Japan

Senast uppdaterat: 25.09.2023

Efter två världskrig har Japan klättrat upp till positionen som en av världens viktigaste ekonomier och ett centrum för högteknologi. 2011 drabbades Japan av en katastrof då en tsunami och en kärnkraftsolycka i Fukushima skakade landet.

Foto: NTB/Plainpicture/Janklein

Flagga

Nyckeltal och fakta

Huvudstad: Tokyo
Etniska grupper: Japaner 98,1 %, Kineser och Koreaner 0,9 %, övriga 1 %
Srpåk: Japanska
Religion: Shintoism och buddhism 91,6 %, kristna 1,5 %, övriga 6,9 %
Befolkningsantal: 125,584,839 (2022)
Statsskick: Konstitutionell monarki
Area: 377 915 kvadratkilometer
Valuta: Yen
Bruttonationalinkomst per invånare: 45 573 PPP$
Nationaldag: 11 februari

Geografi

Japan består av flera tusen öar, de flesta av dem obebodda. Majoriteten av befolkningen bor på de fyra största öarna. Mer än 50 % av landet är täckt av skog och endast en liten del är beboelig på grund av oländig bergsterräng.

Flera skorpplattor möts under öarna och det finns över 80 aktiva vulkaner i landet. Varje år registreras tusentals små och lite större jordbävningar och vulkanutbrott. I mars 2011 upplevde Japan den kraftigaste jordbävningen i landets historia följt av en våldsam tsunami som orsakade stor förstörelse längs den nordöstra kusten.

Japan har ett tempererat monsunklimat, med tydliga skillnader i nederbörd och temperatur mellan årstiderna. Längst i norr är det kalla, blåsiga vintrar, medan de södra delarna har ett nästan tropiskt klimat. Förorenad luft och sötvatten tillhör Japans största miljöproblem.

Historia

Omkring år 300 f.Kr. kom de första bosättarna från det kinesiska och koreanska fastlandet till det som idag är Japan. I början bestod samhället av många små klaner men så småningom växte ett imperium fram, styrt av rivaliserande shoguner (chefgeneraler). Japan förenades till ett rike runt år 1600, efter en rad krig. Under de följande 250 åren var landet mer eller mindre stängt för omvärlden under Tokugawadynastin.

I mitten av 1800-talet ledde amerikanska påtryckningar till att landet öppnade sig mot omvärlden igen. Makten koncentrerades återigen kring kejsaren, som implementerade stora moderniseringsreformer i hela samhället. Japan blev på kort tid ett av de mäktigaste länderna i Östasien. Under andra världskriget deltog landet på Tysklands sida och 1945 släppte de allierade atombomber över städerna Nagasaki och Hiroshima. Detta satte stopp för andra världskriget, och är den enda gången atombomber har använts som ett vapen i krig. Japan var under amerikansk ockupation i sju år efter kriget.

En ny, pacifistisk konstitution och ett parlamentariskt system infördes efter amerikansk modell. Japan förlorade alla sina erövringar och landområden som alltid har betraktats som japanska. 1951 slöt Japan fred med USA och andra allierade och ingick en försvarspakt som gav USA rätt att ha styrkor på japansk mark. Landet blev en östasiatisk bastion i USA:s kamp mot kommunismen. 1952 återfick Japan sin självständighet. Sedan självständigheten har Japan varit ett fredligt och demokratiskt land med stark ekonomisk utveckling.

Samhälle och politik

I dag är Japan en viktig aktör i internationell och regional politik. Landet styrs fortfarande enligt den pacifistiska konstitutionen som skrevs av segrarna av andra världskriget 1947, vilken innebär att landet alltid kommer att avsäga sig krig som ett sätt att lösa konflikter. 2015 godkände dock parlamentet lagändringar som tillåter Japan att under vissa omständigheter bidra till militära operationer utomlands. Kejsaren är den formella statschefen men den verkliga makten utövas av premiärministern. Premiärministern bildar en regering efter regelbundna val.

Efterkrigstidens politik har dominerats av det liberaldemokratiska partiet. De senaste åren har också det demokratiska partiet varit vid makten. Tillgång till energi och användning av kärnkraft, tillsammans med en trög ekonomi och en åldrande befolkning, är bland de största utmaningarna som Japan står inför. Dessutom är relationerna med Kina tidvis spända, särskilt kring oenigheten om vilket land Senkaku-skärgården (Diaoyu på kinesiska) tillhör. Samtidigt fortsätter handel och investeringar att blomstra mellan de två länderna. Levnadsstandarden i Japan är hög och de förbättringar som har kommit till följd av ekonomisk tillväxt är ganska jämnt fördelade.

För närvarande är Japan medlem i säkerhetsrådet tillsammans med de fem permanenta medlemmarna och nio andra tillfälliga medlemmar.

Ekonomi och handel

Japan är en av världens största och viktigaste ekonomier. Landet är världsledande inom en rad områden inom elektronik och IT. Mindre än 15 % av Japans mark används för jordbruk och den viktigaste produkten är ris. Efter att ha återuppbyggt sin industri på mycket kort tid efter andra världskrigets förödelse upplevde Japan en enorm ekonomisk tillväxt från 1960-talet och framåt. En mycket högutbildad befolkning, politisk stabilitet och befintliga industriella strukturer från före kriget möjliggjorde den explosiva tillväxten.

Japan har ingen marknadsekonomi i traditionell mening då banden mellan näringslivet och staten är ovanligt nära. Myndigheterna utformar ofta regelverk och åtgärder i nära samarbete med de viktigaste företagen för att säkerställa en stabil utveckling. Landet drabbades hårt av den asiatiska finanskrisen på 1990-talet, men återhämtade sig på 2000-talet. Finanskrisen 2008 och tsunamikatastrofen 2011 påverkade ekonomin negativt.

En krympande arbetsbefolkning och en massiv våg av äldre kräver ett nytt pensionssystem och myndigheterna har satt som mål att ta emot 500 000 arbetare från utlandet till 2025, som ett resultat av den växande äldre befolkningen. Sommaren 2018 skrevs även ett frihandelsavtal mellan EU och Japan som tillsammans står för en tredjedel av världsekonomin.

Karta över Japan