.

1975 ockuperade Indonesien grannön Östtimor, som blev självständigt först 1999. Läs mer om detta i vår landsprofil på Östtimor.

Indonesien drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen 1998, som utlöste våldsamma protester mot Suhartos auktoritära regim och ledde till att han lämnade makten. I juni 1999 hölls de första fria valen sedan 1955 och 2004 valdes för första gången en president genom direkta val.

Samhälle och politik

Indonesien är en republik med ett flerpartisystem. Både presidenten och nationalförsamlingens 550 ledamöter väljs för fem år. Presidenten är statschef och överbefälhavare för landets väpnade styrkor. Landet är uppdelat i 33 provinser, förutom de speciella regionerna Aceh och Yogyakarta och huvudstadsdistriktet Jakarta. Indonesien är världens fjärde folkrikaste land och flera vågor av invandring till landet har lett till en befolkning som består av flera olika språk, religioner och kulturer. Detta komplicerade etniska mönster har fått vissa grupper att vilja separera sig och bilda egna stater.

Majoriteten av landets fattiga bor på landsbygden och i de östra delarna av landet. Många fattiga familjer drabbades hårt 2005 när den dåvarande presidenten skar ner bränslesubventionerna, samtidigt som ris blev dyrare. Trots att landets ekonomiska tillväxt har varit god präglas Indonesien av en rad utmaningar kopplade till fattigdom, terrorism och korruption. Mödra- och spädbarnsdödlighet och undernäring bland barn är också ett stort problem.

Ekonomi och handel

Indonesien drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen 1998 men har sedan dess upplevt en hög ekonomisk tillväxt. Utländska investeringar har ökat kraftigt de senaste åren. Huvuddelen av den ekonomiska tillväxten har koncentrerats till ön Java och huvudstaden Jakarta. Landets många öar skapar utmaningar med transporter och ett väl utbyggt transportnät finns bara i de tätbefolkade delarna av landet. Indonesien har god kontakt med grannländerna och landet är en av grundarna till ASEAN, en sydasiatisk organisation för politiskt och ekonomiskt samarbete.

Idag är Indonesien den största ekonomin i Sydostasien. Landet är världens största producent av palmolja och världens näst största producent av naturgummi. Kol, naturgas, palmolja, naturgummi, textilier, olja och elektriska apparater är viktiga exportvaror. Indonesiens viktigaste handelspartner är Kina, Singapore, Japan, Sydkorea och USA. Turismen är också en viktig inkomstkälla och ungefär en tredjedel av turisterna som kommer besöker provinsen Bali.

Karta över Indonesien